Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i umieszczanie na Twoim urządzeniu końcowym.X

CUDOWNY ZNAK
NOWYCH CZASóW

opis, przykłady działania

"Wzrastanie Boga w Człowieku" - Mariusz Brzoskowski - 25.02.2016

MENU
TERAZ ZBIERAMY NA STUDIO KOMPUTEROWE - budowę pomieszczeń, zakup sprzętu

O Od 2009 roku Fundacja „Świadomość Ziemi” wspiera sierociniec “Loving hearts helping hands” („Kochające serca, pomocne ręce”) w Ugandzie, który opiekuje się 170 bezdomnymi, osieroconymi dziećmi. Na stale sponsorujemy 7 dzieci (w 100% pokrywamy koszt ich utrzymania, edukacji i wyżywienia). Gorąco zachęcamy do przekazania kilku, kilkudziesieciu złotych na ten cel. W Ugandzie 10 zł wystarcza na dzienne wyżywienie, edukację i zapewnienie dachu nad głową jednemu dziecku. Wpłaty na konto Fundacji „Świadomość Ziemi” z dopiskiem– „Na dzień dziecka – dzieciom Ugandy”.Nr konta: 34 1090 1102 0000 0001 0346 6287.  

więcej o naszej pomocy tutaj 

Dołącz do nas na Facebooku!
Lokalizacja - kontakt

Fundacja "Świadomosć Ziemi"
z siedzibą w Gdyni 
Adres kontaktowy:
05-500 Piaseczno k.Warszawy
ul. Hemara 2
UWAGA:
godziny pracy biura są ruchome!
Zadzwoń i sprawdź:
tel. 509-905-498

Deklaracja Wolności

Deklaracja Wolności została zainspirowana 27 marca 2013r. przez Mistrza Saint Germain (za pośrednictwem naszej znajomej o duchowym imieniu Arameya), który składa w nasze ręce projekt możliwy do zrealizowania w Nowej Złotej Erze Ziemi. Deklaracja Wolności jest jedną z trzech części Manifestu Duchowego, który wraz z Inwokacją i Programem tworzą całość dokumentu, mającego zainspirować Ludzi Nowej Ery do działania, poprzez wprowadzanie w czyn światłych idei, przekazanych przez Wzniesionych Mistrzów i Istoty Światła Miłości. 

Link do Deklaracji Wolności 

STATYSTYKI

Od 04-2006 odwiedziło nas:
6 300 550 gości.

 

Aktualnie na stronie przebywa
1 gość/-ci.

Prośba o modlitwę - Maryja, Ojciec-Matka Źródło

Przekaz odebrał Stanisław G. dn. 25.04.2011 r. godz. 22.38
Słucham Was, Drodzy Nauczyciele Miłości!
Z Kim rozmawiam?

Zgłasza się Maryja, Królowa Polski

      Witaj Matko. Cieszę się z kontaktu z Tobą.

     Witaj Stasiu. Błogosławię ciebie. Moje matczyne serce raduje się, gdy siadasz do przekazu, z nastawieniem odbioru czystego, żywego słowa od Nas Nauczycieli Miłości. W trakcie przekazu spływają na ciebie łaski Stwórcy. Jesteś bowiem wówczas czystym kanałem dla przepływu życiodajnych, źródlanych energii Światła i Miłości, uzdrawiających i wzbogacających zarówno ciebie, jak i planetę Ziemię, z którą jesteś połączony.
     Wszechświat Światła i Miłości potrzebuje ofiarnych i pełnych Miłości ludzkich dzieci pragnących służyć Ziemi w Jej wzrastaniu do wyższych wymiarów Światła. Ty jesteś takim właśnie dzieckiem Miłości. Powierzaj się tej wzniosłej służbie z Miłością i ofiarnością. Ażeby wznoszenie Ziemi odbywało się bez zbędnych wstrząsów i kataklizmów, to sporo jest jeszcze do oczyszczenia i uzdrowienia, nie tylko na planach materialnych planety, ale przede wszystkim na jej polach energetycznych i mentalnych. Wymagany jest także duchowy wzrost świadomości ludzkości, bo w przeciwnym przypadku niedostateczny stan świadomości ludzi nie będzie współgrał z coraz wyższymi wibracjami Ziemi; będzie je zakłócał. Ta część ludzkości, nie podążająca za wzrostem Ziemi, będzie doznawała różnorodnych przejawów wewnętrznej dysharmonii, dyskomfortu, chorób, cierpienia.
    Matka Ziemia coraz bardziej rozbudza się i przystosowuje do życia w wyższym wymiarze wibracyjnym. Ona ma świadomość czekających Ją zmian. Pragnie, aby podążało za Nią jak najwięcej ludzkości, świadomej swojej duchowej misji oczyszczania i uzdrawiania Ziemi. Bez tej części ludzkości proces wznoszenia Ziemi odbywałby się w bólach i konwulsjach ze strony planety, na której obecnie żyjesz w tym okresie jej historii.
     Módl się w intencji wzrastania Ziemi do Boskości wraz z obecnym na Niej życiem. Uczyń to po przekazie. Zaproś Nas Nauczycieli to tej modlitwy, a także i Ziemię. Ona przyjmie zaproszenie do wspólnej modlitwy. Ona posiada rozwiniętą, duchową świadomość. Poproś też Naszego Ojca-Matkę, aby przyłączył się do wspólnej modlitwy, aby przesłał Swoje błogosławieństwo planecie. Wiedz, że gdy z czystym sercem zwracasz się do Niebiańskiego Ojca z prośbą o łaski i dary dla Ziemi, On ich nie skąpi, a wręcz przeciwnie obficie się daruje, Wam wszystkim. Naturą Boga jest bowiem Miłość, a Ona darowuje się bezwarunkowo i bezinteresownie.
     W twoim życiu, na obecnym etapie, nie ma nic ważniejszego jak służba Bogu, Ziemi, ludzkości, a ostatecznie sobie samemu. Wszystko jest bowiem jednością. Jeżeli wychodzisz do życia z postawą ofiarnej, pełnej Miłości służby, tego samego będziesz doświadczał, a obfitość Boga będzie tobie towarzyszyła, o czym dzisiaj czytałeś w przekazie Stwórcy dotyczącym kluczy obfitości (chodzi o przekaz Stwórcy z 21.11.2010r. Klucz obfitości, opublikowany w Internecie na stronie Przebudzenie-Wielka Transformacja).
   Wykorzystaj szansę na twoje wzrastanie, także na planie czysto materialnym, abyś miał możliwość darowania swoim współbraciom z obfitości Boga, z nadmiarem darowującego się tobie. Bogactwo Boga jest niewyobrażalne. Dlatego pozwól Bogu obdarowywać się tobie, a to będzie miało miejsce, gdy jeszcze w większym stopniu poświęcisz się służbie Bogu, Ziemi i ludzkości, gdy z pełnym zaufaniem w Boskie bogactwo będziesz z niego współbraciom darował, z tego co Bóg daruje tobie.
    Miej bezgraniczne zaufanie w Boską Miłość, opiekę, prowadzenie. Nie dopuszczaj do siebie negatywnych myśli, a zwłaszcza tych, które osłabiają twoją ufność w Boską Miłość, jaką darzy ciebie.
     Proś także i Mnie, Matkę matek, żeński aspekt Boskości, o wspieranie ciebie w twojej służbie Bogu, Ziemi, ludzkości i sobie samemu. Przecież dobrze wiesz, że gdy nie prosisz, Nam Nauczycielom Miłości nie wolno ingerować w twoje życie. Takie jest Prawo. Dlatego proś Mnie o wszystko czego pragniesz, a przysporzę to tobie, lecz nie kosztem duszy, bo o jej dobro dbam w pierwszej kolejności. Mam taką władzę daną Mi przez Naszego Ojca-Matkę. Dla ciebie, który jesteś Miłością, jestem gotowa wiele uczynić. Wiem bowiem, że bogactwa jakie spływają na ciebie, nie gromadzisz tylko dla siebie. One służą także twoim współbraciom i Ziemi.
    Mój kochany Stasiu. Zgłosiłam się na twoje zaproszenie, tytułując się, jak to zapewne zauważyłeś, jako Królowa Polski. Tak wy Mnie nazywacie. Oczywiście nie występuję w tej roli, w tym rozumieniu, jakie nadajecie pojęciu król czy królowa, a więc jako atrybut władzy. Nadaj pojęciu Królowa Polski znaczenie „Orędowniczka Polski”, co będzie znacznie bliższe prawdzie i Mojemu pragnieniu służenia twojej ziemskiej ojczyźnie. Jeżeli codziennie będziesz Mnie zapraszał do wspólnej modlitwy w intencji twojej ziemskiej ojczyzny, wyproszę dla niej u Boga, Ojca-Matki, Źródła wiele łask i darów. Nasz ukochany Ojciec-Matka nie odmówi tych darów, zwłaszcza, gdy również i ty Jego o to poprosisz. Czyń tak przez okres co najmniej 90 dni przez 15 minut dziennie. Proszę Ciebie o to, gdyż droga jest Mojemu sercu Polska, twoja ziemska ojczyzna, jak również i ty, Moje ukochane dziecko, które także będzie obdarowywane. Miej ufność i zawierzenie Bogu i Mnie. Bóg darzy ciebie Miłością niewyobrażalną dla twojego ludzkiego umysłu.

Maryja

    Moje kochane dziecko. Mówi Ojciec Niebiański. Przysłuchuję się temu co mówi Maryja, twoja wielka Orędowniczka, której wiele zawdzięczasz. Przyjmij z radością i ufnością ofertę Maryi, z korzyścią dla twojej ziemskiej ojczyzny i dla ciebie również. Zapraszaj Mnie do tych modlitw, a obdaruję twoją ziemską ojczyznę i ciebie darami i łaskami ze skarbca, którym jestem. Przyrzekam to tobie, a Ja zawsze dotrzymuję słowa.
     Czy ty także składasz takie przyrzeczenie? Tak kochany Ojcze. To wielki zaszczyt dla mnie, że przyjmując propozycję Maryi i Twoją Niebiański Ojcze, mogę swoją postawą, zaangażowaniem i pracą, przysporzyć wiele dobra dla mojej ojczyzny Polski, a także i dla siebie.
      Dobrze zrozumiałeś Moje dziecko. Ufam tobie. Moje Ojcowskie serce jest pełne Miłości do ciebie i twojej ojczyzny. Wiele dobrego z tego miejsca czynicie dla całej Ziemi. Jeżeli będziesz się modlił w intencji twojej ziemskiej ojczyzny, sprawy Polski i Jej dzieci pójdą w dobrym kierunku, z korzyścią dla was wszystkich*. Ja zadbam o to. Tylko daj Mi szansę swoimi pełnymi Miłości i ofiarności modlitwami. Przyrzekam to tobie, tak jak i ty Mi przyrzekłeś. Jednością jesteśmy i tak już pozostanie.
Z Miłością,

Ojciec-Matka, Źródło
 

 * W sformułowaniu dotyczącym „pójścia spraw Polski i Jej dzieci w dobrym kierunku”, jak rozumiem i odczuwam intencję słów Ojca-Matki, chodzi w pierwszej kolejności o stworzenie Polsce i Polakom  dobrych możliwości dla transformacji, zwłaszcza duchowej, ukierunkowanej na przestrzeganie Uniwersalnych Praw Życia, a zwłaszcza Miłości, co niejako automatycznie pociągnie za sobą poprawę życia ludzkiego w Polsce we wszystkich jego aspektach, a zarazem oddali groźbę totalnej destrukcji, która zagraża, nie tylko zresztą Polsce. W każdym zaś razie nie można oczekiwać, że już tylko w następstwie modlitw duchowy Wszechświat Światła i Miłości zapewni Polsce i Polakom dobrobyt, nadal tolerując przejawy zła, zarówno w życiu w poszczególnych jednostek, jak i w wymiarze publicznym, gdyż kolidowało by to z Prawami Wszechświata, a w szczególności z prawem karmy.    

                            Stanisław G. 

Udostępnij

Komentarze

2012-05-23 21:18:36 tomasz czerwinski
prosba o pomoc o modlitwe za mojego ojca Andrzeja Czerwinskiego , za mojom mame Katarzyne Czerwinskom , i za Wladyslawa Zborowskiego , duch swiety bieze nas na oczyszczenie ciala i ducha , nie bede sie widzial z ojcem i z matkom przez bardzo dlugi czas , nie bede widzial sie z tymi ludzmi , prosba o modlitwe za czlowieka chlopaka Kelly Barber z edmonton , alberta , canada on zostal udezony w glowe w tyl glowy batem baseballowym i zrobil to dla mojego dobra stracil rozenanie w zyciu i ten bul bol mial operacje czaszki , prosze o jego uzdrowienie o lepszy stan zdrowia jego , ja nie bede widzial sie z rodzicami i duch swiety zabiera mnie do wiezienia , ojciec bedzie sam ,nie mamy rodziny w edmonton alberta canada tu mieszkamy
ojciec bedzie sam , bez zemnie , dajcie mu sile przetrwania najgorszego ,
prosba o modlitwe o moje dzieci i zone
prosba o modlitwe za mojego wujka / wojka pana Zygmunta Krzemien , muj wujek Zygmunt Krzemien pomagal mi przezyc ciezkie czasy , muj wujek Zygmunt Krzemien zrobil duzo dobrego dla mnie , zrobil glupie zeczy dla mnie prosze o laske i dobry byt dobre zycie dla niego i jego rodziny w Jaroszowicach , Tychy , Polska , woj. Katowice /woj. Slaskie
Aneta curka / corka , Lukasz syn i za jego zone monike krzemien , i swietej pamieci zmarla zona Zygmunta Krzemien Pani Alicja Krzemien ,
dzieki za dobre czasy i za pomoc bo mnie juz sie konczy wolnosc wladze edmonton alberta zabierajom mnie do wiezienia i zostane sam bez rodziny bez ojca i bez mamy
dzieki ludziom jak rafal zazuniuk , ryszard i kazimierz kozina , rysiek co pije duzo wudki wodki w edmonton aby sie nie zapil na smierc , janusz co przyjechal do kanady do pracy i chyba mu sie nie powiedzie praca w tym roku i bedzie chyba wracal do polski , wladyslaw zborowski
piotr siedlaczek , lukasz siedlaczek , grzegorz siedlaczek , krystyna siedlaczek , anna siedlaczek , geniek langer z rodzinom , regina kapsa , rodzine jedrzejek , za wszystkich swietych , za daniela levi w tel aviv , izrael , za papieza benedykta 16 i za zmarlego papieza jana pawla 2 , za rozalie slazak , za jana slazaka , za andrzeja paponia , za tomasza szwajcoka , za slawka sroke , za janow w myslowicach , za wszystkich apostolow , i za ducha swietego ,
john , darryl , jimmy , leeroy, dale , jaclyn ,
cody , gerald fortier , vanessa , natasha fortier , za kobiete louise craig w edmonton , alberta ,
dzieki calej mojej rodzinie w Polsce ,
prosba o modlitwe za calom mojom rodzine w Polsce i za dobrych ludzi w Polsce i Europie ,i ameryce polnocnej
prosze o modlitwe za mnie jeszcze za troche przetrwania jeszcze z ojcem ,

2013-01-11 14:46:36 AGA
PROŚBA O MODLITWĘ˜ ZA MNIE ABYM ZNALAZŁA NOWĄ PRACĘ˜ I O NAWRÓCENI DLA MOJEGO TATY
2013-05-19 07:44:02 mirka
proszę o modlitwę o opamiętanie i cud przemiany dla męża Michała, uratowanie małżeństwa i zgodę w rodzinie, o cierpliwość i wytrwanie w dobrym
2013-06-12 21:23:26 Jola
Bardzo prosze o modlitwe o zdrowie dla mojej mamy,brata Adama,dla mnie i w pewnej intencji i aby udało się mojej rodzinie wyjść z kłopotów finansowych. Dziękuję

2013-06-22 09:42:24 łukasz
Błagam Ciebie Boże JAHWE przez Matkę Najświętszą o wyjście z nałogu onanizmu, pornografii, nieczystych stron homoseksualnych. Proszę Ciebie o zdrowie, odnalezienie sensu życia, powołania, o zdrowie dla bliskich a dla zmarłych o życie wieczne
2013-06-26 14:12:28 ewka
prośba o modlitwę za umocnienie wiary , i o zdanie wczorajszego egzaminu
2013-09-24 19:30:28 Michał
Proszę o modlitwę za mnie w intencji uzdrowienia z chorób fizycznych.
2013-11-26 10:15:00 Basia
Z serca proszę o modlitwę w intencji zdrowia mojego męża Jacka
2014-01-06 17:01:08 damian

Proszę o modlitwę za mnie o bardzo dobre napisanie matury i dostanie się na studia medyczne.
O zaliczenie sesji, o światło Ducha Świętego, ubogacenie wiary. Proszę również o rozwiązanie trudności moich oraz tych którzy są mi bliscy. Proszę o rozwiązanie trudności z samotnością. Proszę o wiele łask i dary Ducha Świętego dla Kuby i diakona Czarka
Pokój i dobro!
Damian


2015-03-04 16:06:38 Monika
Proszę o modlitwe za wygranie i pokonanie nerwicy lękowej i depresji przeze mnie i mojego brata. Aby dobro zwycięzyło , aby Maryja ostatecznie zwyciężyła. Zły ze mną walczy ale wiem ze to są jego osttanie podrygi bo Modlitwa zwycięży i zostaniemy uwolnieni. Proszę o dodatkową zdrowaśke za dar potomstwa jestesmy z mężem prawie 4 lata po ślubie i nie mamy jeszcze dzieciątka a bardzo byśmy chcieli. Dziękuje za modlitwe z całego serca. Moge zapewnić również o swojej modlitwie za Was. Chwała Panu !!
2016-06-01 10:01:40 Sylwia
Proszę o modlitwę w intencji zdania przeze mnie matury i egzaminu zawodowego , o dostanie sie na upatrzony kierunek na studia , o dobra prace potem w Niemczech,
2016-06-15 17:06:08 Sylwia
Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia mojego taty i brata , uzdrowienie ich z nałogów i o nawrócenie dla mojej przyjaciółki.
2016-09-21 18:30:57 Iwona
Prosze o modlitwe za dusze zmarlej nagle mamy.Dziekuje.
2019-04-24 08:01:12 Iwona
Prosze o modlitwe za Basie Kowalska za jej szczescie w zyciu.Bog zaplac.
2019-10-26 18:28:45 Małgorzata
Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia Marcina z choroby. Błagam Jezusa i Maryję o te łaskę z całego serca, z całej duszy i wszystkich moich sił.

Dodaj komentarz

capcha