Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i umieszczanie na Twoim urządzeniu końcowym.X

CUDOWNY ZNAK
NOWYCH CZASóW

opis, przykłady działania

"Wzrastanie Boga w Człowieku" - Mariusz Brzoskowski - 25.02.2016

MENU
TERAZ ZBIERAMY NA STUDIO KOMPUTEROWE - budowę pomieszczeń, zakup sprzętu

O Od 2009 roku Fundacja „Świadomość Ziemi” wspiera sierociniec “Loving hearts helping hands” („Kochające serca, pomocne ręce”) w Ugandzie, który opiekuje się 170 bezdomnymi, osieroconymi dziećmi. Na stale sponsorujemy 7 dzieci (w 100% pokrywamy koszt ich utrzymania, edukacji i wyżywienia). Gorąco zachęcamy do przekazania kilku, kilkudziesieciu złotych na ten cel. W Ugandzie 10 zł wystarcza na dzienne wyżywienie, edukację i zapewnienie dachu nad głową jednemu dziecku. Wpłaty na konto Fundacji „Świadomość Ziemi” z dopiskiem– „Na dzień dziecka – dzieciom Ugandy”.Nr konta: 34 1090 1102 0000 0001 0346 6287.  

więcej o naszej pomocy tutaj 

Dołącz do nas na Facebooku!
Lokalizacja - kontakt

Fundacja "Świadomosć Ziemi"
z siedzibą w Gdyni 
Adres kontaktowy:
05-500 Piaseczno k.Warszawy
ul. Hemara 2
UWAGA:
godziny pracy biura są ruchome!
Zadzwoń i sprawdź:
tel. 509-905-498

Deklaracja Wolności

Deklaracja Wolności została zainspirowana 27 marca 2013r. przez Mistrza Saint Germain (za pośrednictwem naszej znajomej o duchowym imieniu Arameya), który składa w nasze ręce projekt możliwy do zrealizowania w Nowej Złotej Erze Ziemi. Deklaracja Wolności jest jedną z trzech części Manifestu Duchowego, który wraz z Inwokacją i Programem tworzą całość dokumentu, mającego zainspirować Ludzi Nowej Ery do działania, poprzez wprowadzanie w czyn światłych idei, przekazanych przez Wzniesionych Mistrzów i Istoty Światła Miłości. 

Link do Deklaracji Wolności 

STATYSTYKI

Od 04-2006 odwiedziło nas:
6 490 333 gości.

 

Aktualnie na stronie przebywa
3 gość/-ci.

Duchowi Nauczyciele Miłości

DUCHOWI NAUCZYCIELE MIŁOŚCI

   Istnieje wiele określeń Przewodników Duchowych, np.: Opiekun Duchowy, Wyższe Ja, Aniołowie, Mistrzowie, Święci, Istoty Niebiańskie, Wyższe Hierarchie Duchowe, Wyższy Kosmiczny Rozum, Światło, Nauczyciele Duchowi. Przewodnikiem Duchowym może być też sam Stwórca, Źródło, Bóg. To Źródło zadecyduje, którzy z Duchowych Nauczycieli Miłości będą się z nami bezpośrednio kontaktowali, a którzy pozostaną jakby w ukryciu, pracując jednak z nami poza naszą ludzką świadomością. 

   Duchowych Nauczycieli Miłości jest tak wielu, że można śmiało powiedzieć o nieskończonej liczbie Istot, Bytów Duchowych, które są czystym przejawem Miłości we Wszechświecie. Wśród nich są ci, którzy doświadczyli życia na Ziemi, jak też ci, którzy nigdy nie przejawiali się w naszej rzeczywistości. Jednak każdy z Nich może być dla nas Nauczycielem i przekaźnikiem Energii Miłości. Każdy z Nich pomoże nam w pełniejszym i szybszym przejawieniu naszej Duszy, podniesieniu naszego Ducha i świadomości do najczystszych wibracji Miłości, tak abyśmy stali się Miłością, przejawiając Boga w sobie.
  
Duchowych Nauczycieli Miłości można przedstawić według następującego, uproszczonego podziału:      

  1. Stwórca – Bóg Ojciec
  2. Mistrzowie Wniebowstąpieni
  3. Aniołowie
  4. Kosmiczne Istoty Ducha Miłości

    Podział ten nie oddaje w pełni całej złożoności i zakresu świata Duchowych Nauczycieli Miłości. Pomaga nam przybliżyć i uświadomić bogactwo i różnorodność Nauczycieli. Każdy z Nich (Nauczycieli) będzie dla nas promieniem Miłości, Jej Duchem, Energią i Świadomością, która będzie nas łączyła i stapiała z samym Źródłem, pomagając nam w przejawianiu Miłości tu i teraz.

STWóRCA, BóG OJCIEC  - Stwórca Stwórców, Bóg Bogów stworzony z Miłości! To On stworzył pierwotne światy widzialne i niewidzialne, kreując wszystko z Miłości, w Miłości i dla Miłości, dając początek wszelkiemu życiu i istnieniu. Jest wszędzie, ale jest dla nas niewidzialny. Jest wyczuwalny, ale nie możemy go dotknąć. Jest tu i teraz. Był, jest i będzie! Jest Wszechmocny i Nieskończony! Jest bezosobową Najwyższą Energią i Mocą! Jest naszym Ojcem i Matką! Jest naszym Bogiem! Jest Wszechogarniającą Miłością, Światłem i Dobrocią! Jest Czującą Obecnością Miłości!
Stwórca znany jest na Ziemi i we Wszechświecie pod wieloma imionami czy określeniami, jak np.: Bóg, Jam Jest, Jahwe, Abba-Amma, Ojciec Ellochet, Najwyższy Absolut, Źródło, Pierwotny Impuls, Praźródło, Najwyższa Inteligencja, Pierwotna Energia itd.

MISTRZOWIE WNIEBOWSTĄPIENI, WZNIESIENI - istoty Ducha Miłości, które inkarnowały się na planecie Ziemia i doświadczyły życia w ciele człowieka. Osiągnęli Mistrzostwo poprzez przejawienie Miłości na Ziemi, życiu w zgodzie z Prawami Miłości, wypełnianiu woli Źródła i poświęceniu swojego życia Bogu tak jak np.: Jezus Chrystus, Maryja, Saint Germanin, El Morya, Melchizedek, Serapis Bey, Budda, Hipokrates i wielu innych. Miano Mistrzów Wniebowstąpionych uzyskali oni w oczach Boga, bo to On o tym decyduje, a nie dana instytucja czy hierarchia religijna. Najczęściej przedstawiają się imionami ich najbardziej znanych ziemskich inkarnacji, które odzwierciedlają w dużym stopniu ich duchową rolę i misję we Wszechświecie. Oznacza to, że dany Mistrz może nam przedstawić się kilkoma imionami, bo inkarnował się na Ziemi wielokrotnie.

ANIOŁOWIE – nieśmiertelne, bezcielesne istoty duchowe posiadające swoją osobowość, rozum i wolę. W całym swoim bycie Aniołowie są sługami i wysłannikami Boga. Są Jego promieniami, które pomagają człowiekowi rozświetlić jego istotę i dotrzeć do Źródła. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z Nimi, będziemy mogli poznać Aniołów, które nie są jeszcze znane i nie występują w literaturze. Bądźby na taką sytuację po prostu otwarci.
Aniołowie mimo, że posiadają swoje hierarchie i związane z tym prawa i obowiązki, są równi wobec Boga. Aniołowie nie tylko mogą być naszymi Nauczycielami, ale również mogą nam i całej ludzkości bardzo wiele pomóc. Aby to się dokonało, należy Je wzywać poprzez modlitwę i rozmowę, prosić Ich o wstawiennictwo w danej sprawie. Należy jednak zdać sobie sprawę, że Aniołowie pomagają nam tylko wtedy, gdy jest to zgodne z Prawami Kosmosu i wolą Boga, bo to jemu Służą, a nie nam.

KOSMICZNE ISTOTY DUCHA MIŁOŚCI – istoty Ducha Miłości, które rozwijają się służąc Źródłu Miłości, Bogu w Mega Kosmosie, ale nie doświadczyły przejawienia w ciele człowieka, np. KROM (Centralne Wszechgalkatyczne Słońce), Koidesz. Większość z nich może być nam zupełnie nieznana, co może budzić pewne obawy, co do ich rzeczywistej roli i intencji. Należy wtedy zadać im pytanie – „Czy służysz Miłości? Czy żyjesz i rozwijasz się w zgodzie z prawami Miłości?” Pozytywna odpowiedź na te pytania powinna nas upewnić w czystości kontaktu, ale nie zwalnia od kolejnych stopni weryfikacji przekazu (dotyczy to też wszystkich innych kontaktów - szerzej opisane jest to w dziale poświęconej Świadomej Teleaptii Miłości). Możemy również poprosić o przekazanie wiedzy na temat ich roli, zadań jak i podpowiedzenia, gdzie lub u kogo możemy znaleźć trochę informacji na ich temat. Jeżeli nie otrzymamy natychmiastowo wyczerpujących wyjaśnień, pozwólmy sobie na rozsądne doświadczanie zarówno kontaktu jak i naszej cierpliwości. Może okazać się, że za kilka dni spotkamy osobę, kupimy książkę, gdzie coś znajdziemy na ich temat.

                                                                                                    Mariusz Brzoskowski 

Udostępnij

Dodaj komentarz

capcha