Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i umieszczanie na Twoim urządzeniu końcowym.X

CUDOWNY ZNAK
NOWYCH CZASóW

opis, przykłady działania

"Wzrastanie Boga w Człowieku" - Mariusz Brzoskowski - 25.02.2016

MENU
TERAZ ZBIERAMY NA STUDIO KOMPUTEROWE - budowę pomieszczeń, zakup sprzętu

O Od 2009 roku Fundacja „Świadomość Ziemi” wspiera sierociniec “Loving hearts helping hands” („Kochające serca, pomocne ręce”) w Ugandzie, który opiekuje się 170 bezdomnymi, osieroconymi dziećmi. Na stale sponsorujemy 7 dzieci (w 100% pokrywamy koszt ich utrzymania, edukacji i wyżywienia). Gorąco zachęcamy do przekazania kilku, kilkudziesieciu złotych na ten cel. W Ugandzie 10 zł wystarcza na dzienne wyżywienie, edukację i zapewnienie dachu nad głową jednemu dziecku. Wpłaty na konto Fundacji „Świadomość Ziemi” z dopiskiem– „Na dzień dziecka – dzieciom Ugandy”.Nr konta: 34 1090 1102 0000 0001 0346 6287.  

więcej o naszej pomocy tutaj 

Dołącz do nas na Facebooku!
Lokalizacja - kontakt

Fundacja "Świadomosć Ziemi"
z siedzibą w Gdyni 
Adres kontaktowy:
05-500 Piaseczno k.Warszawy
ul. Hemara 2
UWAGA:
godziny pracy biura są ruchome!
Zadzwoń i sprawdź:
tel. 509-905-498

Deklaracja Wolności

Deklaracja Wolności została zainspirowana 27 marca 2013r. przez Mistrza Saint Germain (za pośrednictwem naszej znajomej o duchowym imieniu Arameya), który składa w nasze ręce projekt możliwy do zrealizowania w Nowej Złotej Erze Ziemi. Deklaracja Wolności jest jedną z trzech części Manifestu Duchowego, który wraz z Inwokacją i Programem tworzą całość dokumentu, mającego zainspirować Ludzi Nowej Ery do działania, poprzez wprowadzanie w czyn światłych idei, przekazanych przez Wzniesionych Mistrzów i Istoty Światła Miłości. 

Link do Deklaracji Wolności 

STATYSTYKI

Od 04-2006 odwiedziło nas:
6 498 624 gości.

 

Aktualnie na stronie przebywa
2 gość/-ci.

Moc błogosławieństw, przykłady błogosławieństw, komentarz

Przekaz odebrał Stanisław G. 21.10.2011 godz. 17:02

MOC BŁOGOSŁAWIEŃSTW 

Słucham Was, Drodzy Nauczyciele Miłości!

Zgłasza się Jezus Chrystus!

   Witaj. Pozdrawiam Ciebie Światłem Miłości. Jesteś w Moim polu. Odczuj Jego obecność. Poddaj się Jemu. Ono jest Boskim Promieniem, łączącym Ciebie ze Mną i z Ojcem-Matką obecnym w każdym z Nas.

   Błogosławię Ciebie Światłem Miłości, tak jak Ty każdego z Nas codziennie błogosławisz w Jedności z Ojcem-Matką, Źródłem i w Imię Jego. Nauczyciele Miłości zawsze odwzajemniają Twoje błogosławieństwa i czyni to także Nasz Niebiański Ojciec-Matka. Wówczas, co odczuwaj, spływa na Ciebie, a za Twoim pośrednictwem na Ziemię i wszelkie na Niej życie, duchowe Światło Miłości, które oczyszcza i uzdrawia całą duchową i materialną przestrzeń planety, na której wszyscy żyjecie. Jesteś wówczas doskonałym kanałem dla przepływu na Ziemię krystalicznie czystych, źródlanych, świetlistych Energii Światła i Miłości, ukierunkowanych na wznoszenie planety i życia na niej w wyższe oktawy Światła. Pamiętaj, duchowe Światło, które przepływa przez Ciebie, posiada świadomość Źródła, bo Bóg, Ojciec-Matka, Źródło zawiera się w Świetle. Światło jest pratworzywem wszelkiego życia. Ma potężną moc oczyszczającą i uzdrawiającą, nie tylko Ciebie, ale i za Twoim pośrednictwem planetę, z którą jesteś połączony na wielu polach i wymiarach. Stało się to możliwe z racji inkarnowania się Twojej Duszy na Ziemi, z której elementów zbudowane jest Twoje ciało fizyczne i niższe duchowe ciała. Czerp radość z błogosławieństw i wzrastaj w nich. Jakże obecnie Ziemi potrzebne są Istoty świadome swej Boskości.

   W tym miejscu podkreślam wielkie znaczenie błogosławieństw dla całościowego oczyszczania i uzdrawiania planety i wszelkiego na niej życia, a zwłaszcza ludzkości, czynionych Światłem Miłości, w Jedności z Ojcem-Matką, Źródłem i w Imię Jego. Natomiast nie są tutaj skuteczne, a wręcz przeciwnie szkodliwe, bo nakręcające spiralę zła, recepty jakie w tym względzie podpowiada ludzki umysł, a w szczególności potępianie bezpośrednich sprawców zła i wymierzanie im surowych kar. Dla umysłu nie są dostępne uwarunkowania, które doprowadzają do wylewania się przejawów zła, aczkolwiek powinien wiedzieć, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Działają Uniwersalne Prawa Wszechświata, w tym prawo karmy. Prawa te, o absolutnym charakterze, a więc wiążące wszystkich, nawet Boga, Ojca-Matkę, Źródło, mają wielorakie zadania, w tym również przeciwdziałanie nadużywaniu przez człowieka wolnej woli, danej mu przez Stwórcę. Jeżeli człowiek czyni bezprawie, skutki tego dosięgną go z całą pewnością, chyba że wcześniej uzdrowi zło, jakie było jego udziałem. Możesz przy tej okazji zajrzeć do waszej Biblii i zobaczyć, ile miejsca jest tam poświęcone potrzebie uzdrowienia przez człowieka czynionego zła, a także skutków zaniechania tego.* Reasumując, gdy widzisz przejaw takiego działania, to nawet odruchowo nie potępiaj sprawcy, bo się obciążysz. Natomiast w intencji całościowego uzdrowienia w Jedności z Bogiem, Ojcem-Matką, Źródłem i w Imię Jego błogosław wydarzenie, którego jesteś świadkiem, Światłem Miłości, bo w Świetle i w Miłości jest uzdrawiająca Świadomość i Boski potencjał, aby to przeprowadzić.

    Dla skuteczności intencji ukierunkowanych na uzdrawianie Ziemi, ludzkości i każdego człowieka z osobna, a także dla osobistego rozwoju, szczególne znaczenie ma błogosławienie Światłem Miłości Boga, Ojca-Matki, Źródła w Jedności z Nim i w Jego Imieniu. On jest bowiem w każdym z Nas, a My w Nim, gdyż jesteśmy Jednością. Błogosławiąc Boga, błogosławimy wszystkich, również siebie samego. Bóg jest też wszystkim we wszystkim, a więc całością, pełnią. Zatem, w Nim jest i On też przenika zdarzenie lub jego skutki wymagające uzdrowienia. Błogosławienie Boga w określonej intencji w prosty sposób prowadzi do urzeczywistnienia jej przedmiotu. Energia takiego błogosławienia wraca do błogosławiającego wzmocniona Mocą Źródła. Ciemność i wszelkie siły inwolucyjne nie są w stanie przeciwstawić się energii takiego błogosławieństwa.

    Dbaj, aby intencje błogosławieństw, których zakres może być szeroki, były czyste i wzniosłe, aby jak najlepiej były ukierunkowane na urzeczywistnienie Najwyższej natury Boga, jaką jest Miłość. Najlepiej, błogosławiąc w określonej intencji, proś Boga o kierowanie tym procesem, tak aby w ostatecznym rachunku rezultat intencji był zgodny z Jego wolą. Bóg bowiem wszystko doskonale widzi w daleko większej perspektywie niż zdolny jest to pojąć ludzki umysł. Warto więc w intencję towarzyszącą błogosławieniu Boga włączyć przykładowe słowa: „Jeżeli taka jest Twoja Wola, a jeżeli jest inna, to niech się stanie według Twojej Woli”. Bóg zawsze uwzględnia najlepiej rozumiany interes Swego dziecka, tym bardziej, gdy ono Go o to prosi. Ojciec-Matka, Źródło nic nie uczyni, co nie byłoby korzystne dla wzrastania Jego dziecka. Bóg jest bowiem Miłością, Mądrością i Najwyższą Inteligencją, mogąc tym samym odpowiednio skorygować, jeżeli się o to prosi, nie dość doskonałą intencję towarzyszącą błogosławieństwu. Ale zawsze należy pamiętać i o tym, że Bóg szanuje wolę Swojego dziecka. Nie zapraszany, nie wkracza w przestrzeń działania człowieka, udzielając mu jedynie Swojej energii, ale za jej wykorzystanie to człowiek ponosi odpowiedzialność. Dlatego proś Go, ufaj Mu, zawierz się Ojcu-Matce, Źródłu bez reszty we wszystkim co czynisz, tym bardziej obecnie, gdy ćwiczysz się w utrwalaniu paradygmatu Jedności, a więc Jedni, jaką jesteś z Bogiem i z całym Stworzeniem.

   Dzięki błogosławieństwom Światłem Miłości w Jedności z Ojcem-Matką, Źródłem wzrasta Twoja Świadomość Jedni z Bogiem i z całym Stworzeniem, którą tym sposobem urzeczywistniasz. Rozwijasz wówczas w sobie umiejętność wykorzystywania potencjału Boga z całego bogactwa, jakim Bóg i Ty w Jedności Jesteście. Korzystaj z szansy dla Twojego rozwoju, jakimi są błogosławieństwa. Otwierasz się wówczas na nowe możliwości doświadczania Boskości, Którą jesteś, na wielu polach i wymiarach, dotychczas Tobie nieznanych, a jakże potencjalnie bogatych dla Twojego wzrastania.

   Intensyfikuj błogosławieństwa, którymi zresztą codziennie obdarzasz Boga, Chrystusa Bożego, Nauczycieli Miłości, Ziemię, Twoich najbliższych, a także i siebie samego. Czyń to zawsze we wzniosłych intencjach, choćby tak ogólnie sformułowanych, jak przykładowo zaprowadzanie Światła i Miłości na Ziemię i w życiu człowieka, czy też rozwój, a piękne owoce tej duchowej aktywności będą również i Twoim udziałem.

Błogosławię Ciebie, prowadzę i chronię.

Z Miłością,
Jezus Chrystus Zbawiciel

Kontynuacja przekazu przez Źródło Miłość

    Dziecko Moje kochane. Mówi Ojciec-Matka, Źródło. Słyszysz Mój cichy głos kierowany do Ciebie. Kocham Ciebie, bo Miłość jest Moją naturą. W Miłości przejawiam się, a w Jej przejawianiu wzbogacam Ją. Bo to co daruję, do Mnie powraca, gdyż takie jest Prawo. Także kiedy Ty błogosławisz Światłem Miłości, najlepiej w Jedności ze Mną i w Imię Moje, mogąc także zapraszać Nauczycieli Miłości, a zaproszenie przyjmą z radością, energia błogosławieństwa powraca do Ciebie pomnożona. Błogosławieństwami wznosisz życie swoje, planety na której żyjesz, jej mieszkańców, wszystkich, w których intencji to czynisz. Dzięki błogosławieństwom Światłem i Miłością wszyscy wzrastamy. Pamiętaj Moje dziecko o tej wielkiej prawdzie i urzeczywistniaj ją zawsze i wszędzie. Nie ma dziedziny życia, tak Twojego, jak i planety, na której żyjesz, której błogosławieństwami Światłem i Miłością w Jedności ze Mną i w Imię Moje nie można oczyścić, uzdrowić lub wznieść na wyższy poziom przejawiania Miłości.

   Błogosławieństwa Światłem Miłości w Jedności ze Mną i w Imię Moje, dla urzeczywistnienia ich intencji, mają silniejszą moc niż modlitwa. Nie oznacza to zbędności modlitwy, a zwłaszcza najwyższej jej formy, jaką jest modlitwa duszy, w czym się doskonal. Modlitwa jest, i zawsze pozostanie, formą Twojego kontaktu ze Mną. Również dzięki modlitwie, łącząc się ze Mną, jesteś kanałem dla przepływu Energii Miłości, płynących ze Źródła, w którym wszystko jest zawarte. Natomiast w akcie błogosławieństwa Mocą obecności JAM JEST jesteś aktywnym uczestnikiem zaprowadzanych zmian, a zatem Bogiem w działaniu, urzeczywistniającym paradygmat Jedności Boga z całym Stworzeniem, w którym słusznie się doskonalisz i wzrastasz.

   Jesteś Moim wspaniałym przejawieniem i Ja jestem Twoim wspaniałym przejawieniem. Miej tego zawsze świadomość. Wzrastaj w tym przeświadczeniu i z tym przeświadczeniem, gdyż najpełniej i najpiękniej oddaje to istotę Świętej Komunii Boga, Ojca-Matki, Źródła z całym Stworzeniem.

  Wyrażaj Mi wdzięczność za wszystko, bo Jestem pełnią Miłości. Odczuwaj i pogłębiaj akt wdzięczności całym sercem i duszą. Umysłem nie da się tego zrobić. Odczuwaj też Moje odwzajemnienie Twojej wdzięczności, gdyż Miłość mego dziecka, a wdzięczność jest tego pięknym przykładem, zawsze jest przeze Mnie odwzajemniana. Poczuj to w sobie i podziękuj z wdzięcznością.

    Wyrażaj Mi w szczególności wdzięczność za urzeczywistnienie w Jedności ze Mną Boskości, która jest Naszą wspólną naturą, na coraz wyższym poziomie jej przejawiania. Nie chodź przez życie utartymi szlakami. Doświadczaj Boskości na coraz to nowych obszarach, które będą przed Tobą odkrywane, w miarę Twojego wzrastania. Wzbogacaj się w tych doświadczeniach najpełniej i najpiękniej jak potrafisz, gdyż tym samym wzbogacasz także i Mnie, bo Jednością Jesteśmy.

   Bądź Moimi oczami, rękami, sercem i umysłem, jako Jednia, którą stanowimy z całym Stworzeniem. Czyń wszystko co w Twojej mocy, aby taka świadomość towarzyszyła również Twoim współbraciom, którzy są w Nas, a My w Nich. Niebo wówczas zaistnieje na Ziemi. I tak już pozostanie po wszelkie czasy, które nie mają końca.

Z Miłością
Twój Ojciec-Matka, Źródło w Jedności z Tobą

**************************************************

PRZYKŁADOWA FORMA INWOKACJI I KATALOG BŁOGOSŁAWIEŃSTW 
(oparte na przekazach Nauczycieli Miłości)**

1. W intencji kierowania się Miłością, aby Miłość była wyznacznikiem i drogowskazem w życiu każdego człowieka, a także w życiu publicznym mieszkańców Ziemi, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji kierowania się Miłością, aby Miłość była wyznacznikiem i drogowskazem w życiu każdego człowieka, a także w życiu publicznym mieszkańców Ziemi.

 • JAM JEST Miłością kierującą i zarządzającą.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

2. W intencji pogłębienia Miłości do samego siebie, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji pogłębienia Miłości do samego siebie.

 • JAM JEST pogłębiającą się Miłością w dziecku Boga, którym JESTEM, do siebie samego.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

3. W intencji pogłębienia i urzeczywistnienia świadomości paradygmatu Jedności Boga, Ojca-Matki, Źródła z całym Stworzeniem, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji pogłębienia i urzeczywistnienia świadomości paradygmatu Jedności Boga, Ojca-Matki, Źródła z całym Stworzeniem.

 • JAM JEST Miłością urzeczywistniającą świadomość Jedności z Bogiem każdego Jego dziecka.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

4. W intencji bycia doskonałym narzędziem Światła i Miłości w rękach Boga, Ojca-Matki, Źródła, którym JESTEM, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji bycia doskonałym narzędziem Światła i Miłości w rękach Boga, Ojca-Matki, Źródła, którym JESTEM.

 • JAM JEST doskonałym narzędziem Światła i Miłości w rękach Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

5. W intencji rozpuszczenia wszelkiej karmy, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji rozpuszczenia wszelkiej karmy.

 • JAM JEST rozpuszczeniem wszelkiej karmy.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

6. W intencji całościowego przebaczenia, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji całościowego przebaczenia.

 • JAM JEST całościowym przebaczeniem.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

7. W intencji posłuszeństwa, zawierzenia i ufności względem Boga, Ojca-Matki, Źródła ze strony każdego Jego dziecka i całego Stworzenia Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji posłuszeństwa, zawierzenia i ufności względem Boga, Ojca-Matki, Źródła ze strony każdego Jego dziecka i całego Stworzenia.

 • JAM JEST posłuszeństwem, zawierzeniem i ufnością każdego dziecka Boga i całego Stworzenia względem Boga, Ojca-Matki, Źródła.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

8. W intencji pogłębienia ufności do samego siebie w doskonałym przejawieniu Boga, którym JESTEM, w każdym wymiarze i aspekcie życia Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji pogłębienia ufności do samego siebie w doskonałym przejawieniu Boga, którym JESTEM, w każdym wymiarze i aspekcie życia.

 • JAM JEST w każdym dziecku Boga doskonałym wyrażeniem Boga, którym JESTEM, we wszystkich wymiarach i aspektach życia.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

9. W intencji służby ludzkości, Ziemi, Wszechświatowi, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji służby ludzkości, Ziemi, Wszechświatowi.

 • JAM JEST służbą całemu Stworzeniu.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

10. W intencji rozpuszczenia świadomości dualności w każdej formie przejawienia Boga, aby Jedność z Bogiem całego Stworzenia była utrwalona w świadomości każdego dziecka Boga, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji rozpuszczenia świadomości dualności w każdej formie przejawienia Boga, aby Jedność z Bogiem całego Stworzenia była utrwalona w świadomości każdego dziecka Boga.

 • JAM JEST rozpuszczeniem świadomości dualności w każdej formie przejawienia Boga, którym JESTEM, aby Jedność z Bogiem całego Stworzenia była utrwalona w świadomości każdego dziecka Boga.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

11. W intencji transformacji Ziemi, ludzkości, Wszechświata, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji transformacji Ziemi, ludzkości, Wszechświata.

 • JAM JEST transformacją i doskonaleniem całego Stworzenia.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

12. W intencji postawy skromności i pokory w życiu człowieka, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji postawy skromności i pokory w życiu człowieka.

 • JAM JEST skromnością i pokorą w służbie całemu Stworzeniu.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

13. W intencji postawy uważności na to, co dzieje się we mnie i w moim otoczeniu, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji postawy uważności na to co dzieje się we mnie i w moim otoczeniu.

 • JAM JEST uważnością w każdej chwili i w każdym dziecku Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

14. W intencji doskonałej komunikacji każdej formy Stworzenia z Najwyższą Świadomością Boga, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji doskonałej komunikacji każdej formy Stworzenia z Najwyższą Świadomością Boga.

 • JAM JEST w każdej formie Stworzenia doskonałą komunikacją z Najwyższą Świadomością Boga.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

15. W intencji ochrony przed atakami sił ciemności, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji ochrony przed atakami sił ciemności.

 • JAM JEST ochroną, której ciemność nie przemoże.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

16. W intencji pogłębienia przez człowieka jedności z duszą dla urzeczywistnienia celów inkarnacji, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji pogłębienia przez człowieka jedności z duszą dla urzeczywistnienia celów inkarnacji.

 • JAM JEST Mocą pogłębiającą w człowieku jedność z duszą.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

17. W intencji zaprowadzenia Światła i Miłości na Ziemi i w życiu każdego człowieka, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji zaprowadzenia Światła i Miłości na Ziemi i w życiu każdego człowieka.

 • JAM JEST Miłością zaprowadzającą Światło i Miłość w całym Stworzeniu.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

18. W intencji całościowego oczyszczenia i uzdrowienia Ziemi, ludzkości i każdego człowieka, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji całościowego oczyszczenia i uzdrowienia Ziemi, ludzkości i każdego człowieka.

 • JAM JEST całościowym oczyszczeniem i uzdrowieniem wszystkiego we wszystkim, co tego wymaga.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

19. W intencji pogłębienia postawy wdzięczności względem Boga, Ojca-Matki, Źródła oraz Nauczycieli Miłości Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji pogłębienia postawy wdzięczności względem Boga, Ojca-Matki, Źródła oraz Nauczycieli Miłości.

 • JAM JEST przejawem Boskiej wdzięczności.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

20. W intencji pokoju na Ziemi, w życiu człowieka, w życiu każdego dziecka Boga, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji pokoju na Ziemi, w życiu człowieka, w życiu każdego dziecka Boga.

 • JAM JEST Mocą zaprowadzającą pokój i harmonię w całym Stworzeniu.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

21. W intencji poddania się prowadzeniu, przewodnictwu i ochronie Boga we wszystkich sprawach i aspektach życia, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji poddania się prowadzeniu, przewodnictwu i ochronie Boga we wszystkich sprawach i aspektach życia.

 • JAM JEST Boskim prowadzeniem, przewodnictwem i ochroną.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

22. W intencji mądrości i umiejętności przejawienia mądrości we wszystkich sprawach i aspektach życia, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji mądrości i umiejętności przejawienia mądrości we wszystkich sprawach i aspektach życia.

 • JAM JEST urzeczywistnieniem mądrości w każdym dziecku Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

23. W intencji jasności i przenikliwości umysłu we wszystkich sprawach i aspektach życia, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji jasności i przenikliwości umysłu we wszystkich sprawach i aspektach życia.

 • JAM JEST jasnością i przenikliwością umysłu każdego dziecka Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

24. W intencji rozwinięcia wzniosłych uczuć: altruizmu, empatii, hojności, wielkoduszności, wspaniałomyślności, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji rozwinięcia wzniosłych uczuć: altruizmu, empatii, hojności, wielkoduszności, wspaniałomyślności.

 • JAM JEST wrażliwością Boga, którym JESTEM, względem każdej istoty.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

25. W intencji doskonalenia modlitwy duszy, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji doskonalenia modlitwy duszy.

 • JAM JEST doskonałością każdej modlitwy.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

26. W intencji przestrzegania Uniwersalnych Praw Wszechświata osadzonych w Miłości, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji przestrzegania Uniwersalnych Praw Wszechświata osadzonych w Miłości.

 • JAM JEST przestrzeganiem Uniwersalnych Praw Wszechświata osadzonych w Miłości.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

27. W intencji wzrastania Ziemi i całego na Niej życia do poziomu Najwyższej Świadomości Boga, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji wzrastania Ziemi i całego na Niej życia do poziomu Najwyższej Świadomości Boga.

 • JAM JEST wzrastaniem wszelkiego życia do poziomu Najwyższej Świadomości Boga.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

28. W intencji radości i doskonałego przejawienia radości, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji radości i doskonałego przejawienia radości.

 • JAM JEST doskonałym przejawieniem radości w życiu każdego dziecka Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

29. W intencji rozpuszczenia wszelkich blokad i ograniczających kodów, aby w pełni przejawić Najwyższą Świadomość Boga w każdym wymiarze i aspekcie życia, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji rozpuszczenia wszelkich blokad i ograniczających kodów, aby w pełni przejawić Najwyższą Świadomość Boga w każdym wymiarze i aspekcie życia.

 • JAM JEST rozpuszczeniem wszelkich blokad i ograniczających kodów.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

30. W intencji rozpuszczenia wszelkiego lęku, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji rozpuszczenia wszelkiego lęku.

 • JAM JEST rozpuszczeniem wszelkiego lęku, gdyż JESTEM MIŁOŚCIĄ, która rozpuszcza wszystko, co nie jest Miłością.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

31. W intencji wolności i doskonałego przejawienia wolności we wszystkich sprawach i aspektach życia, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji wolności i doskonałego przejawienia wolności we wszystkich sprawach i aspektach życia.

 • JAM JEST doskonałym przejawieniem wolności w życiu każdego dziecka Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

32. W intencji obfitości i doskonałego przejawienia obfitości we wszystkich sprawach i aspektach życia każdego dziecka Boga, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji obfitości i doskonałego przejawienia obfitości we wszystkich sprawach i aspektach życia każdego dziecka Boga.

 • JAM JEST doskonałym przejawieniem obfitości we wszystkich sprawach i aspektach życia każdego dziecka Boga, którym JESTEM, gdyż JAM JEST PEŁNIĄ.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

33. W intencji osobistego rozwoju przez wzrastanie i urzeczywistnianie we Mnie i przeze Mnie Najwyższej Świadomości Boga, którym JESTEM, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji osobistego rozwoju przez wzrastanie i urzeczywistnianie we Mnie i przeze Mnie Najwyższej Świadomości Boga, którym JESTEM.

 • JAM JEST wzrastaniem i urzeczywistnianiem Najwyższej Świadomości Boga w każdym Jego dziecku i w całym Stworzeniu.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

34. W intencji zwycięstwa Chrystusa Bożego, Świadomości Chrystusowej, w każdym dziecku Boga, na całej planecie Ziemi, Boże Ojcze-Matko, Źródło w Jedności z Tobą i w Twoim imieniu błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, jednocześnie dziękując i wyrażając wdzięczność za Twoje Boże Błogosławieństwo Światłem i Miłością w intencji zwycięstwa Chrystusa Bożego, Świadomości Chrystusowej, w każdym dziecku Boga, na całej planecie Ziemi.

 • JAM JEST zwycięską Obecnością Chrystusa Bożego, Świadomości Chrystusowej, w każdym dziecku Boga i w całym Stworzeniu.
 • JAM JEST błogosławieństwem Boga, którym JESTEM.
 • JAM JEST urzeczywistnieniem intencji błogosławieństwa Boga, którym JESTEM.

PRZYPISY - KOMENTARZ

  * Na przykład: „Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza (Mateusz 5:25-26)”.

  **Byłoby wskazane zaproszenie Boga, Ojca-Matkę, Źródła do kierowania aktami błogosławieństwa Światłem i Miłością, gdyż błogosławieństwa te czynione są przez człowieka w Jedności z Bogiem i w Jego imieniu. Nie ma przeszkód do zaproszenia Nauczycieli Miłości, a także innych istot. Tym sposobem pogłębiana jest w błogosławiącym świadomość Jedności Boga z całym Stworzeniem, a także zażyłość z Bogiem.

   Bóg, Ojciec-Matka, Źródło jest Miłością, Najwyższą Mocą i Doskonałością w całym Stworzeniu. Temu Najwyższemu wzorcowi odpowiada każdy przejaw Jego aktywności, w tym również w formie błogosławieństwa. Bóg, Ojciec-Matka, Źródło nie uczyni niczego, co nie wyraża Jego Najwyższej natury Miłości. Zaproszenie Boga, Ojca-Matkę, Źródło do kierowania aktami błogosławieństwa Światłem i Miłością w imię Boga upoważnienia Go do skorygowania nie dość doskonałej redakcji błogosławieństwa czynionego przez człowieka w czystych intencjach, aby końcowy rezultat błogosławieństwa był zgodny wolą Boga. Zapraszając Boga do kierowania aktami błogosławieństwa błogosławiący może mieć pewność, że nic niedoskonałego, za co ewentualnie mógłby ponosić odpowiedzialność, nie będzie jego udziałem, a wręcz przeciwnie, również na niego, zgodnie z obowiązującą we Wszechświecie zasadą nadawania i odbierania, spłynie duchowe bogactwo błogosławieństwa czynionego w czystych intencjach.

   Błogosławiący powinien mieć również świadomość bycia narzędziem Światłem i Miłością w rękach Boga, Ojca-Matki, Źródła, gdyż to On/Ona urzeczywistnia intencję błogosławieństwa na wszystkich polach i wymiarach, czyniąc to za pośrednictwem Jego dziecka. „Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego” (Jan 5-19). To co człowiek wysyła, powraca do niego pomnożone. Dlatego błogosławiąc Boga błogosławiący powinien być otwarty na przyjęcie JEGO Błogosławieństwa. Mając na uwadze darowanie się Boga, Ojca-Matki, Źródła wszystkim Jego dzieciom, taka postawa powinna również przyświecać błogosławiącemu człowiekowi. Toteż wskazana jest uważność i postawa bycia czystym kanałem dla źródlanych, krystalicznie czystych i świetlistych energii błogosławieństwa Boga, w których On/Ona się zawiera, aby energie te swobodnie przepływały przez błogosławiącego w kierunku zgodnym z intencją błogosławieństwa.
Zamierzeniem omawianej redakcji błogosławieństw jest nie tylko ich urzeczywistnienie, ale także, co wymaga podkreślenia, czynienie tego z pozycji Jedności Boga z całym Stworzeniem, a więc z uwzględnieniem paradygmatu Jedności, z perspektywy PEŁNI, jaką jest Bóg, Ojciec-Matka, Źródło. Błogosławieństwa w przedstawionej redakcji są więc także ukierunkowane na eliminowanie wzorców dualności tkwiących jeszcze w świadomości człowieka. Ich istnienie jest przeszkodą dla duchowego wzrastania człowieka do wyższych poziomów świadomości. Przełamywanie w świadomości człowieka wzorców dualności (odrębności) na rzecz wzorca Jedności Boga z całym Stworzeniem, nie jest jednorazowym aktem, lecz procesem, który prowadzi do uzyskania poziomu świadomości Bogo-Człowieka, w czym mogą pomóc omawiane błogosławieństwa.

   Redakcja inwokacji błogosławieństw i ich katalog ma charakter przykładowy i otwarty. Nie ma więc przeszkód dla dostosowywania tych treści do indywidualnych potrzeb błogosławiącego człowieka. Od niego też zależy ilość i obszar błogosławieństw będących przedmiotem jego duchowej aktywności.

                                  Tekst i opracowanie - Stanisław G. 

Udostępnij

Komentarze

2012-03-04 18:32:06 Stasia
Bardzo dziękuję za przykłady błogosławieństw.Staram się czynić błogosławieństwa wielu intencji i sytuacji w moim życiu i wiem że Miłość i Światło jest istotą naszego życia.

Dodaj komentarz

capcha