Przekazy Duchowe

Postawa pokory

Postawa pokory

Postawa pokory

”Trwała, świadoma jedność z Bogiem wymaga postawy pokory, w pierwszej kolejności wobec siebie. Jeśli nie będziesz pokorny wobec siebie trudno ją będzie przejawiać na zewnątrz.”

Przekaz duchowy odebrał Stanisław G.

”Słucham Was, Drodzy Nauczyciele!

Zgłasza się Chrystus,

”Czyń wszystko, abyś zawsze był w świadomej jedności z Bogiem, jako Jego posłuszny, skromny i uważny instrument. Świadoma jedność z Bogiem to całkowite zawierzenie się Mu we wszystkich sprawach, to oddanie siebie całego ze wszystkim co posiadasz. Świadoma jedność z Bogiem to także postawa uważności względem wszystkich form przejawiania się Boga wobec ciebie. Wreszcie, świadoma jedność z Bogiem to szacunek do Niego, do Jego stworzenia, a także i do siebie samego, jako Jego Cząstki.

Trwała, świadoma jedność z Bogiem wymaga postawy pokory, w pierwszej kolejności wobec siebie. Jeśli nie będziesz pokorny wobec siebie trudno ją będzie przejawiać na zewnątrz. Będąc krnąbrnym, zgłaszając roszczenia lub oczekiwania jakim chcesz czy masz być, zabraknie tobie pokory w relacjach z Bogiem i z twoimi współbraćmi. Niemożliwe będzie wówczas całkowite i bez reszty poddanie się przewodnictwu Boga. Zatem, musisz się zmienić i stać się pokorą, aby następnie przejawiać ją wobec współbraci, a w szczególności wobec Boga.

Proś Boga o dar pokory. Afirmuj: „JAM JEST pokorą”. „Z postawy pokory czerpię siłę i moc Boga”. „Im pokorniej ofiarowuję się Bogu, jako Jego sługa i instrument, tym pełniej Bóg przejawia się we mnie i przeze mnie”.

Ćwicz się w wyrabianiu w sobie postawy pokory i przejawiania jej na zewnątrz. Niech to będzie elementem twoich prac duchowych. Czyń tak aż całkowicie zostaną rozpuszczone w tobie wszelkie lęki i obawy ego, ukierunkowane na utrzymanie twojej odrębności od Boga, która jest iluzją, a więc do czasu, aż całkowicie otworzysz się na Światło, Miłość i moc Boga obecnego w tobie.

Z Miłością,

Chrystus”
Powrót do listy

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *