Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i umieszczanie na Twoim urządzeniu końcowym.X

CUDOWNY ZNAK
NOWYCH CZASóW

opis, przykłady działania

"Wzrastanie Boga w Człowieku" - Mariusz Brzoskowski - 25.02.2016

MENU
TERAZ ZBIERAMY NA STUDIO KOMPUTEROWE - budowę pomieszczeń, zakup sprzętu

O Od 2009 roku Fundacja „Świadomość Ziemi” wspiera sierociniec “Loving hearts helping hands” („Kochające serca, pomocne ręce”) w Ugandzie, który opiekuje się 170 bezdomnymi, osieroconymi dziećmi. Na stale sponsorujemy 7 dzieci (w 100% pokrywamy koszt ich utrzymania, edukacji i wyżywienia). Gorąco zachęcamy do przekazania kilku, kilkudziesieciu złotych na ten cel. W Ugandzie 10 zł wystarcza na dzienne wyżywienie, edukację i zapewnienie dachu nad głową jednemu dziecku. Wpłaty na konto Fundacji „Świadomość Ziemi” z dopiskiem– „Na dzień dziecka – dzieciom Ugandy”.Nr konta: 34 1090 1102 0000 0001 0346 6287.  

więcej o naszej pomocy tutaj 

Dołącz do nas na Facebooku!
Lokalizacja - kontakt

Fundacja "Świadomosć Ziemi"
z siedzibą w Gdyni 
Adres kontaktowy:
05-500 Piaseczno k.Warszawy
ul. Hemara 2
UWAGA:
godziny pracy biura są ruchome!
Zadzwoń i sprawdź:
tel. 509-905-498

Deklaracja Wolności

Deklaracja Wolności została zainspirowana 27 marca 2013r. przez Mistrza Saint Germain (za pośrednictwem naszej znajomej o duchowym imieniu Arameya), który składa w nasze ręce projekt możliwy do zrealizowania w Nowej Złotej Erze Ziemi. Deklaracja Wolności jest jedną z trzech części Manifestu Duchowego, który wraz z Inwokacją i Programem tworzą całość dokumentu, mającego zainspirować Ludzi Nowej Ery do działania, poprzez wprowadzanie w czyn światłych idei, przekazanych przez Wzniesionych Mistrzów i Istoty Światła Miłości. 

Link do Deklaracji Wolności 

STATYSTYKI

Od 04-2006 odwiedziło nas:
6 406 203 gości.

 

Aktualnie na stronie przebywa
3 gość/-ci.

Fioletowy Płomień - energia oczyszczająca - dekrety - Saint Germain

Przekaz odebrał Stanisław G.
Słucham Was Drodzy Nauczyciele Miłości

Zgłasza się Stwórca i Saint Germain

  Afirmuj, dekretuj Fioletowy Płomień, jako narzędzie Boga jednoczące ciebie z Nim. Fioletowy Płomień to aspekt Boga, za pośrednictwem Którego On wyraża Sie-bie. Fioletowy Płomień wyposażony jest w Boską świadomość, a jego zasadniczym zadaniem jest oczyszczenie i zregenerowanie wszystkiego co nie jest krystaliczną czystością pierwotnego duchowego stworzenia.

  Fioletowy Płomień jest darem Stwórcy dla ludzkości, dla istot upadku funkcjonujących w obszarze oczyszczenia, w jakim znajduje się Ziemia i ludzkość, dla odzyskania blasku Stwórcy, Którego cząstką jest każda forma życia. Zgodnie z wolą Boga Jego stworzenie ma być tak samo czyste i doskonałe jakim On jest.

  Nie sposób przecenić znaczenia Fioletowego Płomienia, jako Boskiego narzędzia dla oczyszczenia i uzdrowienia człowieka i jego życia. Ten dar Stwórcy towarzyszył Jego dzieciom od zarania historii i nadal towarzyszy jako niezbywalny aspekt Boga, za pośrednictwem którego On się przejawia, darowując się Swoim dzieciom. Z wdzięcznością przyjmij ten dar. Niechaj Fioletowy Płomień nieustannie towarzyszy tobie. Proś Mnie, twojego Nauczyciela, abym był przy tobie w trakcie afirmowania lub dekretowania obecności Fioletowego Płomienia. Jestem Jego strażnikiem i opiekunem. Doskonale znam oczyszczające i uzdrawiające właściwości tej Energii. Zapraszaj Boga, zapraszaj Mnie, do celebrowania Fioletowego Płomienia w tobie, w twoim życiu, w twoim otoczeniu.

    Z Miłością

  Saint Germain


   Moje dziecko, Mój synu kochany, to Ja Ojciec w tobie obecny. Błogosławię ciebie. Podnoszę twoją świadomość, która jest cząstką Mojej świadomości, w której wszystko się zawiera. Korzystaj z daru jakim jest Fioletowy Płomień, Który Mnie wyraża, gdyż Ja w nim także się zawieram.

  Potwierdzam to co o uzdrawiającym działaniu Fioletowego Płomienia powiedział Saint Germain. Zaufaj Fioletowemu Płomieniowi jako formie przejawiania się Mnie dla oczyszczenia, uzdrowienia i wywyższenia człowieka w Bogo-Człowieka, do stanu Boskości, Którą jestem.

 Celebrując Fioletowy Płomień, celebrujesz Mnie w sobie samym i w otoczeniu, w którym przebywasz. Tym samym oczyszczasz i uzdrawiasz siebie, swoje życie, a także otoczenie, w którym przebywasz. Przyczyniasz się do analogicznych procesów zachodzących na duchowym i materialnym organizmie planety, na której żyjesz. Wiedz, że jesteś mocno osadzony w strukturach Ziemi i powiązany z Nią. Wszystko jest bowiem jednością.

  Kocham ciebie Mój synu. Jestem zawsze przy tobie, gotowy wspomagać ciebie we wszystkich sprawach życia, które jest naszym wspólnym życiem. Przeżywaj je świadomie w jedności ze Mną. Razem twórzmy jego rzeczywistość, a wspaniałe będą tego owoce.

  Z Miłością

 Stwórca

 

Zebrane przykłady dekretów i afirmacji Fioletowego Płomienia

• JAM JEST Bytem Fioletowego Płomienia, JAM JEST czystością Boskiego ma-rzenia. JAM JEST Fioletowym Ogniem, który płonie, JAM JEST czystością jakiej pragnie Bóg.

• Fioletowy Płomieniu, aspekcie Boga, działasz we mnie i przeze mnie według Boskiej Woli, dla mojego najwyższego dobra, dobra ludzkości, Ziemi, Wszechświata oraz Boskiej Chwały.

• Fioletowy Płomieniu, aspekcie Boga, Miłością wypełniasz serce, Mądrością napełniasz umysł.

• Fioletowy Płomieniu, aspekcie Boga, rozpuszczasz wszelkie bariery, które zbudował człowiek oddzielając się od Boga.

• Fioletowy Płomieniu, aspekcie Boga, z człowieka czynisz Bogo-Człowieka.

• Fioletowy Płomieniu, aspekcie Boga, zsyłasz Miłość, doskonałe zdrowie, harmonię, pokój, urzeczywistnienie dostatku. 

• Fioletowy Płomieniu, aspekcie Boga, wspomagasz oczyszczenie i wznoszenie Ziemi oraz życia na Niej w wyższe oktawy światła. 

• Fioletowy Płomieniu, aspekcie Boga, zaprowadzasz czystość na Ziemi i w życiu człowieka. 

• Fioletowy Płomieniu, aspekcie Boga, wytyczasz proste i świetliste drogi do Boskości.

• Fioletowy Płomieniu, aspekcie Boga, zaprowadzasz czystość i doskonałość myśli.

• Fioletowy Płomieniu, aspekcie Boga, wyzwalasz doskonałość w działaniach człowieka.

• Fioletowy Płomieniu, aspekcie Boga, pogłębiasz wiarę i ufność: w Miłość, Mądrość i Moc Boga.

• Fioletowy Płomieniu, aspekcie Boga, rozbudzasz altruizm, empatię, hojność, wielkoduszność, wspaniałomyślność i inne wzniosłe uczucia.

• Fioletowy Płomieniu, aspekcie Boga, zaprowadzasz zgodność myśli i działań człowieka z Miłością i z Boskimi Prawami.

• Fioletowy Płomieniu, aspekcie Boga, całościowo uzdrawiasz każde nadużycie, ograniczenie, zniewolenie lub w innej formie sprzeniewierzenie Boskiemu Prawu dokonane gdziekolwiek, przez kogokolwiek. 

• Fioletowy Płomieniu, aspekcie Boga, w czystości utrzymujesz ludzką Świątynię.

• Fioletowy Płomieniu, aspekcie Boga, pogłębiasz Miłość i świadomość Jedni człowieka z Bogiem, z wszelkim życiem, w którym Bóg się zawiera.

• Fioletowy Płomieniu, aspekcie Boga, każdego kto dekretuje Ciebie z czystego serca, czynisz pokornym i oddanym Bogu narzędziem w Jego rękach.

• Fioletowy Płomieniu, aspekcie Boga, neutralizujesz ludzkie ego i wszelkie ograniczenia, jakie ono zbudowało.

• Fioletowy Płomieniu, aspekcie Boga, utrzymujesz człowieka zakotwiczonego w sprawiedliwości Boskiego Planu. 

• Fioletowy Płomieniu, aspekcie Boga, płonąc w serca wnętrzu jesteś miłosierdziem wiecznie prawdziwym.

• JAM JEST Tym, Który wzywa Fioletowy Płomień, aby spalił, przemienił, oczyścił wszelkie niezgodne z Boskim Prawem pragnienia, emocje, dyskomforty, aby płonął wciąż w imię Miłości, aż JAM JEST Jedynym z Fioletowym Płomieniem.

• Bóg Jest obrońcą, przewodnikiem, opiekunem. Będąc w świadomej Jedności z Bogiem, z Obecnością JAM JEST, z Fioletowym Płomieniem mam wszystko dla doskonałego życia i niczego mi nie brakuje.

Udostępnij

Komentarze

2015-10-26 18:21:45 Bartek
Nie głosowałem ,bo wybory są na pewno fałszowane. Ludzie są podzieleni na Państwa ,miasta kluby sportowe RODZINY (małżeństwa) i jako że każdy martwi się o swoich najbliższych i ich bezpieczeństwo w połączeniu z dążeniem do posiadania coraz to większego bogactwa nie ma siły przebicia. Gdyby nie było tych wszystkich podziałów oraz problemów codziennych ,które zaostrzają ów podział LUDZIE byliby jedną rodziną to jak oni mogliby nami kierować ? Ktoś powie ,że nie chciałby być jednością z terrorystami ,islamistami czy innymi jehowcami. Jednak należy pamiętać.. Oni zostali zmanipulowani. Tak samo jak i nasi "chrześcijanie".
Swoją drogą to jest wręcz śmieszne jak można w to wszystko wierzyć a zarazem prawdziwe..

Kobra czy jest prawdziwy czy nie to ma racje.
Każda jednostka ,która spojrzy na siebie i swoje czyny a nie na innych zwiększa ilość członków nowej rodziny jaką jest zbiór osób bez systemowych ograniczeń. Osób ,które nie wierzą a wiedzą. Nie dlatego ,że ktoś im "powiedział" jak ksiądz w kościele czy nauczyciel ,który sam został spacyfikowany ,a dlatego że wiedzę którą uzyskali potrafią zweryfikować poprzez własne doświadczenia.

Ludzie którzy narzucają innym swój system robią to dlatego ,że ktoś im narzucał najczęściej na siłę wiele informacji. Chociażby poprzez system edukacji bądź wiecznych problemów i pracy aby tylko zająć czas ,w którym można by się zastanowić..

Zresztą prawda ZAWSZE jest najprostsza a sami sobie wszystko komplikują.
Prawdą jest czysta intencja idąca w parze z połączeniem ze źródłem.
Reszta wyłania się sama a doszukiwanie się linearnej logiki tylko rujnuje to.

Jeśli jest w was negatywna myśl zrobienia komuś krzywdy to NIC TAKIEGO.
Jesteśmy w biegunowym świecie gdzie dobro i zło jest w każdym z nas ale wybór należy do nas. Więc to ,że powiesz sobie w autobusie w głowie "to kur** stara mi miejsce zajęła!" to nic.. można sobie przypomnieć słowa "Ja jestem" i obrócić to w śmiech.

Chcecie zmiany świata ? Nie czekajcie i zacznijcie ją od siebie samego!
Tylko tak można uzyskać odzwierciedlenie lepszego świata.
To takie proste a jednocześnie arcytrudne.
Arcytrudne ,bo system TV problemy praca i napływ milionów negatywnych czy też neutralnych informacji atakuje umysł ,który broniąc się atakuje innych ,którzy go tym wszystkim atakują.

Narzekać na bród na świecie..
Proponuje zacząć nie wyrzucać śmieci gdzie popadnie.
Petów butelek czy tez oszczędzać - kondensować tak owe ,a świat się odwdzięczy!
Przecież będziesz nadawał na częstotliwości ,która zwyczajnie spowoduje ,że ludzie z tej niższej "brudzącej" zaczną ginąć ,wyjeżdżać lub zmieniać się!
Zamiast zmieniać innych dajcie im przykład na sobie samym.

Polecam bashara na youtubie :)
Szczerze nawet jeśli ten śmieszny łysy człowieczek byłby tylko człowiekiem to jego informacje sprawdzają się w praktyce!

Pozdrawiam i życzę zmiany samych siebie!

Dodaj komentarz

capcha