Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i umieszczanie na Twoim urządzeniu końcowym.X

CUDOWNY ZNAK
NOWYCH CZASóW

opis, przykłady działania

"Wzrastanie Boga w Człowieku" - Mariusz Brzoskowski - 25.02.2016

MENU
TERAZ ZBIERAMY NA STUDIO KOMPUTEROWE - budowę pomieszczeń, zakup sprzętu

O Od 2009 roku Fundacja „Świadomość Ziemi” wspiera sierociniec “Loving hearts helping hands” („Kochające serca, pomocne ręce”) w Ugandzie, który opiekuje się 170 bezdomnymi, osieroconymi dziećmi. Na stale sponsorujemy 7 dzieci (w 100% pokrywamy koszt ich utrzymania, edukacji i wyżywienia). Gorąco zachęcamy do przekazania kilku, kilkudziesieciu złotych na ten cel. W Ugandzie 10 zł wystarcza na dzienne wyżywienie, edukację i zapewnienie dachu nad głową jednemu dziecku. Wpłaty na konto Fundacji „Świadomość Ziemi” z dopiskiem– „Na dzień dziecka – dzieciom Ugandy”.Nr konta: 34 1090 1102 0000 0001 0346 6287.  

więcej o naszej pomocy tutaj 

Dołącz do nas na Facebooku!
Lokalizacja - kontakt

Fundacja "Świadomosć Ziemi"
z siedzibą w Gdyni 
Adres kontaktowy:
05-500 Piaseczno k.Warszawy
ul. Hemara 2
UWAGA:
godziny pracy biura są ruchome!
Zadzwoń i sprawdź:
tel. 509-905-498

Deklaracja Wolności

Deklaracja Wolności została zainspirowana 27 marca 2013r. przez Mistrza Saint Germain (za pośrednictwem naszej znajomej o duchowym imieniu Arameya), który składa w nasze ręce projekt możliwy do zrealizowania w Nowej Złotej Erze Ziemi. Deklaracja Wolności jest jedną z trzech części Manifestu Duchowego, który wraz z Inwokacją i Programem tworzą całość dokumentu, mającego zainspirować Ludzi Nowej Ery do działania, poprzez wprowadzanie w czyn światłych idei, przekazanych przez Wzniesionych Mistrzów i Istoty Światła Miłości. 

Link do Deklaracji Wolności 

STATYSTYKI

Od 04-2006 odwiedziło nas:
6 292 605 gości.

 

Aktualnie na stronie przebywa
3 gość/-ci.

Urzeczywistnienie intencji modlitewnych - Archanioł Michał

Przekaz odebrał Stanisław G. 4.09.2008 r. godz. 9.55
Słucham Was, Drodzy Nauczyciele!

Zgłasza się Archanioł Michał,

    Wszyscy służymy Bogu, naszemu Ojcu-Matce, i dzięki temu doskonalimy się jako Jego cząstki, w których On doświadcza Swojej wielkości i chwały, razem z nami, a my z Nim i w Nim. Tym sposobem wzrastamy. Nikt nie osiągnie doskonałości jeżeli nie będzie służył Bogu i Jego stworzeniu, a tym samym i sobie samemu. Wzrastasz dzięki byciu w świadomej jedności z Bogiem, jako narzędzie Światła i Miłości w Jego rękach, dla służby Jemu i całemu stworzeniu. Poświęcając uwagę i aktywność tylko na kontemplowanie Boga, nie osiągnie się doskonałości.
   Bóg wyposażył duszę i człowieka w unikalne wartości, których nie posiada żadna inna istota. Jednakże ten Boski posag ma być pożytkowany nie tylko na potrzeby człowieka i duszy, ale również dla służby Bogu i całemu stworzeniu. Zresztą, leży to w najlepiej rozumianym interesie danego człowieka. Wówczas wzrasta dusza, a i człowiekowi żyje się pełniej, lepiej i dostatniej, jeżeli dzieli się z innymi tym, co ma najlepszego do zaofiarowania, co jest w nim unikalne, a w co wyposażył go Bóg.
   Życie z taką świadomością bycia, a więc jako służba Bogu i ludzkości, czyni człowieka atrakcyjnym partnerem dla współpracy. Wówczas nie doświadcza on uczucia odrzucenia czy niepotrzebności. Wręcz przeciwnie. Będzie go rozpierała energia Miłości, aby w Niej wzrastać i doświadczać, dla swojego najwyższego dobra, a te zawsze uwzględnia dobro współbraci i chwałę Boga. Pamiętaj o tym i nie stroń od służby Bogu i współbraciom, gdyż służąc innym, tak naprawdę najlepiej służysz również i sobie samemu, doświadczając przy tym wspaniałych owoców takiego stanu bycia.
   Zważaj na czyste i wzniosłe intencje modlitewne. Niemniej jednak często, co miej na uwadze, nie od razu doświadczysz pożądanych efektów. I tak, modląc się we wzniosłej intencji, jaką przykładowo jest pokój i harmonia w skali całej planety, czego i ty chcesz doświadczać w swoim życiu, możesz spotykać się z sytuacjami, które na zewnątrz nie odpowiadają tej intencji. Jednakże po pierwsze, traktuj te nie dość miłe sytuacje jako przejaw działania absolutnego prawa, jakim jest prawo siewu i zbioru, a więc jako następstwo twoich wykroczeń przeciwko Miłości. Po drugie zaś, a co jest tutaj szczególnie istotne, doświadczane zdarzenie ma przykuć twoją uwagę, abyś dzięki temu rozpoznał i oczyścił z pomocą Boga te aspekty twojej duszy, które są niezbędne dla urzeczywistnienia intencji modlitewnej, a które, jako nie oczyszczone, przyciągnęły do ciebie sytuację będącą w opozycji do tej, o którą prosiłeś w modlitwie. Chodzi więc o to, aby w odniesieniu do modlącego się w danej intencji bezprzedmiotowa już była uniwersalna prawidłowość, w myśl której podobne przyciąga podobne, a to w następstwie rozpoznania i oczyszczenia stosownego obciążenia duszy, co jest warunkiem wstępnym dla urzeczywistnienia intencji modlitewnej, aby przestać już być magnesem dla zdarzeń, które chce się wyeliminować wspomnianą intencją. I tak, w odniesieniu do modlitwy w intencji pokoju i harmonii w skali planety, w pierwszej kolejności należy rozpoznać i oczyścić w sobie te obciążenia duszy, które przyciągają do modlącego się różnorodne sytuacje wywołujące niepokój i dysharmonię, aby tym samym pokój i harmonia, jako przedmiot intencji modlitewnej, na trwałe zagościły w życiu danej osoby. Uświadom sobie, że tak naprawdę stanu pokoju i harmonii w skali planety nie doświadczysz dopóty, dopóki pokoju i harmonii nie zaprowadzisz w sobie samym. Bądź zatem uważnym obserwatorem wszystkiego co dzieje się w tobie, w twoim otoczeniu, w twoim życiu, a w szczególności, co ciebie wzburza czy niepokoi.
   Sukcesem jest, i ciesz się z tego, gdy zauważasz sytuację, która wydaje się być zaprzeczeniem intencji modlitewnej. Zachowaj wówczas spokój, jest to bowiem czas próby dla ciebie. I tak, po pierwsze, spotykasz się z działaniem prawa siewu i zbioru, jako aspektu Boskiej sprawiedliwości, aby zmierzyć się z obciążeniami duszy, za które ponosisz odpowiedzialność. Po drugie zaś, i to jest tutaj najbardziej istotne, doświadczane zdarzenie ma być dla ciebie polem dla rozpoznania i oczyszczenia, z pomocą Boga, obciążeń duszy, które stoją na drodze, jako przeszkoda, dla urzeczywistnienia intencji modlitewnej. Dlatego przeżywane doświadczenia, niekiedy przykre, przyjmuj z postawą pokory, wdzięczności i z przeświadczeniem wysłuchania przez Boga twojej modlitwy. Każda bowiem czysta intencja modlitewna, o czym wiedz, jest przez Boga wysłuchana.
   Również miej świadomość, że Bóg, który jest Miłością, i Który doskonale ciebie zna, nie ześle na ciebie sytuacji, ukierunkowanej na urzeczywistnienie intencji modlitewnej, nad którą nie byłbyś w stanie zapanować. Zaufaj Bogu. Jeżeli będziesz uważny na to, co dysharmonijnego dzieje się w tobie i wokół ciebie, a taka uważność jest konieczna, możesz wówczas stosunkowo łatwo rozpoznać obciążenie duszy, które przyciągnęło do ciebie doświadczaną sytuację, aby to obciążenie przekazać Bogu z prośbą o oczyszczenie, co w rezultacie prowadzi do urzeczywistnienia intencji modlitewnej. Innymi słowy, przeżywana sytuacja, wywołująca w tobie określone dyskomforty, od których przedtem chciałeś się uwolnić, wykorzystując w tej mierze intencję modlitewną, zaistniała w twoim życiu między innymi po to, aby przykuć twoją uwagę, abyś rozpoznał obciążenie duszy, które przyciągnęło do ciebie dane zdarzenie, będące w opozycji do intencji modlitewnej, abyś to obciążenie, jako rozpoznane, przekazał Bogu z prośbą o oczyszczenie. Dopiero wówczas może być urzeczywistniona intencja modlitewna. Jeżeli w pełni ufasz Bogu, to bez względu na to jak trudne może się wydawać wyzwanie, przed którym stoisz, a które jest odzewem na twoją intencję modlitewną, będąc w jedności z Bogiem przezwyciężysz daną sytuację. Bądź tutaj cierpliwym i wytrwałym, zwłaszcza w modlitwach intencyjnych. Niekiedy urzeczywistnienie intencji wymaga dłuższego czasu.
   Zapewne zauważasz, że podobny mechanizm, który jest ukierunkowany na oczyszczenie duszy, a który wywołuje różnego rodzaju dysharmonie, dyskomforty, czy wręcz ból, zachodzi w tobie, i to bez potrzeby odpowiednich w tej mierze intencji modlitewnych. Wynika to stąd, że Bóg nieustannie ukierunkowuje człowieka na oczyszczanie i uzdrawianie duszy i ludzkiego życia. Jest to bowiem jeden z istotnych celów ziemskiej inkarnacji. Balastu obciążeń duszy nie można przecież zabrać w wyższe pola wibracyjne i oktawy Światła dokąd zmierza Ziemia.
   Ludzki umysł zapyta, czy z punktu widzenia oczyszczenia i uzdrowienia duszy i ludzkiego życia jest potrzebna odpowiednia modlitwa intencyjna, skoro i tak Bóg, jak i cały duchowy Wszechświat Światła i Miłości, ma to na uwadze, stwarzając ku temu w życiu człowieka stosowne sytuacje? Jednakże nie sposób przecenić znaczenia modlitwy w życiu człowieka. Modlitwa wywiera ten pozytywny skutek, że w jej następstwie jest się pod szczególną ochroną i opieką Boga. Wówczas dużo łatwiej jest urzeczywistnić intencję modlitewną, gdyż realizacja prawa siewu i zbioru, jako warunku wstępnego, przebiega pod opieką i ochroną Boga. Natomiast w przeciwnej sytuacji, zwłaszcza gdy człowiek mający obciążoną duszę pozostawał głuchy na docierające do niego sygnały nawołujące do oczyszczenia duszy, realizacja prawa siewu i zbioru może przybrać formę tzw. ciosu losu, co jest niewspółmiernie boleśniejsze. Ponadto znaczenie modlitwy jest daleko większe. Przykładowo modlitwa może być również formą pokuty za rozpoznane obciążenia duszy. Modlitwa może być także instrumentem ukierunkowanym na całościowe uzdrawianie, także osób, z którymi modlący się ma nie oczyszczone związki i relacje, aby i tą drogą odpadły obciążenia dusz. Dlatego módl się tak często jak możesz sobie na to pozwolić. Dobrym tutaj przykładem są wyznawcy Islamu, religii panującej w kraju, w którym obecnie przebywasz na urlopowym wypoczynku, gdzie jednym z filarów tej religii jest modlitwa odmawiana pięć razy dziennie. Ile łask i darów mogłoby spłynąć na ciebie, a za twoim pośrednictwem na Ziemię i twoich współbraci, gdybyś w jedności z Bogiem, we wzniosłych intencjach, modlił się pięć razy dziennie. Zachęcam ciebie do tego.
Z Miłością,

Archanioł Michał  

Udostępnij

Komentarze

2012-03-07 19:39:25 Damian
Damian Proszę o modlitwę bym maił chędz chodzienia do szkoły bym nie obszczał dni i godzin bym przechodząc cały rok szkolny i bym miał dobre oceny.Bym zariczył dobrze drugi semestr.Bym znalazł dziewczynę ,o Dobrą żonę,,o łaskę,o szczęście, o miłość, o zdrowie,o finanse,O pewność siebie,O nadzieje,O otwarcie na świat,o wyższa za Mo ocenę,O wyrazenie uczuć,O uwolnienie mię od lęków przysłosći,o wypaczenie sobie i innym wrzelkich błędów,O miłoć bezwarunkową,o Miłość czystą,O rozwój duchowy,O nawrócenie się,Za ufaniu nanowo Bogu i całemu swiatu,O zdrowie psychiczne,o zdrowie fizyczne,O nadzieje w lebrze judro,O brawdziwy żal za grzechy zwoje i całego świata,O wiare w Boga,O wiare w świat,O wiare w Ludzi,W intencjach i o zdrowie dla ojca swietego,O odpowiedzialnąć za siebie i innych ludzi,O duchowe spardzie mnie,By Bóg by mi wybaczył te Moje wszystkie grzechy,Prosze desz o Modlitwe za Dusze Wuja Józka,Za dziatka Stanisława i za dusze w czysccu cierpioce i za błogające dusze i owszystkie dusze zmarłych by im ulżyc w czierpieniach,O miłosierdzie dla mnie i dla całego świata,O nawrócenie: Ciąci Eli,Wuja Sławka,Kuzyna Adama,Kuzyna Krystiana,Kuzynke Joanne i bym było lebij i By mieli Dobre zdrowie fizyczne i duchowe o wiare w Boga O uwolnienie ich o sztana i złych duchów i demonów,O nawrócenie całego swiata i prawdziwy zal za grzechy cały świat,O wyjscie z długu publicznego całego świata i Polski i Grecj,o Pokore,O owoce ducha świetego,O Bogactwo duchowe,O Zrozumienie Boga,O dobrą pracę,Bym znalasł prace po szkonczeniu szkoły,O pobrawe sytuacj rodzinej,O dobre moje dobre samo poczuciue,O ratośc z życia,O oceniene sytuacj jakie jestem,O dobry rozwój tych wszystkich sytuacj na lebrze,Bym się nauczył języków obcych,Bym w przysłosci bym podrózował po świecie,O podziecie dalszej nauki po szkole,By moje zycie by było leprze,za radości i cierpienia,Ofiaruje Bogu w Trójcy Jedynemu swoje życie, prace i wszystkie sprawy dnia dzisiejszego,Prośe o uświęcenie tego wszystkiego mocą Ofiary Chrystusa i przemianę ich w godny Jego dar twojej miłości,abym stał się coraz lepszym,za Kościół, za kapłanów, o pokój na świecie, za rodziców, o zbawienie dla grzeszników, za dusze w czyśćcu cierpiące, za dzieci nienarodzone,Bym dobrze mówić,odkrycie miłości Boga do człowieka,Moje życie jest owocem miłości i może znaleźć swe spełnienie tylko w miłości,bym nie zawieść miłującego Boga i bym umiał odpowiedzieć mojej miłością na Jego miłość,o przejrzystość serca, dzięki której staje się zdolny słyszeć, widzieć i doświadczać obecności Pana,POMOC ubogim,Pomoc skrzywdzonym, zranionym przez los, o twórczą postawę i rozwijanie mych talentów,o wytrwałość i cierpliwość w chwilach niepowodzenia, upokorzenia, cierpienia i choroby,o łaskę dobrej śmierci,Zaangażowanie w pracę zdobywam środki do życia i — zgodnie z zamiarem naszego Stwórcy — kontynuuje dzieło stworzenia, przemieniając powierzony memu pieczy świat,o zabardzia siebie,O dobrych przyjadziół,Bym miał chędz zrobic prawo jazdy,By rodzice dla nich laski: o zdrowie,o finase,o szczeście,o pokore,o wszelkie łsaki im podrzebne,By Babcia była zdrowa,o finase,o szczeście,o pokore,o nadzieje,o wszelkie łaski jej podzrebne,
2012-08-05 19:03:31 Anna
B proszę o Wstawiennictwo Archanioła Michała w modlitwie o szczęście między Anną a Damianem.
2012-12-08 20:19:35 MONIKA
Kochany archaniele Michale Bardzo Cię Proszę,aby przyjęli moje rozliczenie,abym nie miała problemów urzędowych,aby wszystko było zgodne.Bardzo cię Proszę.
2012-12-16 22:59:53 Anna
Błagam o wstawiennictwo Michała Archanioła w intencji syna Wojciecha o uwolnienie z choroby alkoholowej i znalezienie lepszej, bezpiecznej pracy.
2012-12-25 23:25:13 Maria Magdalena
Maryjo Niepokalana, Mateczko Miłosierdzia, Mateczko Boża Nieustającej Pomocy zapros nas do Medugorje na rocznice i otocz prosze mnie i moja rodzine i wszystkich, którzy polecali się modlitwie i którym obiecałam modlitwe i tym, w ktorych jestem sercu, duszy, mysli, mowie, modlitwie, uczynkach i wszystkich postawionych na mojej drodze zycia w sposób fizyczny i duchowy, zwłaszcza, tych, ktorzy najbardziej potrzebują Towjej Matczynej pomocy-zdrowia duszy i ciała, daru nawrocenia i pracy, zywej wiary, podniesienia z upadków, jak: Agnieszki, Pawłów, Ole, Anie, Marianny, Adamow, Jadzie, Krystianów, Krzysztofow, Robertow, Wioletki, Justynki, Wandzie, Wojciechów, Ewunie, Basie, Krysie, Janinki, Marysie, Władyslaw, Piotrow, Kingusie, Wiole, Michałków, Adamow, Andrzeje, Rafałow, Olimpie, Halinki, Bozenki, Ele, Ule, Małgosie, Marcinków, Arków, Darków, Zdzisławów, Jurków, Marków, Marzenki, Beatki, Łucje, Lidzie, Ule, Magdy, Dawidów, Grzegorzów, Tomków, Klaudie, Jozefów, Zbyszkow, Andrzeji, Cecylie, Karolków i czarnuleczkę oraz upadajacych kapłanów o żywą wiarę dla nich i świętość. Jezu ufam Tobie i badz wola Twoja Ojcze Kochany. Wszyscy święci wstawiajcie sie za nami, naszymi rodzinami, duchowienstwem i za całym światem. Dziękuje za wszystko dobro otrzymane z Bozej Ręki i za dar modlitwy oraz za wszystkie radości i smutki, za dar zycia. Kocham. Z pamiecią za wszystkich wspierajacych nas modlitwą. Bóg zapłać!
mariamagdalenawp.eu@wp.pl

2013-01-15 18:46:22 Monika
Chryste uwolnij mnie od dręczenia przez wrogów i szatana oraz błagam daj stałe środki do życia.
2013-01-22 20:23:33 Monika
Proszę o modlitwę w intencji polepszenia kontaktów z kierowniczką Anną,aby nasza współpraca polepszyła się,aby jej stosunek do mnie zmieniła na lepszy,aby zobaczyła we mnie dobrą i uczciwą pracownicę.kochany Archaniele bardzo Cię proszę,aby w moim życiu pojawił się Mirek,aby jego serce otworzyło się na moje ,abyśmy byli razem.Kochany Archaniele niechaj twoja energia wpłynie i połączy nas razem.Bóg zapłać.
2013-01-23 19:34:25 MOnika
Archaniele Michale bardzo Cię proszę,aby moja reklamacja zakończyła się dla mnie dobrze w pracy,abym nie poniosła konsekwencji.Proszę Cię pomóż mi i spraw,aby już nigdy na mnie nie przyszła reklamacja.Proszę Cię Archaniele Michale o pomoc i wsparcie.Pomóż mi.
2013-01-27 20:29:00 Monika
Proszę o modlitwę,aby mi nie zabrano premii,abym ją otrzymała.archaniele pomóż mi abym dostała podwyżkę.Proszę Cię o modlitwę Monika
2013-01-28 14:07:54 ania
Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i przez Niepokalane Serce Maryi proszę Cię o dar mądrości w myśleniu i działaniu, o największy dar - miłości, o odwagę i hart ducha. Proszę Cię Boże abym już nigdy nie poddała się zwątpieniu, zniechęceniu i depresyjnym czy nerwicowym nastrojom oraz proszę o to abym nie poddawała się złym wpływom innych ludzi i nie przejmowała się ich opiniami na swój temat. Spraw Panie aby zależało mi na tym, aby Tobie się podobać a nie innym i proszę o łaskę mądrości, abym nie przejmowała się tym co nie jest tego warte. Proszę Boże i Mamo Maryjo o waszą opiekę w każdej sekundzie mego życia. Sprawcie abym całkowicie Wam zaufała i życie swoje Wam oddała. Proszę o otrzymanie wszelkich łask i owoców Ducha Świętego. Amen
2013-01-29 12:40:16 ewa
aniele michale prosze uwolni mnie od niepowodzen mojim zyciu i zesli na moja droge milosc i dobrego meza ktory bedze mnie kochal iszanowal dziekuje
2013-01-29 14:47:20 ania
Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i za wstawiennictwem Twoim Matko Najdroższa proszę Cię o to, abym pokochała i zaczęła szanować i doceniać siebie. Proszę, abym zaczęła dostrzegać codzienne dobrodziejstwa i łaski, jakimi mnie darzysz i była Ci za nie głęboko wdzięczna i dzięki nim utwierdzona w Twojej miłości. Proszę Cię Ojcze, w imieniu Jezusa, o to byś zabrał ode mnie uczucia beznadziei, rozpaczy, samotności i napełnił mnie miłością, spokojem i radością. W końcu proszę Cię Boże o mądrość potrzebną do słusznego działania. Boże proszę wskaż mi, co jest ważne w życiu, napełnij mnie swoją miłością, mocą i mądrością i spraw abym zaczęła prawdziwie kochać siebie i innych. Św. Michale Archaniele wstaw się za mną w intencii tych modlitw, proszę. Amen
2013-01-30 15:18:12 ania
O mój Jezu, Ty powiedziałeś „Zaprawdę powiadam wam: proście, a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a będzie wam otworzone”. Wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę miłości, mądrości, spokoju, nieulegania wpływom zewnętrznym i bycia cały czas skierowaną ku Tobie, szczęśliwie przebywającą we wnętrzu, niewzruszoną, umocnioną w Tobie i niezależną od zewnętrznych przemian. Słodkie serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję. Matko Boża Wspomożycielko, proszę wymódl mi u Syna Twego spełnienie tych próśb, wyjednaj mi też wszelkie dary i owoce Ducha Św. Amen
2013-01-30 15:24:32 Ania
Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, przez Niepokalane Serce Maryi, proszę Cię abym potrafiła miłować wszystkich ludzi, w tym nieprzyjaciół i modlić się za nich. Proszę Cię Ojcze, w imieniu Jezusa abym nie skupiała się na wadach i niedoskonałościach innych, lecz abym zauważała wyłącznie ich cnoty i dobre cechy. Ojcze, w imieniu Jezusa, wypal we mnie wszystkie złe skłonności i wady, oczyść mnie proszę i napełnij swą miłością, radością i spokojem. Amen
2013-01-30 20:54:07 Ania
Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i za wstawiennictwem Maryi, proszę uwolnij mnie od wszystkich negatywnych uczuć, od lęku, zazdrości, niewiary i zastąp je uczuciami miłości, pewności, życzliwości, radości i spokoju. Daj mi Ojcze, w imieniu Jezusa, odnaleźć pasję w życiu i wykonywać pracę, którą kocham, w której jestem dobra i która się przyczynia do dobra ogółu. Proszę Ojcze, spraw, aby nieustannie w mym sercu płonęła żarliwa miłość do Ciebie i daj mi proszę całej pochłonąć się w miłosnej służbie dla Ciebie. Proszę Cię Ojcze, w imieniu Jezusa przez Serce Maryi, uczyń mnie gotową na przyjęcie wszystkich Twoich łask i darów, przemień mnie proszę dla Twojej chwały, bym mogła śpiewać nieustannie: „Wielkie rzeczy uczynił mi Pan”. Dziękuję! Amen
2013-02-02 11:53:23 Ania
Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i za przyczyną Twoją Najświętsza Maryjo, proszę Cię o obdarzenie mnie następującymi łaskami: o bycie entuzjastycznym, podejmowanie wysiłków z ufnością, bycie cierpliwym, działanie według zaleceń pism świętych, porzucenie towarzystwa osób nie będących Twoimi wielbicielami, pójście w ślady wielkich świętych. Św. Michale Archaniele proszę módl się za mnie i wstawiaj się za mną. Dziękuję! Amen
2013-02-02 12:01:33 Ania
“ Lecz Ci co zaufali Panu odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. ” — Księga Izajasza 40,31
Panie, Ty to powiedziałeś, proszę Cię, więc każdego imieniu Jezusa Chrystusa każdego za przyczyną Maryi, wzmacniaj mnie każdego dnia i dodawaj sił, napełniaj mnie swą mocą i spaw, abym w pełni Ci się oddała i Tobie zaufała. Dziękuję! Amen

2013-02-02 17:04:28 Anna Katarzyna
Ojcze, w imieniu Jezusa, za Twoją przyczyną Matko Nieustającej Pomocy, Ty doskonale wiesz, przez co przechodzę, jak słaba i bezsilna jestem, błagam Cię ulecz mnie, zastąp niemoc i zniechęcenie - żarem miłości i mocą, proszę Cię Boże ulecz mnie z mojego osłabienia, depresji, melancholii czy czym by nie był ten stan, obdarz mnie proszę miłością, zdrowiem, radością, entuzjazmem i wytrwałością w dobrym, błagam Ojcze. Ojcze Najlitościwszy proszę Cię uwolnij mnie od lęków o własne zdrowie, i ogólnie od wszelkich lęków i obaw, zabierz proszę ode mnie nienawiść do siebie, złość, chciwość i wszystkie złe uczucia wobec Ciebie, siebie czy bliźnich. Wszyscy święci proszę wstawiajcie się za mną w tych intencjach i módlcie się za mnie. Błogosławiony Ojcze Pio, proszę módl się za mnie, św. Teresko od Dzieciątka Jezus proszę módl się za mnie, św. Faustyno proszę módl się za mnie. Dziękuję! Amen
2013-02-02 21:14:08 Anna Katarzyna
Panie Jezu, Ty przyszedłeś po to,
aby uzdrowić serca zranione i udręczone,
proszę Cię, abyś uzdrowił
urazy powodujące niepokoje w moim sercu.
Proszę Cię w szczególny sposób,
abyś uzdrowił tych, którzy są przyczyną grzechu.
Proszę Cię, abyś wszedł w moje życie i uzdrowił mnie od urazów psychicznych,
które mnie dotknęły w dzieciństwie
i od tych ran, które mi zadano w ciągu całego życia.
Panie Jezu, Ty znasz moje trudne sprawy,
składam je wszystkie w Twoim Sercu Dobrego Pasterza. Proszę Cię, odwołując się do Twej wielkiej rany, otwartej w Twoim Sercu,
abyś uleczył małe rany mojego serca.
Ulecz rany moich wspomnień,
aby nic z tego, co mi się przydarzyło,
nie przysparzało mi cierpienia, zmartwień, niepokoju.
Ulecz, Panie, wszystkie te urazy,
które w moim życiu stały się przyczyną grzechu.
Pragnę przebaczyć wszystkim osobom,
które mi wyrządziły krzywdę.
Wejrzyj na te urazy wewnętrzne,
które mnie czynią niezdolnym do przebaczenia.
Ty, który przyszedłeś uleczyć serca strapione, ulecz moje serce.

Ulecz, Panie Jezu, moje wewnętrzne urazy,
które są przyczyną chorób fizycznych.
Oddaję Ci moje serce.
Zechciej je przyjąć, Panie, i oczyścić.
Napełnij mnie uczuciami Twego Boskiego Serca.
Pomóż mi być pokornym i cichym.
Ulecz mnie, Panie,
z bólu, który mnie przytłacza
z powodu śmierci drogich mi osób. Spraw, bym mógł odzyskać pokój i radość
dzięki wierze, że Ty jesteś Zmartwychwstaniem i Życiem. Uczyń mnie prawdziwym świadkiem Twego Zmartwychwstania,
Twego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, Twojej obecności jako Żyjącego wśród nas. Amen.

2013-02-03 21:30:55 Ania
Ojcze Przedwieczny, w imieniu Jezusa Chrystusa, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, proszę wypleń ze mnie wszelkie złe cechy, wytnij u podstaw korzenie wszelkiej złości, zazdrości i chciwości i pozwól mi cieszyć się Twoim Boskim szczęściem i miłością. Proszę Cię Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa abym szczerze wybaczyła wszystkim osobom, które słusznie czy niesłusznie uważam, że mnie skrzywdziły, proszę Cię Panie wylecz wszystkie moje rany, urazy i chorą wyobraźnię. Dziękuję! Amen
2013-02-04 12:05:54 Ania
Najdroższy Jezu, Najsłodszy Mój Zbawicielu, proszę Cię wypal we mnie błędne koncepcje, przekonania na temat życia i mężczyzn. Proszę Cię, jeśli jest mi pisane życie w małżeństwie, abym jako męża miała człowieka, którego prawdziwie pokocham i który będzie godzien miłości i zaufania. Proszę Cię Najukochańszy Jezu, ja wiem, że Ty jesteś moi Panem najdoskonalszym, spraw jednak proszę abym poznała i poślubiła mężczyznę, który będzie mi całkowicie lojalny, prawdziwie kochający, oddany, mądry, troskliwy, zaradny i z którym będę szczęśliwie zmierzać ku Tobie przez to ziemskie życie. Dziękuję! Amen
2013-02-05 13:41:55 Ania
Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i za przyczyną Maryi, proszę spraw abym nie porównywała się do innych i abym nieustannie Ci dziękowała za wszystkie dobrodziejstwa, jakimi mnie obdarzasz. Nie pozwól mi proszę Panie marnotrawić Twojej energii, którą we mnie wlewasz, ale ukierunkuj ją błagam tak abym jak najlepiej Ci służyła. Dzięki Ci Panie, że dziś poczułam autentyczną radość, dzięki Tobie. Niech będzie Ci chwała na wieki! Ojcze proszę Cię ucisz jezioro mojego umysłu abym w każdej chwili była świadoma, że to Ty we mnie działasz a nie ja sama czynię cokolwiek, nie pozwól mi błądzić o Panie, ale prowadź mnie proszę. Dziękuję! Amen
2013-02-06 19:01:18 Ania
Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i za przyczyną Maryi, proszę wypal, zniszcz we mnie wszystkie złe cechy, a głównie zapalczywość, złość, bezmyślność, tchórzostwo, pychę, arogancję. Proszę Cię panie przemień mnie, zniszcz we mnie starego człowieka i pozwól urodzić się nowej, oczyszczonej mnie. Proszę Panie wyciągnij mnie z depresji, melancholii, spraw abym nigdy już nie uległa tym diabelskim podszeptom i całą sobą, z całej mocy, siły, chęci, z całego serca nieodwołalnie przylgnęła do Ciebie. W końcu zamień Panie, w imieniu Jezusa, mój pesymizm w optymizm, sceptyzm, cynizm w głęboką wiarę, nienawiść - w miłość. Matko Najdroższa proszę wstawiaj się za mną w tych intencjach do Twego Syna. Dziękuję! Amen
2013-02-08 18:07:02 edyta
Proszę o modlitwę o ciążę dla mnie. Boże wysłuchaj mnie proszę, daj wiarę i siłę, usłysz modlitwy wszystkich, którzy się za mnie modlą i proszą o cud poczęcia dziecka, dziękuję Ci Boże za tych ludzi, chwalę Ciebie Panie
2013-02-11 16:51:34 Ania
Panie proszę Cię oświeć mnie i daj mi poznać moje talenty i moją misję, proszę Panie otwórz me oczy, spraw abym zobaczyła wyraźnie i abym w pełni podążyła za Twą wizją. Nie chce już błądzić Panie, proszę poprowadź mnie Panie i obdarz spokojem. Dziękuję! Amen
2013-02-20 11:11:45 Ania
Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, i za przyczyną Twoją Matko Nieustającej Pomocy proszę Cię z całego serca spraw abym czuła się pewnie, bezpiecznie i dobrze za kierownicą i abym w dniu 12 marca 2013 roku zdała pozytywnie egzamin praktyczny na prawo jazdy. Święty Bernardzie i święty Grzegorzu proszę wstawiajcie się za mną w tej intencji i czuwajcie nade mną szczególnie w tym dniu, błogosławcie mi proszę i kierujcie mną abym pomyślnie zdała ten egzamin i otrzymała prawo jazdy. Św. Krzysztofie proszę uczyń ze mnie bardzo dobrego kierowcę i spraw abym 12 marca tego roku zdała egzamin. Dziękuję!
2013-02-22 12:17:14 stefan
prosze pomoz tym wszystkim ludziom, i mi we wszystkim i wtedy kiedy jest tego porzeba, bądz obok zawsze , wspieraj mnie we wszytkim,cala swoja ogromna moca
Któż jak Ty

2013-02-24 11:00:51 Ania
Proszę serdecznie o modlitwę w mojej intencji, o mądrość i miłość dla mnie, o wyleczenie z depresji, wyczerpania, ciągłego zmęczenia i znużenia, z tej wszechogarniającej niemocy. Proszę z całego serca o modlitwę o to abym poznała misję życia przeznaczoną mi przez Pana, abym była całkowicie utwierdzona i pewna tego celu, że tego Pan chce dla mnie i abym z ochotą i wielką radością wypełniała to przeznaczone mi zadanie W końcu proszę o wyleczenie mnie z zazdrości, gwałtowności, obrażania się, niepokojów, wątpliwości, bezsenności, chciwości, żądzy, złości, o to abym wybaczyła wszystkim swoim krzywdzicielom i abym nie czuła się dłużej pokrzywdzona, rozgoryczona i zależna od ludzi, którzy nie chcą mojego największego dobra. Proszę o błogosławieństwo wszystkim moim relacjom, proszę o to, aby były one przesycone miłością i Twoim błogosławieństwem Boże. Bóg zapłać za modlitwę. Dziękuję! Amen
2013-02-25 10:54:46 Mariusz B
Hej Ania! Twoje prośby o modlitwę dokładamy do Medytacyjnego Kręgu Uzdrawiania. Czy mogę dodać od siebie, o uwolnienie ciebie od poczucia winy, lęku przed Bogiem? Mariusz B
2013-02-25 18:48:16 Ania

Boże w imieniu Jezusa, i za Twoim wstawiennictwem Matko Nieustającej pomocy, proszę pomóż mi rozpoznać moje granice i spraw aby inni je szanowali, jak i abym ja szanowała cudze granice. Panie proszę obdarz mnie mądrością, miłością i radością, i daj mi znaleźć moje miejsce i pasję w życiu. Amen

2013-03-06 19:00:31 Monika
Proszę o modlitwę,aby nie rozwiązano mojego działu w którym pracuję.Panie Bardzo Cię proszę,aby mnie nie zwolnili z pracy,wstaw się za mną i pomóż mi Bardzo Cię Proszę Monika
2013-03-09 14:55:31 Ania
Proszę o modlitwę w mojej intencji: Jezu proszę zabierz ode mnie wszystkie zmartwienia i spraw abym umiała i abym żyła chwilą obecną, odgrodzona od przeszłości i przyszłości, w pełni ufając i powierzając się Tobie. Obdarz mnie Jezu mądrością, radością i miłością proszę. Amen
2013-03-09 18:15:07 Ania

Proszę o modlitwę w mojej intencji Jezu proszę zrównoważ mój charakter, spraw abym przestała się zamartwiać, niepokoić, lękać i aby całą mnie przeniknęła Twoja miłość i spokój, proszę Boże uczyń mnie spokojną, szczęśliwą, zrównoważoną i wylecz mnie z niezdrowego podekscytowania, spraw abym pokochała prawdziwie wszystkie Twoje dary, doceniła to co dostaje i abym była przesiąknięta wdzięcznością i wolna od niepokoju i poczucia winy. Jezu proszę spraw abym nie przejmowała się krytyką innych, nie martwiła ich reakcjami i nie chciała się im przypodobać lecz abym Tobie chciała się podobać. Dziękuję! Amen

2013-03-14 09:22:54 Ania

Serdecznie proszę o modlitwę za mnie, o zdrowie, o wyleczenie mnie z przewlekłego zmęczenia, proszę Jezu przywróć mi chęci i siły do życia, radość i wdzięczność za ten dar. Proszę z całego serca o modlitwę za mnie, abym poznała i pokochała Prawdę i aby Bóg obdarzył mnie Mądrością i Miłością. Dziękuję! Serdeczne Bóg zapłać. Amen

2013-03-16 04:18:26 Sylwia
Bardzo proszę o modlitwę w sprawie Panu Bogu wiadomej.
2013-03-18 11:01:53 Ania
Z całego serca proszę o modlitwę za mnie, bo sama nie daję już ze sobą sobie nie radzę, proszę serdecznie o modlitwę za mnie o uwolnienie mnie od negatywnych odczuć, zwłaszcza zazdrości, zawiści, niezadowolenia z życia i ciągłych pretensji, czuję się jakby mnie jakiś zły duch opętał, bo wiem zdroworozsądkowo, że te emocje najbardziej uderzają we mnie. Proszę o modlitwę za mnie, aby Jezus uleczył mnie z wszystkich urazów, ciągłego zmęczenia i złości i aby pobłogosławił mnie Miłością i Mądrością oraz zdrowym, prawidłowym spojrzeniem na rzeczywistość, Jezu spraw abym pokochała siebie i innych, błagam, Bóg zapłać za modlitwę. Amen
2013-08-04 14:53:31 ania
BŁAGAM O MODLITWĘ. PROSZĘ Z CAŁEGO SERCA NIE LEKCEWAŻCIE MOJEJ PROŚBY. Drogie siostry i bracia w Bogu, z całego swego zbolałego serca proszę Was o modlitwę za mnie, Annę Słomkę, o całkowite uzdrowienie mnie ze zranień życia, o to abym stała się nowym człowiekiem żyjącym w Bogu i dla Boga, o to, abym wreszcie była w stanie odrzucić cały ten balast cierpień, lęków, zamętu, niepokoju, walki ze swoimi demonami, o to abym dostała od Boga jasną wskazówkę, co powinnam dokładnie robic aby Go zadowolić, jak pracować i o to aby cały niepokój raz na zawsze opuścił moje ciało, psychike i ducha. Opiszę Wam jak wygląda każda sekunda mojego życia - jest przepełniona ogromnym niepokojem, lękiem, oczekiwaniem na samo zło, czuję się jak zbrodniarka, złodziejka i osoba nieasługująca aby żyć, w każdej chwili wyczekująca niebezpieczeństwa, męczy mnie bardzo ten stan, i chodzę jak wpół żywa i wpół przytomna z tego powodu, albo innym razem wzbiera we mnie złość, gniew, że nie mogę się od tego nijak uwolnić, nie mogę przez to jak sami się domyślacie normalnie myśleć, działać, tylko użalam się nad sobą - choć wiem, że to mnie niszczy, i poprzez to zafiksowanie na tych stanach nie mogę czynoć nic dobrego dla innych. Myślę tylko o tym jak musiałam bardzo zgrzeszyć, że znajduję się teraz w takim a nie innym stanie. Głęboko wierzę, że tylko Bóg, jeśli chce może udzielić mi Swojej łaski, a że wiem, że modlitwa wstawiennicza działa cuda, dlatego pokornie Was proszę moi bracia i siostry o modlitwę o uzdrowienie mnie i o to, abym stała się chwalebną wielbicielką Pana i abym do końca swego życia była dla Niego zadowalająca, proszę o to, abym uwierzyła w moc która we mnie jest i w miłość oraz mądrość i abym według nich postępowała i raz na zawsze przestała się bać
2013-09-01 10:28:52 Janina
Błagam o modlitwę na wszystkie Swiętości o poskromienie mojego męza który wnośi tyle zła gdzie cierpia wkoło wszyscy prosze Boga o wstawiennictwo aby sie opamiętał moje modlitwy daża do celu ale błędnego i bez efektu Boże Ratuj Mnie
2014-01-14 04:40:49 Steven
Archaniele Michale

Łącze się z Tobą w światłości, chciej zostać Moim stałym opiekunem Duchowym. Badz mi na każdym kroku pomocą i radą w świecie kiedy najbardziej tego potrzebuję, kiedy sytuacja wychodzi poza siły ludzkie i moje dotychczasowe zrozumienie.

Pomóż nam stawać się lepszymi tu na Ziemi, stając w większym świetle by emanowac z siebie czystą miłością.

Daj wskazówki gdzie podążać, rozbijać iluzję życia, nie unosić się na innych. Mieć pokorę i nie czuć odrazy do tych których nie rozumiemy i nie rozumieją oni nas.

Przeprowadz do światła moja przyjaciółkę. Aby jej stan Ducha rozwijał się, by spotkać się w świetle i rozumieć lepiej uczucia własne i cudze. Tchnij zrozumienie i świadomość. Rozbudz to co zostało utracone.


Niech Bóg w nas i Bóg jako jedno otoczy społeczeństwo ochrona i pozwoli wyrwać się z ciemności.

Oszczędz proszę Nas tych którzy narażamy się nieść światło od cierpień lub nadaj im sens rozumienia i doświadczenia. Tak abyśmy nie cierpieli z wyborów innych oraz z żadnych prześladowań. Oddal i ochron nas od tego... Abyśmy widzieli ale byli jak obserwatorzy. Byśmy mogli walczyć sercem i miłością, niczym wiecej.

Błogosław wszystkim ludziom którzy zanieśli swoje prośby do Ciebie tutaj. Niektórzy powołując się na lokalna tradycję czy sposób w jaki ich wychowano, według własnej wiedzy i doświadczeń jakie zdobyli aby nie bylo to przeszkodą do łask o które proszą a służą innym.

Panie wspieraj wszystkich tych którzy szukają światła. Oni cierpią teraz największe nie zrozumienie i odrzucenie. Aby znaleźli je również w sobie a nie tylko na zewnątrz. By ogień życia zawsze był z nimi w ich sercu.

Oddaje chęci i w miłości wdzięczność za pomoc jaką obdarzyłeś Michale w imię wzrostu i zrozumienia. Dziękuję że otwierasz Panie oczy. Kochając ten swoisty niedoskonały świat który stał się naszym domem ale jest również naszym dziełem. Ozdob go w diament. Diamenty dusz i ludzi którzy zmienia go w pałac.


Proszę Cię o laski i o pomoc w relacjach z ludźmi. Stabilność, spokój, miłość, przebaczenie.

Wybaczając winy jakie ponieśliśmy od innych ale szukając również winy jaką wyrządziliśmy naszym braciom i siostra.

To zrozumienie które niesiesz Michale, dobra nowinę, miłość i oddanie ludziom jest doceniane. Kocham Cię

bądźcie ze mną, bądźmy w jednym, wdzięczny za pomoc i z nadzieja na wasza niebianską pomoc w tych trudnych czasach.

Uchron od prześladowań. Michaele dzielnie broniąc pomagając ludziom i wiem że nie zapomninasz o tych którzy dążą do światła.

2014-01-25 12:47:00 Artur
Proszę o modlitwę w Bogu wiadomej sprawie a także o pomyślne zdanie sesji, wszelkie Boże błogosławieństwo, prowadzenie przez Boga i ochronę Aniołów a także za mamę, Dorotę i Monikę.
2014-05-13 23:36:09 Mark
Boko Haram grupa islamistów zabija chrześcijan w północnej Nigerii. Modlę się do Pana, aby zapisać chrześcijan w kraju, ponieważ sytuacja jest bardzo niepokojąca.
2014-07-05 11:36:50 Małgosia
Błagam Cię o modlitwę za mnie. żebym wyszła z kłopotów. Błagam:(
2014-07-17 22:36:14 Jowita
Drogi Archaniele! Proszę calym sercem o modlitwę za mnie i o
mojego ukochanego Michała. Aby nasze serca
na nowo się złączyły. Aby on nie bał się bycia
w związku i czuł się w nim wolny i spełniony.
Spraw abyśmy darzyli się wzajemną miłością i
zaufaniem tworząc dzięki temu związek pełen
dobroci i szczęśliwości.
By dać nam ostatnią szansę na to, by
wszystko
naprawić. Błagam o uzdrowienie związku.

2014-07-26 04:24:07 Jadwiga
pokornie prosze o modkitwy za mnie o Milosierdzie Boze,
2014-10-07 18:01:42 Marzena
Proszę daj mi Św.Michale opamiętanie.
2015-01-20 21:35:24 Robert
Pokornie proszę o pomoc w intencji pokonania trudnych spraw zawodowych, z którymi nie mogę sobie sam poradzić. Tak trudno zachować spokój.Obawiam się skutków tych spraw.
2015-02-07 22:34:39 bożena
Dziękując Bogu za otrzymane łaski proszę o modlitwę o uzdrowienie
Zenony z choroby nowotworowej o dobre wyniki, o nawrócenie Anity i Piotra,
o pracę dla Jarka i Bożeny, o zdrowie dla Marysi i Marka, o rozwiązanie
trudnych spraw rodzinnych Agaty

2015-03-10 15:31:51 Dariusz
Proszę Cię Archaniele Michale o miłość w małżeństwie by żona miała cierpliwość łagodność do synka by mniej się złościła, proszę Cie o opiekę nad naszą rodziną, o zdrowie dla żony, by dziecko w jej łonie zdrowo się rozwijało, o zdrowie dla synka i dla mnie, o to by me nerki, wątroba i oczy zostały wyleczone, wypraszaj dla nas potrzebne łaski i wlewaj w nasze małżeństwo każdego dnia coraz więcej miłości i radości której ostatnio niewiele. Dopomagaj w sprawach mieszkaniowych. Błagam Cię Archaniele Michale przymnóż nam pieniędzy, których potrzebujemy, aby życie było lepsze, trochę łatwiejsze, byśmy też mogli pomagać innym w ich trudach. Proszę Cie o łaskę nieba dla Ani.
2015-04-26 09:53:22 Aleksandra
Dobry Boże, Tobie oddaję wszystkie kryzysy z jakimi boryka się moje małżeństwo. Proszę przyjmij moje poczucie odrzucenia przez małżonka jako ofiarę za to małżeństwo, aby przez Jezusa Chrystusa i przez nasz sakrament małżeństwa zostało ono odnowione i uzdrowione. Daj mojemu mężowi dar roztropności, niech ma na uwadze naszą trójkę dzieci, aby swoimi decyzjami ich nie skrzywdził, ześlij na niego Ducha Świętego, aby zapragnął pojednania, a mi siłę, abym mogła przetrwać te trudne i bolesne chwile.


2015-05-24 15:48:53 Marta
Proszę o modlitwę w intencji Michała, aby otrzymał pracę. A Ja Święty Archaniele dziękuje Tobie, za otrzymaną pracę i wspaniałą randkę z Michałem. Proszę Cię też o pomoc w utrzymaniu mojej pracy. Bóg zapłać
2016-01-31 20:02:40 Monika
Kochany Archaniele Michale spraw,aby Tomasz się do mnie odezwał,abym nawiązała z nim kontakt,abyśmy znowu byli razem.Proszę o modlitwę.
2016-07-17 19:20:58 Grzegorz
bardzo prosze o modlitwe w mojej intencji o uwolnienie od wpływu złych
duchow ,od urokow,czarow, wszelkiego zła ukrytego,o
łaskki i błogosławienstwo Boze dlamnie i mojej rodzny.Bog
zaplac

2016-08-17 23:11:14 Beata
Michale Archanielu proszę o modlitwę w intencji mojego małźeństwa,które wisi na włosku.uratuj nasze małźeństwa.
2016-10-28 13:22:23 kasia
Proszę aby moja i Bartka miłość na nowo się odrodziła abyśmy stworzyli szczęśliwy związek i kochającą się rodzinę, aby Bartek zaczął się starać o mnie i pokazał że mu zależy
2016-11-08 19:22:09 Allan
Za WSZYSTKICH co tu napisali prośbe o pomoc, pomodliłem się, mocno, z całego serca, aby zostali oczyszczeni na poziomie duszy i ciała (tu i teraz) z
wzorców cierpienia (różnych),
uwolnieni i odłączeni od demonicznych wpływów, aby zostali napełnieni Boskim Światłem i Miłością, Mądrością Boską, Sprawiedliwością, Pomyślnością w życiu Duchowym i Materialnym, Ochroną Boską i Wiarą, Odwagą w lepsze jutro.
Niech Najwyższa Świadomość, Miłość i Światłość -Bóg, dokona tego, gdyż prosicie, gdyż chcecie się stać lepszymi i dlatego zasługujecie.
Niech będzie Wam wszystkim to dane...
Niech przepływa przez Was Boskie Światło i Miłość i dokona tego.

Wszystkie te intencje przekształcam teraz w dokonane, bądźcie cierpliwi i przyjmijcie z radością skutki urzeczywistnienia w życiu.

Zróbcie kilka dobrych uczynków, życzcie komuś szczęścia.

Bóg (poza koncepcjami i ponad religiami) Was kocha, bez względu na to kim jesteście i co zrobiliście.

Ja również Was wszystkich Kocham, chociaż mnie nie widzieliście.

Żyjcie w radości.

(będę się modlił za wszystkich tutaj piszących raz w tygodniu w sb lub ndz)

2017-06-29 10:08:57 Elżbieta
SW Michale proszę o pomoc proszę o dar szczęśliwego potomstwa dla córki Sylwii a dla córki Justyny o dobrego człowieka na swej drodze aby założyła rodzinę prosi mama
2017-10-09 09:01:29 Andrzej
Proszę o pozytywne rozwiązanie pewnej sprawy aby nasza rodzina nie została obciążona tak ogromnymi długami
2017-10-14 21:39:28 Hanna
Pokornie proszę o modlitwy za mnie o Milosierdzie Boże

2018-01-24 22:53:21 Elżbieta
SW. Michale, błagam o uratowanie mojej córki.
2019-02-08 12:51:00 Grazyna
o zdrowie i szczęśliwą operację tętniaków mózgu w marcu br.
2020-04-09 16:19:24 Ewa
Proszę o modlitwę o cud życia i zdrowia dla mojego męża Bogusława, o cud uzdrowienia jego nerek aby uniknął dializ i uzdrowienie serca
2020-04-09 16:20:41 Ewa
Proszę o modlitwę o zdrowie dla moich dzieci: Natalii, Piotra

Dodaj komentarz

capcha