Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i umieszczanie na Twoim urządzeniu końcowym.X

CUDOWNY ZNAK
NOWYCH CZASóW

opis, przykłady działania

"Wzrastanie Boga w Człowieku" - Mariusz Brzoskowski - 25.02.2016

MENU
TERAZ ZBIERAMY NA STUDIO KOMPUTEROWE - budowę pomieszczeń, zakup sprzętu

O Od 2009 roku Fundacja „Świadomość Ziemi” wspiera sierociniec “Loving hearts helping hands” („Kochające serca, pomocne ręce”) w Ugandzie, który opiekuje się 170 bezdomnymi, osieroconymi dziećmi. Na stale sponsorujemy 7 dzieci (w 100% pokrywamy koszt ich utrzymania, edukacji i wyżywienia). Gorąco zachęcamy do przekazania kilku, kilkudziesieciu złotych na ten cel. W Ugandzie 10 zł wystarcza na dzienne wyżywienie, edukację i zapewnienie dachu nad głową jednemu dziecku. Wpłaty na konto Fundacji „Świadomość Ziemi” z dopiskiem– „Na dzień dziecka – dzieciom Ugandy”.Nr konta: 34 1090 1102 0000 0001 0346 6287.  

więcej o naszej pomocy tutaj 

Dołącz do nas na Facebooku!
Lokalizacja - kontakt

Fundacja "Świadomosć Ziemi"
z siedzibą w Gdyni 
Adres kontaktowy:
05-500 Piaseczno k.Warszawy
ul. Hemara 2
UWAGA:
godziny pracy biura są ruchome!
Zadzwoń i sprawdź:
tel. 509-905-498

Deklaracja Wolności

Deklaracja Wolności została zainspirowana 27 marca 2013r. przez Mistrza Saint Germain (za pośrednictwem naszej znajomej o duchowym imieniu Arameya), który składa w nasze ręce projekt możliwy do zrealizowania w Nowej Złotej Erze Ziemi. Deklaracja Wolności jest jedną z trzech części Manifestu Duchowego, który wraz z Inwokacją i Programem tworzą całość dokumentu, mającego zainspirować Ludzi Nowej Ery do działania, poprzez wprowadzanie w czyn światłych idei, przekazanych przez Wzniesionych Mistrzów i Istoty Światła Miłości. 

Link do Deklaracji Wolności 

STATYSTYKI

Od 04-2006 odwiedziło nas:
6 195 369 gości.

 

Aktualnie na stronie przebywa
2 gość/-ci.

Zwróć sobie Wolność - Jezus Chrystus

 

Przekaz odebrał Stanisław G.

Słucham Was, Drodzy Nauczyciele.

Zgłasza się Jezus Chrystus

     Pozdrawiam ciebie i napełniam Światłem Mojej Miłości. Przyjmij z wdzięcznością ten dar. Niech Światło Mojej Miłości głęboko wniknie w twoje wnętrze i uzdrowi wszystko, co tego wymaga. Mój pokój przynoszę tobie. Niech zapanuje w tobie. Niech nastanie wolność w tobie od wszystkich ograniczeń, jakie zbudowało ludzkie ego, zamykając ciebie w więzieniu ograniczeń, jakie pozwoliłeś mu zbudować. Niemniej jednak ty, istota duchowa, mocą Miłości, Która w tobie zamieszkuje, możesz te wszystkie ograniczenia rozpuścić i uwolnić się od wszystkich więzów krępujących ciebie. Bóg, nasz Ojciec, darował wszystkim Swoim dzieciom wolność. To od ciebie zależy jak z tego daru korzystasz.

   Zwróć sobie siebie wolnego, takim, jakim jesteś w oczach Boga, jako Jego dziecko, Jego cząstka. Nie pozwalaj, aby ludzkie ego, zresztą ktokolwiek, ograniczał ciebie w wyrażaniu siebie w jedności z Ojcem. Poddaj weryfikacji cały system ziemskich kanonów, w oparciu, o które funkcjonujesz w społeczeństwie, i zapytaj siebie, czy służy on temu, co najważniejsze, a mianowicie twojemu rozwojowi, jako cząstki Boga w człowieku. Zadaj sobie pytania, czy jestem Bogo-Człowiekiem? Czy jestem przygotowany, aby we Mnie i przeze Mnie Bóg wyrażał Swoją wolę i doświadczał Swojej wielkości dla mojego najwyższego dobra? Czy istnieją we mnie ograniczenia dla swobodnego wyrażania się Boga we mnie, w jedności z moją jaźnią, zgodnie z całą duchową głębią mojej istoty, a jeżeli tak, to jakie są te ograniczenia i jak je usunąć z mojego życia, aby nie blokowały mojego rozwoju, jako istoty Boskiej?

   Odpowiedzi na te pytania wymagają uważnego obserwowania siebie i odkładania ograniczeń do oczyszczenia przez Boga, Mnie Chrystusa. W tym procesie oczyszczania, którego nikt za ciebie nie zrobi, wymagana jest z twojej strony uważność, szczerość wobec samego siebie, a także i odwaga w zakresie pozbycia się ludzkich cech i wartości, być może jeszcze drogich tobie, ale hamujących i ograniczających ciebie we wzrastaniu, jako istoty Boskiej. Ta praca stanowi istotne zadanie w twojej ziemskiej egzystencji. Zawsze możesz, i czyń to, prosić Boga, a także i Mnie Chrystusa, o pomoc w tej pracy. Wówczas życie da tobie wiele przykładów konfrontujących ciebie z twoimi ludzkimi ograniczeniami hamującymi twój rozwój i uświadamiającymi tobie potrzebę podjęcia decyzji, czy ten aspekt osobowości przekazać do oczyszczenia. To jest ciągła praca. Tego nie da się zrobić z dnia na dzień. Ale tak przebiega życie. Przychodząc na ten świat twoja dusza kierowała się misją Jej duchowego wzrastania w szacie człowieka. Wszystkie etapy twojego życia zostały drobiazgowo zaplanowane pod kątem, czy uczestnicząc w wydarzeniach, jakie przynosi tobie życie, przeżywając je, kierujesz się najwyższymi duchowymi wartościami, a w szczególności Miłością, czy też wartościami odbiegającymi od tego najwyższego wzorca.

     Jesteś na etapie rozwoju, gdzie nie ma już miejsca na wybory, czy zachowywać w sobie ograniczenia, jakie są jeszcze, a których źródła są różnorakie, lecz jak je ujawnić i odłożyć do oczyszczenia, najszybciej jak to jest możliwe. Takiej postawy wymaga od ciebie twoja dusza, która wcieliła się w tym właśnie przełomowym okresie historii Ziemi, dla realizacji misji podnoszenia jej i całego życia na tej planecie w wyższe obszary wibracyjne, w wyższe obszary przejawiania się Światła. Uczestnictwo w tym wielkim procesie transformacji wymaga od ciebie równoczesnego samouzdrawiania siebie samego. W realizacji tych wielkich procesów nigdy nie byłeś sam. Zawsze towarzyszyły tobie istoty Światła, twoi opiekunowie, a nade wszystko Bóg zamieszkujący w tobie, zawsze gotowy służyć pomocą na twojej drodze życia. Korzystaj, więc z tego daru Światła i proś o pomoc w oczyszczaniu całego twojego wnętrza ze wszelkich ograniczeń, jakie narzucone zostały tobie lub sam dobrowolnie je przyjąłeś, aby w to miejsce mogło ciebie wypełnić Światło Miłości. Otwórz się zatem szeroko na obecność w tobie Boga, naszego Ojca, Źródła, aby napłynęło do ciebie Jego Światło i moc, pozwalające tobie dostrzec tkwiące w tobie ograniczenia dla wyrażania siebie, jako Boga, w szacie ziemskiej, i odłożyć je mocą Boskiej Miłości.

   Bądź świadomy swojej Boskości w szacie ziemskiej, w jakiej obecnie przebywasz. Dojrzewaj. Wzrastaj świadomie, jako istota Boska. Doświadczaj całego swojego Boskiego potencjału w ziemskim życiu, kierując się Miłością i mądrością.
Dziękuj za wszystko ukochanemu Ojcu zamieszkującemu w tobie, za dar wzrastania w jedności z Nim na tym wielkim przełomie czasu. To wielki dar, jaki uzyskałeś od Stwórcy. Bądź zawsze świadomy tego daru i nie marnuj okazji dla wzrastania i doświadczania w Miłości i roztropności całego bogactwa, jakie daje Ci życie.                                            

Tego tobie życzę.

Jezus Chrystus

  PS. Niech dorobek publikacyjny innych nie przysłania Tobie Twoich możliwości czerpania ze źródła duchowej mądrości, jakim Jestem. Pamiętaj, że nic nie może zastąpić Boga w Tobie, bo we Mnie jest zawarte wszystko, co jest rzeczywiste, wszelka mądrość, bo nią Jestem. Należy się w tym ćwiczyć i rozbudzać duchowy potencjał.

Ojciec-Matka, Bóg 

Udostępnij

Dodaj komentarz

capcha