Przekazy Duchowe

Podnoszę twoją świadomość – Saint Germain

Podnoszę twoją świadomość – Saint Germain

Podnoszę twoją świadomość - Saint Germain

”Podnoszę twoją świadomość, abyś był dojrzałym dzieckiem Boga, Który odradza się w tobie i wzrasta razem z tobą. Powierzaj się Mnie bez reszty, gdyż oddzielność ode Mnie nie istnieje.”

Przekaz duchowy  odebrał Stanisław G. 11.02.2008 r., godz. 21.20

”Słucham Was, Drodzy Nauczyciele!

Zgłasza się Saint Germain,

Miłość Boga towarzyszy tobie. Stawaj się Miłością, rozwijaj ją i doświadczaj w całej pełni. W Miłości jest wszystko zawarte. Ona jest pełnią. Dzięki Miłości wzrastasz. Bóg jest Miłością przejawiającą się w tobie. Jesteś cząstką Boga odradzającego się w tobie. Odmawiaj afirmacje, które przygotowałeś, dla pogłębienia w tobie świadomej jedności z Bogiem. Bądź otwarty na wsłuchiwanie się w sobie głosu Boga obecnego w tobie. Bóg cały czas jest świadomy twojej obecności. Ty także bądź takim. Dąż do tego. Pragnij z całego serca kontaktu z Bogiem. Zapraszaj Boga, Świętą Obecność JAM JEST, do twego życia. Wszystko czyń z Jego obecnością i z Jego natchnienia. Niechaj w twoich działaniach będzie jak najmniej ludzkiej woli, aby przejawiała się Jego Boska wola.

Kocham ciebie dziecko Boże i bądź świadomy Mojej Miłości. Podążaj drogą Światła i Miłości. Czyń wszystko w jedności z Bogiem. Pamiętaj, że Bóg odradza się w tobie, że jesteś polem odradzającego się i wzrastającego w tobie Boga. Pozbywaj się ludzkich aspektów w sobie i w miejsce tego stań się Boską Miłością, rezonującym w rytmie świetlistego wszechświata. Nie pozwalaj, aby czysto ludzkie odczucia i uczucia zaciemniały twoją Boską naturę. Oczyszczaj swoje myśli. Wprowadzaj w nie Światło i Miłość. Odmawiaj afirmacje JAM JEST.
Prowadzę ciebie z woli Boga, kierując się bezinteresowną, braterską Miłością. Zaufaj Mojemu prowadzeniu. Jesteś dojrzałą duszą świadomą swojej nieśmiertelności i zadań, których realizacji podjąłeś się. Twoja dusza pragnie powrotu do Źródła, do bycia w jedności z Bogiem, do stania się Bogiem.

Umożliw duszy realizację tego uniwersalnego pragnienia każdej świadomej cząstki Boga, jaką jest twój duch i dusza. Drogą do realizacji jedności z Bogiem, opartą na Miłości, jest ofiarna służba Jemu i Jego stworzeniu. W Miłości znajdziesz radość życia i spełnienie. Bądź Miłością. Czyń wszystko z Miłością i dla Miłości. Eliminuj ze swojej świadomości, ze swego życia, wszelkie przejawy niechęci czy nietolerancji wobec twoich współbraci, wobec wszelkich przejawów życia, gdyż we wszystkim obecny jest Bóg, Którego cząstką jesteś. Czyniąc cokolwiek względem bliźniego, czynisz to wobec Boga i siebie samego. Doświadczysz skutków twego działania, gdyż wszystko jest jednością w Bogu, gdyż On we wszystkim jest obecny. Zachowuj pokój w sobie i w swoim otoczeniu. Doświadczaj pokoju. Bądź uważnym obserwatorem wszystkiego wiedząc, że we wszystkim Bóg jest obecny.

Odmawiaj modlitwy w intencji transformacji i transmutacji ludzkości i Ziemi. Bądź obecny w mocy Boga w tobie, Którego cząstką jesteś. Bóg przejawia się przez ciebie i przez ciebie Siebie doświadcza. Pozwól Bogu, aby przejawiał się zgodnie z Jego wolą. Pozwól, aby Jego Miłość prowadziła ciebie. Bądź Jego instrumentem i żyznym polem dla Jego wzrastania w tobie. Dzięki Jego wzrastaniu w tobie wzrastasz ty, jako Jego cząstka, Jego dziecko. Bądź tego świadomy.

Myśl, odczuwaj i postępuj tak jak Bóg, zgodnie z Jego wolą, w pełni identyfikując się z Nim i w jedności z całym Jego stworzeniem. Jesteś cząstką większej całości. Dlatego musisz być w harmonii ze wszechświatem.

Moje dziecko kochane to Ja Ojciec w tobie obecny. Przenikam ciebie Moim Światłem i Moją Miłością. Uzdrawiam ciebie. Podnoszę twoją świadomość, abyś był dojrzałym dzieckiem Boga, Który odradza się w tobie i wzrasta razem z tobą. Powierzaj się Mnie bez reszty, gdyż oddzielność ode Mnie nie istnieje.

Saint Germain”
Powrót do listy

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.