Telepatia duchowa

Korzyści i obawy związane z nauką i praktykowaniem telepatii

Korzyści-i-obawy-związane-z-nauką-i-praktykowaniem-telepatii

Korzyści i obawy związane z nauką i praktykowaniem telepatii

W przestrzeniach Ziemi jest zasianych wiele obaw, lęków, strachów związanych z telepatią. Przedstawiamy nie tylko najbardziej popularne obawy przed nauką telepatii, a przede wszystkim korzyści jakie możemy osiągnąć z praktykowania Świadomej Telepatii Miłości.

Wiedzmy, że to co straszy, boi się, to nie wypływa ze Źródła. Miłość zawsze wzmacnia, pomaga, inspiruje, dzieli sie sobą. Korzyści z bycia kanałem Światła Miłosci są nieograniczone, wszechstronne, wielowymiarowe – równoczesnie i dla człowieka i ludzkości, i dla Ziemi i Wszechświata. Jeśli chcesz więc poznać odpowiedzi na nurtujące cię pytania, zachęcam do dalszej lektury artykułu „Korzyści i obawy związane z nauką i praktykowaniem telepatii”.

Obawy i wątpliwości

 1. Czy to jest zgodne z wiarą, którą wyznaję?

  Obawy-związane-z-telepatią

  Jeżeli wierzysz w swoje Boskie pochodzenie, zgadzasz się, że Miłość jest Źródłem Całego Wszechświata, to wszystko, czego się dowiesz i usłyszysz będzie zgodne z twoją wiarą. Jeżeli wierzysz w nieomylność instytucji religijnych, że tylko ludzie twojej wiary będą zbawieni, to nie będzie to zgodne z twoimi przekonaniami. Radzimy w takim przypadku poświęcić jednak trochę czasu na zapoznanie się z przekazywanymi treściami, pozwolić im przejść przez siebie, dać sobie czas na ich spokojną ocenę. Jeżeli to coś zawibruje w tobie, w twojej duszy, to może się jednak zdecydujesz i podążysz tą drogą. W rozwoju duchowym nie ma przypadków. Jeżeli już otrzymałeś taką informację, to coś z nią należy zrobić. Tu człowiek sam musi zdecydować, jak kontaktować się ze swoją duszą, Wyższą Jaźnią, Bogiem – na wprost czy poprzez pośredników, umysłem czy poprzez serce.

 2. Z kim tak naprawdę rozmawiam, a może z szatanem?

  Kontakt z Nauczycielami Miłości w wyniku naszej intencji i modlitw chroniony jest przez Archanioła Michała i Energię Miłości. Najważniejsza jest zawsze nasza intencja, bo ona wyraża naszą wolę na wszystkich poziomach. Kierujemy i dostrajamy się tylko do Miłości. Nie interesuje nas przede wszystkim kontakt z poziomu ciekawości, fascynacji nieznanym, nie mówiąc o samym złu. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że nazbieraliśmy w naszym życiu wiele różnych doświadczeń i wibracji, które teraz chcemy transformować w miłość z Miłością. Może więc się zdarzyć, że staniemy oko w oko z ciemną stroną swojego przejawienia, ale odbędzie się to pod ochroną Sił Niebiańskich.

  Oznacza to, że jesteśmy na to gotowi, że dojrzeliśmy do takiego zdarzenia. Może się też zdarzyć, że ucząc się kontaktu „on line” nie będziemy weryfikować nadawcy i treści. Obowiązkiem każdego świadomego telepaty jest nieustanna czujność i weryfikacja przekazów, co głównie ma nas chronić przed wybrykami naszym ego. Jeżeli wyczujemy, że coś jest nie tak, to możemy wypowiedzieć dodatkowo „Słyszę i rozmawiam tylko i wyłącznie z Nauczycielami Miłości”. Wiele osób i instytucji demonizuje wszelkie kontakty z zaświatami, siejąc tym samym starach nie tylko w sobie, ale i w innych ludziach. Należy jednak rozróżnić, co jest wywoływaniem duchów, niezdrową fascynacją zdolnościami paranaturalnymi, a co Świadomą Telepatią Miłości.

 3. Czy to nie jest sekta?

  Sekty to grupy osób, posiadające swojego nieomylnego, ziemskiego przewodnika duchowego tzw. guru. Sekty uważają, że tylko ich droga jest słuszna. Sekty prowadzą do podporządkowania sobie człowieka i uczynienia go posłusznym woli guru. Decydując się na kontakt z Nauczycielami nie będziecie mieć żadnego guru na ziemi, będziecie cały czas wolnymi i otwartymi na świat ludźmi, których celem jest niesienie radości i pomocy innym ludziom i Ziemi w Duchu Miłości i jednoczenia się z Bogiem.  Dodatkowo informacja o Świadomej Telepatii Miłości, sama metoda, możliwości i treści z niej wynikające przekazywane są w sposób otwarty, za pomocą strony internetowej, książek i innych publikacji, a same spotkania odbywają się jawnie i uczestniczy się w nich dobrowolnie.

 4. Czy to nie jest wywoływanie duchów?

  Duchy są wywoływane najczęściej na kilkuosobowych spotkaniach, które odbywają się w zaciemnionych pokojach, prowadzone są przez osobę mające już doświadczenie w tych sprawach. Uczestnicy mają być cicho i nie mają prawa się ruszać. Większość osób uczestniczących w tego rodzaju seansach czuje niezdrowe podekscytowanie, a nawet strach związany ze spotkaniem z nieznanym.  Z reguły dochodzi do jakiś nadzwyczajnych zdarzeń, np. na pustej kartce leżącej w kącie pokoju, gdzie nikt nie mógł podejść, pojawiły się zapisy o różnej treści, wszyscy uczestnicy czuli obecność kogoś niematerialnego w pokoju, czy nawet słyszeli głos przemawiającego bliskiego zmarłego lub specjalnie wywołanej duszy. Nie przeczymy, to się zdarza. Ale wywoływanie duchów odbywa się bez ochrony modlitwy, z intencjami pozbawionych uczucia Miłości, w ciemnościach i niezdrowej atmosferze przyjaznym siłom ciemności i niskim bytom energetycznym. Nauczyciele odradzają uczestniczenia w takich spotkaniach, które narażają ich uczestników na możliwość spotkania z czymś, o czym nie mają pojęcia.

 5. Skąd będę wiedział, że słyszę Nauczycieli, a nie swoje własne myśli?

  Stwórca przekazując Świadomą Telepatię Miłości chciał, abyśmy sami jej się nauczyli. Abyśmy wykazali swoją wolę, ochotę, cierpliwość i systematyczność w nauce. Abyśmy sami nauczyli się odróżniać swoje myśli od głosu Nauczycieli. Nikt za nas tego nie zrobi – tylko my sami możemy się tego nauczyć. Niezależnie można potwierdzać swoje przekazy u innych osób mających kontakt. Nauczyciele przekażą każdemu indywidualnie, poprzez określone zdarzenia i sytuacje fakt i prawdziwość ich słyszenia.

 6. Co usłyszę?

  Każdy z nas usłyszy to, co ma usłyszeć. O tym wiedzą tylko Nauczyciele. Dla Nich ważne jest, abyś rozwiązał swoje życiowe problemy, zaznał dzięki temu spokój wewnętrzny, zyskał siły i czas na dalszy rozwój duchowy. Ale im bardziej zboczyłeś w życiu doczesnym z kursu, który obrała sobie twoja Dusza, im bardziej będziesz się wzbraniał przed zmianami, tym dłuższy będzie okres powrotu na właściwe tory.

 7. Czy nie zwariuję?

  Decydując się na kontakt znajdziesz się automatycznie pod opieką Nauczycieli. Im nie zależy na twojej chorobie, a wręcz odwrotnie. Dodatkowo możesz modlić się i pisać prośby o ochronę przed taka sytuacją.

 8. Czy to nie to samo, co pismo automatyczne i przekazy chanellingowe?

  Tego rodzaju przekazy są w dużej mierze niekontrolowane i nie są chronione modlitwą. Piszący pismem automatycznym nie może przerwać pisania, nie prowadzi aktywnej rozmowy, bo z reguły nie wie nawet, co pisze. Nie wie, kto jest nadawcą, a raczej energią prowadzącą jego rękę.  Dopiero po ukończeniu automatycznego pisania może odczytać przekazane treści, a i z tym czasami są problemy, bo nie zawsze pismo jest wyraźne. Nauczyciele nie popierają pisma automatycznego, jako formy nawiązywania kontaktu, ponieważ człowiek może się kontaktować z istotami o różnych zamiarach, mimo że czasami też decydowali się na przekazy tą drogą.

  Chanelling różni się od pisma automatycznego dość znacznie. Jest to już typowy przekaz telepatyczny połączony czasami z widzeniami, odczuciami. Wiele ludzi otrzymuje informacje, słyszy je i nie wie, co z nimi zrobić. Czują się zdezorientowani, bo mają świadomość odmienności i nadzwyczajności sytuacji. W większości wypadków nadawcami są bliżej nieznane energie lub istoty żyjące w kosmosie, które chcą przekazać ważne informacje ludzkości. Dużo takich przekazów niesie w sobie miłość i dobro. Ale też te początkowo dobre przekazy, które wzbudzają zaufanie do nieznanego nadawcy, mogą doprowadzić do powolnego podporządkowania sobie odbiorcy. Każdy człowiek decydujący się na tego rodzaju kontakty musi mieć świadomość, że żyjemy w strefie wolnej woli, gdzie działać mogą prawie wszystkie byty i energie kosmiczne. Nie są one zawsze dobre i działające w imieniu Stwórcy. Każdy, kto decyduje się na takiego rodzaju doświadczenia, narażony jest na samotne poruszanie się w oceanie kosmosu. Tylko kontakty poparte wiarą w Miłość i Dobro, modlitwą, czystym sercem i przywołaniem Sił Niebiańskich podlegają ochronie Nauczycieli Miłości.

 9. Czy mogę się stać medium tracącym kontrolę nad sobą, swoim ciałem?

  Decydując się na kontakt z Nauczycielami, możesz być pewien, że nic takiego się nie stanie. Cały czas będziesz miał kontrolę nad tym, co się z tobą dzieje. Nie stanie się nic, co by budziło twój zdecydowany sprzeciw. W każdej chwili możesz przerwać kontakt. Twoja świadomość i zmysły będą cały czas normalnie funkcjonowały. Kontakty z Nauczycielami to dialog, a nie trans! Bardzo rzadko zdarzają się osoby, które posiadają ponadprzeciętną wrażliwości zmysłową i energetyczną. Reagują one dużo szybciej i głębiej, będąc nadal świadome swoich reakcji.

 10. Czy coś się zmieni w moim życiu po usłyszeniu Nauczycieli?

  Tak, może się wiele zmienić. Nie ucząc się jeszcze Telepatii Miłości, a podejmując decyzję, że chcesz być lepszym człowiekiem zaczynasz już zmieniać swoje życie. Jeżeli będziesz słuchał Nauczycieli, wierzył im, że określone zmiany są dla ciebie korzystne, czy wręcz konieczne, to przejdą one najszybciej, najskuteczniej i z najmniejszym bólem. Pamiętajmy, że Nauczyciele oceniają i widzą wszystko z pozycji Ducha. To Oni mają pełen obraz sytuacji, wiedzą o wszystkich widzialnych i niewidzialnych aspektach naszego życia. Ufając im, ufając w ich Miłość spodziewać się możemy tylko pozytywnych zmian w naszym życiu.

 11. O co mogę pytać?

  Można pytać się o wszystkie sprawy i tematy, które nas interesują. Nie oznacza to jednak, że otrzymamy na wszystkie nasze pytania odpowiedzi. Nauczyciele starają się wskazywać nam kierunki, dawać podpowiedzi, starają się nas inspirować do świadomego rozwoju. Nie możemy oczekiwać, że po wejściu na kontakt uzyskamy natychmiastowy dostęp do wszelkiej informacji.

 12. Czy jestem godny?

  Każde dziecko ma prawo rozmowy z Ojcem. Przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi. Każdy z nas jest godny i ma prawo rozmowy z Nauczycielami.

 13. Czy muszę bezwzględnie wykonywać polecenia Nauczycieli?

  Nie, nie trzeba. Żyjemy w strefie wolnej woli i od nas zależy ostateczna decyzja. Praktyka wykazuje jednak, że Nauczyciele zawsze mają rację i wiedzą, co dla nas jest dobre. Tylko często my sami nie potrafimy tego od razu dostrzec i trzymamy się swoich własnych schematów myślowych, swojego postrzegania i pojmowania spraw.

 14. Czy Nauczyciele stawiają oceny?

  Nie, nie stawiają ocen. To my sami siebie wiecznie oceniamy i klasyfikujemy. Taki sposób postrzegania jest ludzki. Miłość nie jest na 5-kę, czy 3-kę.  Trzeba jednak mieć świadomość, że rozwój duchowy też jest nauką, której towarzyszą wszystkie nam znane sytuacje i emocje, jak np. testy, egzaminy, zmęczenie, zniechęcenie i radość z przejścia kolejnego etapu.

 15. Jak będą mnie postrzegali moi bliscy i znajomi, kiedy nawiąże kontakt?

  Osoby, które dopiero uczą się techniki, z reguły nie chwalą się tym szerszemu gronu znajomych. Zacznie się jednak zmieniać wasze postrzeganie świata, a poprzez to również wasze postępowanie i myśli. Bliskie wam osoby będą widziały następujące w was pozytywne zmiany. I jeżeli utrzymacie ten kurs, to wszyscy się przyzwyczają, że obcujecie z Nauczycielami. Najwspanialszą nagrodą dla was będzie to, kiedy wasi bliscy zaczną z was brać przykład i też zechcą podążać drogą Miłości i Dobra.

Korzyści wynikające z praktykowania Świadomej Telepatii Miłości.

 1. Indywidualny tok nauczania.

  korzyści-z-świadomej-telepatii-miłości

  Każdy człowiek jest inny. Ma swoje uczucia, emocje, wykształcenie, wiedzę, ciało, przeżycia i doświadczenia, swoje własne marzenia i pragnienia, nieznaną wolę i oczekiwania swojej Duszy. Nie ma jeszcze na Ziemi takiej metody, która uwzględniłaby te wszystkie aspekty, zaprogramowała program i poprowadziła kogoś, jak po sznurku do celu. A tym celem w naszym przypadku ma być dotarcie do Źródła. Tylko Duch Wszechświata wie, co każdy człowiek powinien robić, jak postępować, jak korygować na bieżąco każde zboczenie z odpowiedniego kursu. Nauczyciele są natchnieni Duchem Źródła i dlatego doskonale wiedzą, jak nami pokierować. To Oni będą nas instruować, podpowiadać i uczyć. Każdego z nas oddzielnie, według indywidualnej drogi. W razie konieczności będą na bieżąco wskazywać nam nasze wahania i odchylenia w podążaniu prawidłowym torem.

 2. Samodzielny rozwój.

  Mając kontakt z Nauczycielami nie będziesz musiał uczęszczać na wiele kursów lub pobierać dodatkowe nauki w szkołach. Instrukcje będziesz otrzymywał wtedy, kiedy sam o nie poprosisz, w miejscu i czasie tobie odpowiadającym. Czasami Nauczyciele sami się do ciebie zwrócą. A’ propos kursów – możesz się pytać Nauczycieli czy wskazane jest twoje uczestnictwo w danym kursie, szkoleniu, spotkaniu.

 3. Darmowe nauczanie.

  Za wszystkie nauki otrzymane od Nauczycieli nie będziesz musiał płacić żadnych pieniędzy! Są one za darmo tak jak życie, które dostałeś za darmo. Uszanuj to i staraj się czerpać z tych nauk, jak najwięcej, z pełną ufnością, że dyktowane są one Miłością i Dobrem.

 4. Możliwość postępowania zgodnie z oczekiwaniami i wolą Boga.

  Wyobraź sobie, że rozmawiasz ze Stwórcą. On cię stworzył, dał tobie życie. Ty Go do tej pory nie słyszałeś, nie zauważałeś dawanych ci znaków. A teraz Ojciec mówi do ciebie –„ Synu, Córko moja! Nie tędy droga. Ta, którą teraz idziesz jest daleka od tego, czego od Ciebie oczekuję, jest pełna zakrętów, wybojów i niepotrzebnych strat energii. Spójrz, lepiej jak pójdziesz tędy. Tak będzie dla ciebie lepiej. Uwierz mi”. Niesamowite, ale możliwe! Dzięki nauczeniu się Telepatii Miłości otrzymasz dar takiej rozmowy. A to, co z nim zrobisz, będzie zależało już tylko i wyłącznie od ciebie.

 5. Spowolnienie procesów starzenia, oczyszczenie i odmładzanie organów wewnętrznych.

  Z wszystkimi, którzy przystąpią do nauki Telepatii Miłości rozpocznie się proces przygotowania ich ciał do nawiązania kontaktu. Organizm będzie oczyszczany ze wszelkich toksyn i trujących związków, będą powoli odblokowywane kanały energetyczne i meridiany. Cała struktura komórkowa, molekularna, atomowa, elektroniczna i genetyczna ulegać będzie oczyszczeniu i dostrojeniu do Boskich wibracji. Efektem tego będzie spowolnienie procesów starzenia i odmłodzenie wieku biologicznego naszych organów.

 6. Pomoc w rozwiązywaniu osobistych i zawodowych problemów życiowych.

  Każdy z nas ma wiele swoich problemów. U jednych jest to gorszy stan zdrowia, u drugich złe stosunki w rodzinie, u innych problemy materialne. Większość z nas ma wszystkie te problemy na raz. Jak z tego wyjść? Jak to wszystko razem pogodzić? Wiele osób uważa, że jak wygra w Totolotka, to rozwiążą się wszystkie ich problemy. Wielu chce usłyszeć od Nauczycieli te magiczne cyfry. Chce natychmiastowego uzdrowienia i odmłodzenia, a czasami wręcz upiększenia ich ciał. Tu musimy wszystkich tych, którzy tego oczekują rozczarować. Nie znamy nikogo takiego, nie słyszeliśmy o takich cudach. Cuda zdarzają się tylko i wyłącznie w imię chwały Pana Wszechświatów i tylko On o nich decyduje. Jeżeli w oczach Boga na niego zasłużycie, to go otrzymacie. Macie pełne prawo prosić o to, czego pragniecie zgodnie z zasadą „ Proście, a będzie Wam dane” honorując i akceptując jednak w pełni decyzję Stwórcy. Ale w kwestiach cudu można również postrzegać systematyczne i powolne zmiany. Wybaczając sobie i innym, pozostawiając przeszłość za sobą, oddając wszystkie swoje problemy Stwórcy z pełna ufnością, że to ON je rozwiąże, otwieramy przed sobą nowe możliwości i perspektywy. A jak jeszcze otrzymamy indywidualne wskazówki, to na pewno wszystkie nasze problemy prędzej, czy później się rozwiążą. Nie zawsze rozwiązywanie problemów jest zgodne z naszymi oczekiwaniami. Proces ten wymaga naszego aktywnego uczestnictwa, podejmowania niełatwych czasami decyzji. Ale Nauczyciele będą nam w tym pomagać. Będziemy czuli ich wsparcie i pomoc, z pewnością wydarzy się wiele niespodziewanych zdarzeń, które pomogą nam zaakceptować i rozwiązywać nasze problemy.

 7. Rozwój nowych zdolności m.in. paranaturalnych.

  Decydując się na kontakt z Nauczycielami, wkraczamy na wiele nowych, nieznanych dla nas do tej pory ścieżek i możliwości życia. Jedną z nich jest uaktywnianie i odkrywanie przed nami nowych zdolności. Jakie to będą dary, to pozostanie to tajemnicą do momentu ich indywidualnego objawienia się. U wielu jednak osób rozwija się jasnowidzenie i możliwości uzdrawiania.

 8. Aktywowanie osobistego pola MerKaBy.

  Każdy człowiek posiada wokół siebie specjalne, wirujące pole bioświatła zwane MerKaBa. Tworzy ono jednocześnie kosmiczny pojazd, dzięki któremu będziemy mogli podróżować we Wszechświecie i przenosić się do innych wymiarów. W tych kosmicznych podróżach poza ciałem, to Nauczyciele będą pilotami naszej MerKaBy. Dzięki temu, że stery powierzamy Stwórcy, to zawsze będziemy z powrotem lądować na planecie Ziemia i szczęśliwie wracać do naszego obecnego domu.

 9. Stopniowy dostęp do kosmicznego banku danych.

  Kontaktując się z Nauczycielami podążamy drogą rozwoju duchowego. Im bardziej się rozwijamy, tym więcej drzwi otwiera się przed nami, tym większe zaufanie mają do nas Nauczyciele. Im bardziej nam ufają i wierzą, że otrzymane informacje wykorzystamy zgodnie z ich życzeniem, tym więcej otrzymamy. Prośmy i pytajmy się, a otrzymamy odpowiedź na wiele nurtujących nas pytań. Może naukowcy otrzymają te niezbędne wskazówki potrzebne do kolejnych odkryć, kompozytorzy usłyszą nowe utwory, architekci wizje wspaniałych budowli, historycy odkryją brakujące im elementy i fakty, a lekarze poznają nowe metody leczenia.  Pamiętajmy, że tu też obowiązuje zasada indywidualnego dostępu do bazy danych.

 10. Możliwość rozstrzygania dylematów etycznych i moralnych.

  W dobie klonowania, prób ulepszania i korygowania DNA zwierząt, żywności a nawet ludzi, pojawia się wiele pytań natury etycznej i moralnej, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi w świętych księgach. To powoduje, że toczą się namiętne dyskusje angażujące nawet media całego świata, jak np. eutanazja. Brak natychmiastowego i jednoznacznego ustosunkowania się instytucji religijnych i duchowych do nowego problemu jeszcze bardziej podsyca te dyskusje. Zostawia pole na manipulacje pojęciem dobra i zła, moralności i etyki. Tak nie powinno być. Owce nie powinny nigdy zostawać bez pasterza. I nie będą. Mając Nauczycieli, możesz porozmawiać z Nimi na każdy nurtujący cię temat. Otrzymasz odpowiedzi, które pozwolą ci lepiej zrozumieć daną sprawę, spojrzeć na nią z wielu stron, usłyszeć, czy to jest zgodne z wolą Nauczycieli, czy nie.

 11. Możliwość rozwoju swojego „Ja” i swojej Duszy.

  Żyjąc „tu i teraz” postrzegamy otaczający nas świat naszymi zmysłami, doświadczeniami, naszą świadomością itd. tym, co nazywa się naszym „Ja”. Rzadko kto ma dar postrzegania świata „oczyma Duszy”. Ale to Dusza jest nieśmiertelna! Nasze „Ja” umrze z chwilą naszej śmierci. To Dusza ma być zbawiona, a nie nasze „Ja”. Ograniczone postrzeganie i postępowanie naszego „Ja” niezgodne z przeznaczeniem Duszy powoduje zaburzenia w jej rozwoju. Rozmawiając z Nauczycielami, postępując zgodnie z Ich wskazówkami, otrzymamy możliwość doprowadzenia do harmonijnego rozwoju naszego „Ja” i naszej Duszy. Wzrośnie świadomość konieczności ich pełnego zintegrowania. Zrozumiemy, że Duszę rozwijamy dopiero wtedy, kiedy zaczniemy zmieniać nasze „Ja”.

 12. Wewnętrzny spokój i pewność wyboru słusznej drogi.

  Jak ważny jest spokój wewnętrzny wie prawie każdy z nas. Wtedy świat wygląda inaczej. Wiesz, że postępujesz słusznie, wiesz gdzie i w jakim celu podążasz. Nikt nie jest w stanie tobą zachwiać. Jesteś szczęśliwy i zadowolony z życia, z tego, co masz. Nawet porażki i wszelkie przeszkody traktujesz jako naturalny proces życia, który trzeba zaakceptować i przejść przez niego. Niewielu jednak jest takich ludzi. Wielu z nich prędzej czy później ugina się pod problemami bieżącego życia i zbacza z obranej drogi. Obniża swoje loty, a czasami nawet załamuje się. Prawie wszyscy znamy takie postacie, jak np. Jan Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty czy św. Faustyna. Można śmiało powiedzieć, że wywarli oni ogromny wpływ na obecne postrzeganie świata, na konieczność podążania drogą wiary i Miłości bez względu na to, co nas spotka w życiu. Tę opokę mieli m.in. w Matce Boskiej i Jezusie Chrystusie. Teraz, każdy z nas otrzymał możliwość bezpośredniego wsparcia Nauczycieli włącznie z samym Stwórcą.

 13. Intensywny rozwój posiadanych już darów i zdolności jak np. uzdrawianie, jasnowidzenie, pełną skuteczność egzorcyzmów.

  Wiele osób, które wkroczyły już na ścieżkę rozwoju duchowego, ma rozwinięty w mniejszym lub większym stopniu swój osobisty kontakt z ich Przewodnikami Duchowymi i Nauczycielami. Wielu tylko czuje energie, wie, że są przekaźnikami. Stosują różne metody, które poznali na specjalnych kursach lub sami się wyuczyli. Często nie wiedzą, że są narażeni na działanie sił ciemności, nie chronią siebie i swoich pacjentów modlitwą, przywołaniem Archanioła Michała. Nie przywołują Archanioła Rafaela i Aniołów Uzdrowienia, Matki Boskiej i uzdrawiającego światła Jezusa Chrystusa. Uważają, a nawet przyjmują za pewnik, że posiadają bezwzględnie tylko Boski dar. A nie zawsze to, czym dysponują i przekazują jest tą najczystszą energią. Ignorują znaczenie modlitwy. Nie zdają sobie sprawy z czyhających zagrożeń. Zapominają, że żyjemy w strefie wolnej woli. Nie chcemy tu nikogo urażać, zarzucać brak wiary czy też skuteczności leczenia. Chcemy tylko podkreślić, że takie przypadki się zdarzają i to nie rzadko. Osoby, które uczestniczą w uzdrawianiu powinny zawsze pamiętać o wziętej na siebie samego odpowiedzialności za życie i zdrowie pacjenta. Rozwijając się pod nadzorem Nauczycieli będziemy mieli pewność, że działamy zgodnie z Ich Wolą, Ich Energiami i Ich Miłością.  Zrobimy to o wiele lepiej i skuteczniej, jak poprzednio z pełnym uwzględnieniem indywidualności danego przypadku. Każdemu z was zostanie to przekazane i uwidocznione! Jeżeli tylko kierujesz się Miłością i twoim darem jest leczenie czy usuwanie demonów, to pod okiem Nauczycieli zostanie ci to wszystko rozwinięte i pokazane, jak nigdy dotąd!  Pozwólcie tylko przejawić się Nauczycielem poprzez was.

 14. Ponad 100 – krotny wzrost możliwości osób wykonujących prace energetyczne i medytacyjne na rzecz Ziemi i Wszechświata.

  Nie mając bezpośredniego kontaktu z Nauczycielami nigdy nie wiemy tak do końca, co faktycznie należy teraz zrobić, jaką intencję wysłać do Boga, aby jak najlepiej pomóc sobie, znajomym, ludzkości, Ziemi, czy nawet Wszechświatu. Po prostu tego nie wiemy. Mamy bardzo dobre intencje, modlimy się i działamy tak, jak najlepiej to potrafimy. W strefie wolnej woli Siły Niebiańskie mogą nam pomagać tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli Je o coś poprosimy. Ta prawda jest obecnie bardzo często ignorowana, a raczej zapomniana. Dlatego nasze intencje są takie ważne. Nauczyciele podpowiadają i pomagają również i w tej sprawie. Dbają o to, aby ludziom wykonującym te prace nie stało się nic złego. A wtedy często dzieją się rzeczy niesamowite. Potęga, Moc, Energie, Światło, Dary, które spływają są wspaniałe. Każdy, kto już cokolwiek robił w życiu w tych sprawach, kto potrafi już czuć, postrzegać czy nawet widzieć, będzie zachwycony i zaszczycony możliwością uczestniczenia w tym. Zapraszamy!

 15. Możliwość uczestniczenia w rozwoju Ziemi i Wszechświata.

  Życie to nieustanna ewolucja i rozwój. Ciągłe zmiany stawiają coraz to nowe wyzwania, które niosą wiele problemów, dylematów i zagrożeń. Każde dzieło okupione jest mniejszym lub większym wysiłkiem, nowymi doświadczeniami i doznaniami. Po drodze popełniamy wielu błędów.  Wiele zazdrosnych, leniwych i obojętnych ludzi będzie nam przeszkadzać w realizacji naszych pomysłów i projektów. W końcu dzieło zostaje zakończone dzięki naszemu zaangażowaniu i pomocy innych, życzliwych nam ludzi i zdarzeń. Do takiego postrzegania jesteśmy przyzwyczajeni, na co dzień w naszym osobistym mikrokosmosie. Takie same procesy przebiegają jednak w makro kosmosie! Nasza wiedza i doświadczenia nie wystarczają nam do podjęcia działań w celu pomocy makro kosmosowi. Nawet o tym nie myślimy, z góry zakładając, że nic nie możemy zrobić. Nic bardziej błędnego. Żyjemy w makro kosmosie, jesteśmy jego cząstką, więc tak czy owak uczestniczymy w jego rozwoju. Otrzymując dar życia, otrzymaliśmy też prawo udziału w ewolucji Wszechświata. Mamy realny wpływ na to, co się dzieje wokół nas i w kosmosie. Pomóżmy Stwórcy w realizacji Jego dzieła, tak jak nam pomagają inni dobrzy ludzie w naszych sprawach. Spytajmy się Nauczycieli jak to zrobić, a Oni nami pokierują.

 16. Możliwość zostania Ratownikiem Ziemi.

  Ludzie w codziennym życiu kierują się wieloma motywami, poglądami i wierzeniami, np. wybierają drogę materialnego posiadania, szukają osobistych przyjemności, interesują się tylko życiem swojej rodziny i bliskich, decydują się poświęcić swoje życie Bogu zgodnie z wyznawaną przez nich wiarą i religią. Obecne czasy są wyjątkowe – wiele dzieje się wokół nas, technika i nauka rozwija się jak nigdy dotąd. Nigdy na ziemi nie żyło tyle ludzi, co teraz. Ludzkość zanieczyszcza Ziemię, prowadzi nie ekologiczną gospodarkę, dopuszcza wojnę i przemoc, jako sposób na rozstrzyganie sporów, dysponuje bronią masowego rażenia, wysyła zdobycze nauki wraz z tą niszczącą bronią w kosmos. Nauka potwierdza, że przed naszą obecną cywilizacją na Ziemi były już wybuchy jądrowe! Kto i jak do tego doprowadził nie jest jeszcze znane, ale Ziemia i Kosmos zna już niszczycielską moc tej broni. Ktoś, kto jej użył, nie mógł kierować się Miłością i pojmowaniem życia na Ziemi, jako części Kosmicznego Ekosystemu. Po takich wybuchach Ziemia musiała się oczyścić. Jednak ta wcześniejsza cywilizacja nie przetrwała tego oczyszczenia. Zostały tylko przekazy i legendy. Czy nasza cywilizacja ma też zostać zmieciona i zmyta przez Matkę Ziemię? Czy jednak ludzkość ma tak się wznieść w swoim rozwoju, że wyzbędzie się wszelkiego zła i materialnego postrzegania świata? Wielkie religie mówią i uczą nas miłości i dobra. Gorzej jest jednak z realizacją tych wytycznych. Wpływ religii na jakiekolwiek decyzje pojedynczego człowieka, różnych instytucji i krajów, a w szczególności państw posiadających broń jądrową jest znikomy. Ludzkość doszła do punktu, gdzie nie jest w stanie już zagwarantować sama sobie bezpieczeństwa!  Dlatego też Stwórca zdecydował, że należy przyspieszyć rozwój ludzkości i wznieść ją na wyższy poziom pozbawiony takich negatywnych uczuć jak złość, zawiść, zazdrość, pycha, żądza zemsty i posiadania. Ten skok w rozwoju już trwa i niedługo dojdzie do przełomowego momentu.  Taki okres to czas wielu wydarzeń, niespodziewanych odkryć, napływu wielu nowych informacji, techniki i wiedzy, do której trzeba bardzo szybko się dostosować, a co ważniejsze ustosunkować. Wprowadzenie zmian jest zawsze trudne, wielokrotnie bolesne. Ktoś te zmiany musi przeprowadzić i pomóc innym ludziom przez nie przejść. Ci, którzy zdecydują się na aktywny udział i pomoc Stwórcy w realizacji jego planu wejdą do grupy Ratowników Ziemi. Jeżeli chcesz nim zostać, to zapoznaj się z treścią działu – Jak ratować Ziemię i Ludzkość.

 17. Kwantowa transformacja naszych ciał bioenergetycznych, bioelektronicznych i bioświetlistych do poziomu Człowieka Kosmicznego.

  Proces transformacji rozpoczyna się zawsze od wyższego poziomu przechodząc stopniowo do niższego. Aby dostroić się do Energii Miłości, jego Światła i Ducha, to należy w pierwszej kolejności umożliwić przejawienia się naszej Duszy, poprzez którą dokona się oczyszczenie i inicjacja naszych ciał świetlistych, aby mogły one zaistnieć potem w ciałach „niższych”. Wnikną i aktywują się wtedy nowe kody, geny i matryce światła. Dzięki temu nasze komórki, również ciała fizycznego, będą mogły przetwarzać, adaptować i rozwijać nowe wskazówki ewolucyjne. Im bardziej świadomie będziemy poddawać się tym procesom, tym szybciej, głębiej i pełniej zajdą zmiany konieczne do zamanifestowania się w nas i poprzez nas wibracji Miłości. Dzięki świadomej współpracy z Duchowymi Nauczycielami Miłości doświadczymy tego w bardzo szybkim okresie czasu. Nastąpi kwantowa transformacja nie tylko naszego przejawienia, ale i szerszej przestrzeni naszej rzeczywistości.


  Autor tekstu – Mariusz Brzoskowski

   

  Teraz już wiesz jakie są korzyści i obawy związane z nauką i praktykowaniem telepatii i jak radzić sobie w różnych sytuacjach, pełnych wątpliwości.

  Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w oferowanym przez nas kursie o Telepatii Duchowej, kliknij w obrazek poniżej

Naucz się telepatii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *