Przekazy Duchowe

Jedność człowieka z Bogiem

Jedność człowieka z Bogiem

Jedność człowieka z Bogiem

”Jesteś Moim instrumentem, za pośrednictwem którego doświadczam Siebie. Czy może istnieć związek bardziej intymny niż ten, który Nas łączy, że jestem w tobie i wyrażam Siebie przez ciebie, a ty jesteś we Mnie, wyrażając Mnie? Rozważ to co powiedział Jezus, że Ojciec i Ja to jedno.”

Przekaz duchowy odebrał Stanisław G.

”Słucham Was Drodzy Nauczyciele!

Zgłasza się Stwórca,

Moje dziecko kochane, mówi Ojciec, Stwórca wszechrzeczy. Powierz Mi się bez reszty, całkowicie i bądź Moim instrumentem. Pozwól Mi przejawiać się w tobie, abym za pośrednictwem ciebie doświadczał życia, Swojej wielkości, Swego potencjału duchowego w szacie ziemskiej. Ty i Ja jedno jesteśmy. Ty i Ja działamy na tej samej fali życia.

Jestem tobie bliższy niż możesz to sobie wyobrazić, gdyż jesteś częścią Mojego duchowego organizmu. Pragnę pogłębiać z tobą Mój związek, wyrażać go coraz pełniej i coraz piękniej. Pozwól Mi na to. Odrzuć wszelkie bariery, wszelkie granice oddzielające ciebie ode Mnie jakie zbudowałeś. Odrzuć to wszystko i przyjmij Mnie całym swoim sercem, gdyż jedno jesteśmy, a twoja prawdziwa natura jest Moją Boską naturą. Uświadom to sobie, że jesteśmy jednością, ty i Ja, wraz z wszelkim życiem, którym jestem.

Kocham ciebie moje dziecko i nigdy kochać nie przestanę. Wróciłeś do Mnie po eonach nieobecności i tak już zostanie po wsze czasy.

W tobie jest całość Mojej Boskiej natury. Stworzyłem ciebie doskonałego na Moje podobieństwo. Pozwól, aby cała Moja doskonałość, jaką jesteś, zakwitła, rozwinęła się w tobie. Moje serce raduje się, gdy odżywa w tobie całe piękno, które upatrzyłem sobie w akcie twego stworzenia. Widząc piękno w tobie doświadczam Boskiej radości jako Stworzyciel, stwarzający Siebie ponownie w tobie i doświadczający Swej wielkości i doskonałości w tobie, jako Moim synu, Mojej cząstce. Odrodziłem się w tobie i miej tego świadomość, że jesteś Mną, Moim dziedzicem, nosicielem Mojego Światła, Moich Boskich przymiotów.

Jesteś Moim instrumentem, za pośrednictwem którego doświadczam Siebie. Czy może istnieć związek bardziej intymny niż ten, który Nas łączy, że jestem w tobie i wyrażam Siebie przez ciebie, a ty jesteś we Mnie, wyrażając Mnie? Rozważ to co powiedział Jezus, że Ojciec i Ja to jedno. Uświadamiaj to sobie wciąż na nowo. Czerp radość z tego związku, związku z Bogiem, Którym jesteś, bo ty i Ja to jedno, gdyż jesteś tej samej natury i Jego moce są twoimi mocami.

Abyś mógł doświadczać Boskich przymiotów oddaj Mi się bez reszty, bez lęku, bez obaw, bo w swej istocie na najwyższym poziomie duchowego rozumienia jest tylko jeden z Nas, w Którym wszystko jest zawarte.

Podzieliłem się na biliony bilionów cząstek, wyposażając je w Swoje właściwości i w każdej z nich jestem obecny, doświadczając w tych cząstkach, które są Mną, Siebie samego. Wzrastam w tobie w miarę jak ty wzrastasz. To oddaje istotę życia, którym jestem.

Jestem Miłością i ty jesteś Miłością, gdyż jesteś Moją cząstką, zasilany przeze Mnie z Mojego Źródła. Dziękuj Mi za wszystko i błogosław Mnie i wszystkich, których spotykasz, którzy są Mną, a Ja jestem w nich. Uświadamiaj sobie nieustannie jedność życia, którym jestem, a ty we Mnie, jako cząstka Mojego życia, którym jestem. Podejmując rozwój, rozwijasz Mnie w sobie, Który jest tobą.

Proś Mnie o pomoc w twoim powierzaniu się Mnie, Źródłu, abyś mógł rozbłysnąć całą Moją pełnią, jako Ja, gdyż ty i Ja to jedno.

Bądź życzliwym, pełnym Miłości i wyrozumiałości wobec bliźnich, gdyż oni są Mną i Ja w nich jestem. Oni są również tobą, gdyż Ja, jedność z Tobą, wszystkim jestem.

Pozwól Mi działać przez ciebie, aby przez ciebie przejawiała się Miłość, Moje bogactwo, Moja wielkość.

Pozostawiam ciebie w Moim Świetle i pod Moją ochroną. Błogosławię ciebie, taki jak ty Mnie błogosławiłeś

Stwórca”
Powrót do listy

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *