Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i umieszczanie na Twoim urządzeniu końcowym.X

CUDOWNY ZNAK
NOWYCH CZASóW

opis, przykłady działania

"Wzrastanie Boga w Człowieku" - Mariusz Brzoskowski - 25.02.2016

MENU
TERAZ ZBIERAMY NA STUDIO KOMPUTEROWE - budowę pomieszczeń, zakup sprzętu

O Od 2009 roku Fundacja „Świadomość Ziemi” wspiera sierociniec “Loving hearts helping hands” („Kochające serca, pomocne ręce”) w Ugandzie, który opiekuje się 170 bezdomnymi, osieroconymi dziećmi. Na stale sponsorujemy 7 dzieci (w 100% pokrywamy koszt ich utrzymania, edukacji i wyżywienia). Gorąco zachęcamy do przekazania kilku, kilkudziesieciu złotych na ten cel. W Ugandzie 10 zł wystarcza na dzienne wyżywienie, edukację i zapewnienie dachu nad głową jednemu dziecku. Wpłaty na konto Fundacji „Świadomość Ziemi” z dopiskiem– „Na dzień dziecka – dzieciom Ugandy”.Nr konta: 34 1090 1102 0000 0001 0346 6287.  

więcej o naszej pomocy tutaj 

Dołącz do nas na Facebooku!
Lokalizacja - kontakt

Fundacja "Świadomosć Ziemi"
z siedzibą w Gdyni 
Adres kontaktowy:
05-500 Piaseczno k.Warszawy
ul. Hemara 2
UWAGA:
godziny pracy biura są ruchome!
Zadzwoń i sprawdź:
tel. 509-905-498

Deklaracja Wolności

Deklaracja Wolności została zainspirowana 27 marca 2013r. przez Mistrza Saint Germain (za pośrednictwem naszej znajomej o duchowym imieniu Arameya), który składa w nasze ręce projekt możliwy do zrealizowania w Nowej Złotej Erze Ziemi. Deklaracja Wolności jest jedną z trzech części Manifestu Duchowego, który wraz z Inwokacją i Programem tworzą całość dokumentu, mającego zainspirować Ludzi Nowej Ery do działania, poprzez wprowadzanie w czyn światłych idei, przekazanych przez Wzniesionych Mistrzów i Istoty Światła Miłości. 

Link do Deklaracji Wolności 

STATYSTYKI

Od 04-2006 odwiedziło nas:
6 496 868 gości.

 

Aktualnie na stronie przebywa
1 gość/-ci.

Permakultura

Słowo permakultura pochodzi od połączenia dwóch słów w języku angielskim: PERMAnent agriCULTURE, bądź PERMAnent CULTURE, czyli "stałe rolnictwo" i "stała kultura" - chodzi tu o lekkie (nieniszczące jej) życie na planecie, bez jej niszczenia ciężkim przemysłem i zanieczyszczeniami oraz bez nadmiernego jej eksploatowania monokulturowym rolnictwem prowadzącym do wyjałowienia ogromnych obszarów ziemi; chodzi o to, by w harmonii z naturą zaspokoić przyszłym pokoleniom ich wszystkie potrzeby. Nie chodzi tu o stałość w pozostawaniu wszystkiego bez zmian.

Chodzi tu o stabilność, o pogłębienia gleb i czystszą wodę, rozkwitające społeczności i samo wystarczających regionach, bioróżnorodność w rolnictwie i sprawiedliwość społeczną, pokój i obfitość"

Permakultura współpracuje z naturą by zbudować lepszy świat dla nas wszystkich. Poprzez obserwowanie naturalnego świata zauważamy zbiór naturalnych zasad w działaniu. Projektowanie permakulturalne korzysta z tych zasad by rozwijać zintegrowane systemy, które zaspokajają nasze potrzeby pożywienia, schronienia i społecznościowe w sposób, który jest zdrowy i efektywny. Możemy stosować metody projektowania permakulturalnego, by poprawić jakość i produktywność naszego indywidualnego życia, naszego społeczeństwa i środowiska.

 

Trwałość nie oznacza tu, że wszystko pozostaje takie same, chodzi tu o stabilność, o przywracanie żyzności glebie, zachowanie czystości wód, rozsądne gospodarowanie zasobami naturalnymi, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,  zróżnicowaną biologicznie uprawę ziemi, rozkwitające samowystarczalne lokalne społeczności, społeczną sprawiedliwość, pokój i dostatek.

Podejście permakulturowe łączy w sobie 3 aspekty:

1. Zasady Etyczne,

2. Zrozumienie Jak Działa Natura,

3. Projektowanie W Oparciu o Systemy Naturalne.

Ta unikalna kombinacja tworzy system wspierający proces powstawania samowystarczalnych, agrokulturowo produktywnych, niezanieczyszczających środowisko i zdrowych siedlisk ludzkich.

 W wielu przypadkach oznacza to dostosowywanie już istniejących siedlisk, w innych przypadkach oznacza projektowanie całkowicie nowych od podstaw. Obydwa przypadki oferują nam interesujące wyzwania oraz możliwości.

“Pracuj w zgodzie z Naturą, nie przeciwko niej”, “Nie ma problemów – są tylko rozwiązania”, czy “Co jest dla jednego odpadkiem, dla drugiego jest surowcem”.


Założenia etyczne

Permakultura to system, który działa w oparciu o pewne założenia etyczne. Jeżeli jakieś działanie jest sprzeczne z poniższymi wytycznymi etycznymi, to nie można go nazwać permakulturowym.

Opieka nad Ziemiąpermakultura jako system projektowania opiera się na systemach naturalnych. Oznacza to  działanie w zgodzie z Naturą a nie przeciwko niej. Co tyczy się poszanowania dla całej flory i fauny, roślin i zwierząt. Rozsądnego gospodarowania zasobami naturalnymi, nie zużywania ich niepotrzebnie lub w tempie zbyt dużym, w którym nie zdołałyby się one odnowić

Opieka nad Ludźmi – czyli dbanie o własne zdrowie, rozwój wewnętrzny, własne potrzeby, lecz również dbanie o wszystkich, empatie, tolerancje i uszanowanie potrzeb innych ludzi. Dotyczy to również dbałości o przyszłe pokolenia i zapewnienia im warunków do prawidłowego rozwoju, opieki medycznej oraz dostępu do systemu edukacji zapewniającej każdemu samodzielność oraz samowystarczalność.

Sprawiedliwy podział – mamy tylko jedną ziemię i musimy ją dzielić razem z ludźmi, zwierzętami oraz z przyszłymi pokoleniami. To oznacza, iż należy ograniczyć poziom naszej konsumpcji, zwłaszcza, jeśli chodzi o zasoby naturalne i wspólnie pracować nad tym, aby każdy miał dostęp do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych – dostępu do czystej wody, czystego powietrza, zdrowego pożywienia, ubrania, schronienia, zatrudnienia, edukacji i kultury. Ta zasada mówi również o dzieleniu się całą nasza nadprodukcją z innymi.

Właściwie nasze zasady moglibyśmy ochrzcić mianem permakulturowych przykazań.

Kolejne z nich mówi nam abyśmy za każdym razem, kiedy projektujemy jakąś przestrzeń umieszczali w niej elementy dające jakieś plony. Mówiąc o plonach mamy na myśli nie tylko pożywienie, ale również inne przydatne człowiekowi produkty, takie jak włókna na ubrania czy papier, oleje, czy też biomasę na kompost, czy odzysk energii. Niefortunnym jest fakt, iż obecnie często mieszkamy w miejscach gdzie jedynym źródłem pożywienia jest sklep. Często spacerując do takiego sklepu mijamy parki, które obsiane są całą masą roślin i drzew ozdobnych. Pomyślmy czy to nie „marnotrawstwo” przestrzeni? Ilu ludzi mogłoby wyżywić się z takiego parku, gdyby zasadzić w nim wieloroczne warzywa i drzewa owocowe? Nie wspominając już o niezwykłej mocy integrującej lokalne społeczności. Ilu ludzi mogłoby wspaniale i twórczo spędzić czas, wspólnie pielęgnując takie parki, poznając się bliżej, mogliby zacząć prowadzić bogate życie społeczne.

Projekt "Jadalne Miasto w Ardenach"

Permakultura kładzie nacisk na samowystarczalność. Zaleca nam abyśmy starali się zaspakajać jak najwięcej z naszych podstawowych potrzeb, przy pomocy naszych własnych środków. Czasami mogą one przybierać postać symbolicznej sałaty hodowanej na oknie, bądź pomidorków i truskawek hodowanych na małej działeczce, ale w skali masowej takie drobne hodowle domowe mogą stanowić  dla nas główne źródło naszego pożywienia. Nie powinniśmy dłużej polegać na globalnym systemie produkcji żywności, tym bardziej, iż niedługo może nie być wystarczająco paliw, aby to pożywienie do nas dostarczyć. O wątpliwej wartości odżywczej takich roślin pochodzących z klasycznych monokulturowych upraw nie ma, co nawet wspominać.

Permakultura kładzie nacisk również na wykorzystywanie roślin, które są jak najbardziej użyteczne w produkcji pożywienia, włókien, produktów medycznych, paliw, itd.… Nie obawiajmy się, że taki ekosystem jest brzydki czy też nudny. Istnieją tysiące niezwykle użytecznych roślin, które tworzą przepiękne ekosystemy. A piękno jest dodatkowym, nieco abstrakcyjnym plonem takiego użytecznego, żyznego projektu.

Jak mawiał Bill Mollison :“Wydajność systemu naturalnego jest nieograniczona, ograniczać ją jedynie może wiedza i wyobraźnia projektanta”. Przyjrzyjmy się naszemu przykazaniu o zbieraniu plonów z innej strony. Nie jest to coś, co robimy raz, ale raczej pewnego rodzaju proces twórczy, który pomaga nam w prowadzeniu naszego domu, wprowadzaniu zmian, oraz projektowaniu nowych przestrzeni życiowych. Powinniśmy kreatywnie przyglądać się naszemu otoczeniu i szukać miejsc gdzie możemy coś ulepszyć, bądź posadzić jakiś nowy gatunek.

Jeśli stworzymy nasze domy i osady tak, aby dawały najwydajniejsze plony z możliwych, spokojnie możemy zredukować powierzchnię ziemi, jaka potrzebna jest nam do zaspokojenia naszych podstawowych potrzeb takich jak: pożywienie, schronienie, ubranie, itd.… Nasz współczesny system agrykultury pożera wielkie zasoby energetyczne, oraz zabiera olbrzymie obszary ziemi uprawnych, wykorzystując z nich może 10 procent możliwej wydajności. Na dodatek proces ten degraduje glebę i prowadzi do całkowitej jej sterylizacji. A zatem pamiętaj: „Zbieraj plony”.

Permakultura stawia na wysokie normy etyczne wynikające z poczucia jedności ze światem i odpowiedzialności za kierunek rozwoju cywilizacji:

- współpraca i zrozumienie, zamiast konkurencji i narzucania ról, zachowań

- analiza istniejących w naturze powiązań i użycie ich, jako modelu tworzenia „organicznych” ekosystemów

- nie stosowanie przemocy w konfliktach, mediacje i decyzje grupowe zamiast pisanego kodeksu prawa

- wspólne decyzje dotyczące kierunku danej społeczności.

Projektowanie w permakulturze cechuje prymat serca nad umysłem i logiką. Decyzje rozwoju danego ekosystemu mają służyć wszystkim jego mieszkańcom, zwierzętom i całemu środowisku naturalnemu.

 

http://premakultura.wordpress.com/permakultura/

www.permakultura.com.pl

Symbol permakultury - wąż Uroboros, którego koniec jest również początkiem

Udostępnij

Dodaj komentarz

capcha