Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i umieszczanie na Twoim urządzeniu końcowym.X

CUDOWNY ZNAK
NOWYCH CZASóW

opis, przykłady działania

"Wzrastanie Boga w Człowieku" - Mariusz Brzoskowski - 25.02.2016

MENU
TERAZ ZBIERAMY NA STUDIO KOMPUTEROWE - budowę pomieszczeń, zakup sprzętu

O Od 2009 roku Fundacja „Świadomość Ziemi” wspiera sierociniec “Loving hearts helping hands” („Kochające serca, pomocne ręce”) w Ugandzie, który opiekuje się 170 bezdomnymi, osieroconymi dziećmi. Na stale sponsorujemy 7 dzieci (w 100% pokrywamy koszt ich utrzymania, edukacji i wyżywienia). Gorąco zachęcamy do przekazania kilku, kilkudziesieciu złotych na ten cel. W Ugandzie 10 zł wystarcza na dzienne wyżywienie, edukację i zapewnienie dachu nad głową jednemu dziecku. Wpłaty na konto Fundacji „Świadomość Ziemi” z dopiskiem– „Na dzień dziecka – dzieciom Ugandy”.Nr konta: 34 1090 1102 0000 0001 0346 6287.  

więcej o naszej pomocy tutaj 

Dołącz do nas na Facebooku!
Lokalizacja - kontakt

Fundacja "Świadomosć Ziemi"
z siedzibą w Gdyni 
Adres kontaktowy:
05-500 Piaseczno k.Warszawy
ul. Hemara 2
UWAGA:
godziny pracy biura są ruchome!
Zadzwoń i sprawdź:
tel. 509-905-498

Deklaracja Wolności

Deklaracja Wolności została zainspirowana 27 marca 2013r. przez Mistrza Saint Germain (za pośrednictwem naszej znajomej o duchowym imieniu Arameya), który składa w nasze ręce projekt możliwy do zrealizowania w Nowej Złotej Erze Ziemi. Deklaracja Wolności jest jedną z trzech części Manifestu Duchowego, który wraz z Inwokacją i Programem tworzą całość dokumentu, mającego zainspirować Ludzi Nowej Ery do działania, poprzez wprowadzanie w czyn światłych idei, przekazanych przez Wzniesionych Mistrzów i Istoty Światła Miłości. 

Link do Deklaracji Wolności 

STATYSTYKI

Od 04-2006 odwiedziło nas:
6 184 477 gości.

 

Aktualnie na stronie przebywa
1 gość/-ci.

Wyniesienie Ziemi - Jezus Chrystus

Przekaz odebrał Stanisław G. 26.01.2011 r. godz. 9.02
Słucham Was, Drodzy Nauczyciele Miłości!

Zgłasza się Jezus Chrystus,

   Wielkie podziękowania duchowego Wszechświata Światła i Miłości za dzisiejsze, ranne błogosławieństwa Światłem i Miłością, do których zaprosiłeś Stwórcę oraz Nas twoich Nauczycieli. Efekty tych błogosławieństw, które spłynęły na Ziemię, a także na twoją ziemską ojczyznę, wkrótce dojrzysz swoimi ziemskimi zmysłami i rozpoznasz w tym swój własny udział.
     Zamykają się wielkie cykle kosmiczne, w wyniku których Ziemia wchodzi w nowe, wyższe wymiary Światła, w wyższe pola wibracyjne, a wraz z Nią wszelkie życie odradzane na Jej organizmie. Pragnieniem Boga, zresztą całego duchowego Wszechświata Światła i Miłości jest, aby jak największy odsetek ludzkości pomyślnie przeszedł tę transformację, aby wyniesienie Ziemi przebiegło harmonijnie, bez niepotrzebnych wstrząsów, czy kataklizmów. Wskazywali na to liczni wieszczowie, bo wiedzieli to w swoich wizjach. Jednakże taki scenariusz nie musi nastąpić, jeżeli zostaną oczyszczone i uzdrowione potencjalne ich przyczyny. W scenariuszu Boga jest wszystko zawarte, wszystkie możliwe warianty przesądzonej już transformacji Ziemi i życia na Niej. Wybór zależy od Ziemi i ludzkości. Bóg uszanuje ich wolę. Nie po to bowiem dał ją Swemu stworzeniu, aby następnie pozbawić go tego daru. Ale zarazem ludzkość musi zdać sobie sprawę z istnienia Boskiego planu i harmonogramu powrotu Ziemi i życia na Niej w czyste obszary Nieba. Tego planu ludzkość nie jest w stanie zablokować. Zresztą, na uczestnictwo w nim, na poziomie Ducha i duszy, wyraziła zgodę każda istota, która udała się na Ziemię z misją ratunkową dla wyprowadzenia planety z upadku do Boskości, z ciemności do Światła.
    Bóg i Nauczyciele Miłości, kierując się czystą, bezwarunkową Miłością, inspirują ludzkość, aby oczyszczała i uzdrawiała całe swoje życie, a także włączyła się w proces uzdrawiania swojej rodzicielskiej planety dla jej harmonijnego przejścia w wyższy wymiar Światła. Boski plan jest unikatowy i nie ma precedensu we Wszechświecie. Jego istotę stanowi kwantowy skok Ziemi i ludzkości w nową, wyższą duchową rzeczywistość, przy utrzymaniu swych powłok, a więc i ludzkiego ciała, a także pamięci, którą dotychczas tracił człowiek, inkarnując się na Ziemię. Chodzi o to, aby po przejściu Ziemi w wyższe pola wibracyjne życie na Niej toczyło się w dalszym ciągu, przy uwzględnieniu nowych uwarunkowań w jakich przyjdzie funkcjonować, nie zaś od początku, jak to się odbywało przy zaprowadzaniu życia na nowych planetach.
       Od pewnego czasu Ziemia, ciała ludzkie, a także dusza przyjmują z Wszechświata odpowiednie programy (kody), w wyniku których na poziomach molekularnych komórek, a zwłaszcza DNA, dokonują się zmiany, przystosowujące organizmy do funkcjonowania w przyszłej rzeczywistości wibracyjnej. Pozwoli to, gdy przyjdzie właściwy czas, na uaktywnienie w duszach i ciałach ludzkich, dotychczas uśpionych, wielkich możliwości przejawiania przez człowieka Boskiego potencjału, zwłaszcza w urzeczywistniania Miłości. Zwiększą się możliwości wykorzystania przez człowieka jego potężnego narzędzia, jakim jest mózg, dotychczas wykorzystywany w tak małym zakresie. Dzieje się to dlatego, gdyż w warunkach 3-wymiarowej rzeczywistości, w której znajduje się Ziemia i ludzkość, pełne udostępnienie człowiekowi możliwości mózgu groziłoby totalnym zniszczeniem Ziemi i ludzkości. Obecny poziom świadomości człowieka, a przede wszystkim stopień urzeczywistnienia przez niego Miłości i Uniwersalnych praw na jakich funkcjonuje Wszechświat, nie pozwala na to. Tak już było w zamierzchłej historii ludzkości, naznaczonej destrukcją.
    Człowiekowi nie pozostaje nic innego jak w pełni zawierzyć się Bogu, który Jest Miłością, włączając się w proces oczyszczania i uzdrawiania całego swego jestestwa, Ziemi i otoczenia, w którym żyje, poczynając od siebie samego. Nie uda się człowiekowi zachować dotychczasowego poziomu świadomości, czy wręcz destrukcyjnych postaw wobec Ziemi, współbraci i ostatecznie wobec siebie samego. Cały ten bagaż jest przeszkodą dla wejścia człowieka w nowy wymiar Światła, który charakteryzuje się wyższym poziomem wibracji, gdyż obciążone ludzkie ciało tego nie wytrzyma. Wówczas dla takiego człowieka nie będzie miejsca dla życia na nowej Ziemi. Będzie czekał oeny na niskowibracyjnych planetach, których jest już coraz mniej we Wszechświecie, aż zostanie mu stworzona nowa możliwość przejścia do wyższych wymiarów Światła. Ta część ludzkości będzie narażona na cierpienia jakie są udziałem życia na takich planetach, a od którego w znacznym stopniu będzie już uwolniona Ziemia i wzrastająca na Niej ludzkość. Z punktu widzenia najwyższego interesu człowieka nie ma więc dla niego innej możliwości, jak tylko pomyślnie przejść wraz z Ziemią niezbędny proces transformacji dla życia w nowej rzeczywistości, ku której zmierza planeta, co jednakże wymaga od człowieka duchowej pracy nad sobą.
      Ty to wszystko rozumiesz i doświadczysz swojego duchowego bogactwa w wyższych wymiarach Światła. Czyń jednakże wszystko co leży w twoich możliwościach, aby jak najpełniej przyczyniać się do wspomagania procesu transformacji Ziemi i ludzkości. Takie jest bowiem pragnienie Stwórcy. W odniesieniu do tej części ludzkości, którą wstąpiła na drogę duchowego wzrastania, Bóg w znacznym stopniu zawiesza lub ogranicza zakres działanie prawa karmy. Miej to wszystko na uwadze.
Z Miłością,

Jezus Chrystus

     Moje ukochane dziecko. Pozwól wysłuchać kilku słów ode Mnie, twojego Ojca zamieszkującego w tobie. Potwierdzam wagę słów Jezusa Chrystusa, waszego Zbawiciela, którego posłałem Ziemi i ludzkości, aby wyprowadzić ich z upadku do Boskości. Nie ma już czasu na jakąkolwiek zwłokę w całościowym uzdrowieniu przez człowieka swojego życia, dla dostosowania go do nowej rzeczywistości wibracyjnej, ku której zmierza Ziemia. Powtarzam, na dalszą zwłokę nie ma już czasu. Czas jaki dany był ludzkości upływa i nie mogę już dłużej czekać z urzeczywistnieniem Mojego planu wyniesienia Ziemi do wyższego wymiaru. Plan ten jest bowiem skoordynowany z transformacją galaktyki, jak i zresztą Wszechświata, gdyż wszystko stanowi jedność i jest ze sobą powiązane. Dalsze pozostawanie Ziemi i świadomości ludzkiej na obecnym jej etapie zakłóca procesy ewolucyjne Wszechświata, a na to nie mogę już pozwolić. Ziemia jest bowiem fragmentem całego tego procesu, a zatem życie na Niej nie może dalej destruktywnie wpływać na całość stworzenia, z czego ludzkość powinna wreszcie zdać sobie sprawę i urzeczywistniać płynące stąd wnioski.
    Zbliża się zapowiadany przez różnych wieszczów 2012 rok, co znacząco wpływa na zbiorową świadomość ludzkości i nie pozostaje bez znaczenia na przyśpieszanie procesów transformacji Ziemi i człowieka. Czeka na to Ziemia, która jest już w znacznej mierze przygotowana na przejście w wyższy wymiar Światła. Ona nie chce już dłużej czekać na śpiących, a w wielu przypadkach destrukcyjnych ludzkich dzieci. Rozumiem Jej punkt widzenia. Na przestrzeni całej historii życia ludzkości Ziemia z jednej strony dawała świadectwo swojej Miłości wobec ludzkości, z drugiej zaś doznawała niewyobrażalnie wiele, i nadal doświadcza, okropności, które pokornie i cierpliwie znosi. Ale ma prawo zbuntować się przeciw bezprawiu człowieka, tak jak uczyniłby to on, gdyby tego samego lub podobnego doświadczał.
  Ci co kurczowo trzymają się czysto ludzkich wartości, nie wyrażając stanowczej woli ukierunkowania swojego życia na Światło i Miłość, odejdą z Ziemi. Błogosław ich Światłem i Miłością w Imię Moje. To zawsze możesz uczynić i czyń to. Resztę pozostaw Mnie. Błogosławieństwami pomagasz, przynajmniej część z nich, skierować do Mnie. Ja ich wszystkich kocham równie mocno jak ciebie, gdyż stanowią część Mojego organizmu. Dlatego tych, którzy nie uchwycą Mojej wyciągniętej ku nim ręki, mimo wszystko nie pozostawię na łasce losu, jak by to uczyniono według ziemskich kryteriów sprawiedliwości. Przeznaczę planety odpowiadające poziomowi ich rozwoju. Daję tym samym wyraz Mego Miłosierdzia. Życie na tych planetach może być trudne. Ta część ludzkości będzie dźwigała karmę, obciążającą ich dusze, którą będzie musiała być spłacona. Pozostawię im wolną wolę, z której nie zawsze, będą umieli korzystać dla ich dobra, a negatywne owoce tego stanu rzeczy powrócą do nich. Niestety, taki los, nad czym boleję, sami sobie wybrali, a Ja szanuję ich wolę.
    Błogosławię ciebie Światłem Mojej Miłości i raduję się, gdy odwzajemniasz Moje błogosławieństwa, gdy ofiarowujesz przejawy Miłości, zarówno kierowane bezpośrednio do Mnie, do Wszechducha, jak i do innych Moich dzieci, w których też jestem obecny.
Z Miłością Bóg Ojciec,

Stwórca 

Udostępnij

Komentarze

2016-04-21 11:24:09 Izabela Hanna WODNIK
Niech MIŁOŚĆ z serca przejdzie do rozumu i dalej do czynów u każdego człowieka a stanie się co ma się stać zgodnie PLANEM STWÓRCY.

Dodaj komentarz

capcha