Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i umieszczanie na Twoim urządzeniu końcowym.X

CUDOWNY ZNAK
NOWYCH CZASóW

opis, przykłady działania

"Wzrastanie Boga w Człowieku" - Mariusz Brzoskowski - 25.02.2016

MENU
TERAZ ZBIERAMY NA STUDIO KOMPUTEROWE - budowę pomieszczeń, zakup sprzętu

O Od 2009 roku Fundacja „Świadomość Ziemi” wspiera sierociniec “Loving hearts helping hands” („Kochające serca, pomocne ręce”) w Ugandzie, który opiekuje się 170 bezdomnymi, osieroconymi dziećmi. Na stale sponsorujemy 7 dzieci (w 100% pokrywamy koszt ich utrzymania, edukacji i wyżywienia). Gorąco zachęcamy do przekazania kilku, kilkudziesieciu złotych na ten cel. W Ugandzie 10 zł wystarcza na dzienne wyżywienie, edukację i zapewnienie dachu nad głową jednemu dziecku. Wpłaty na konto Fundacji „Świadomość Ziemi” z dopiskiem– „Na dzień dziecka – dzieciom Ugandy”.Nr konta: 34 1090 1102 0000 0001 0346 6287.  

więcej o naszej pomocy tutaj 

Dołącz do nas na Facebooku!
Lokalizacja - kontakt

Fundacja "Świadomosć Ziemi"
z siedzibą w Gdyni 
Adres kontaktowy:
05-500 Piaseczno k.Warszawy
ul. Hemara 2
UWAGA:
godziny pracy biura są ruchome!
Zadzwoń i sprawdź:
tel. 509-905-498

Deklaracja Wolności

Deklaracja Wolności została zainspirowana 27 marca 2013r. przez Mistrza Saint Germain (za pośrednictwem naszej znajomej o duchowym imieniu Arameya), który składa w nasze ręce projekt możliwy do zrealizowania w Nowej Złotej Erze Ziemi. Deklaracja Wolności jest jedną z trzech części Manifestu Duchowego, który wraz z Inwokacją i Programem tworzą całość dokumentu, mającego zainspirować Ludzi Nowej Ery do działania, poprzez wprowadzanie w czyn światłych idei, przekazanych przez Wzniesionych Mistrzów i Istoty Światła Miłości. 

Link do Deklaracji Wolności 

STATYSTYKI

Od 04-2006 odwiedziło nas:
6 427 147 gości.

 

Aktualnie na stronie przebywa
2 gość/-ci.

Powinność służby Bogu - Ekspander

Przekaz z dnia 17 września 2017 godz. 6:59 odebrał Ekspander (autor ksiażki "Wzrastanie Boga w człowieku")

Jezus Chrystus

Witaj. Przynoszę tobie radość istnienia z Boskiego Źródła. Przyjmij ten dar mego serca.

Oddaj do dyspozycji Boga całego siebie, ze wszystkim co posiadasz. Nie obawiaj się niczego, gdyż są to tylko obawy ludzkiej osobowej świadomości, nie zaś twojego wzniosłego Ducha. Twój Duch funkcjonuje w świadomości paradygmatu Jedności z Bogiem (z Obecnością JAM JEST). Osobowej świadomości człowieka, osadzonej w dualności, trudno jest zrozumieć jedność całego stworzenia w Bogu i z Bogiem. Do tego stanu zrozumienia osobowa świadomość musi dopiero dojść w procesie jej duchowego wzrastania. Paradygmat jedności z Bogiem i całkowitą Mu uległość ludzka osobowa świadomość nie tylko ma zrozumieć, ale także, i to  bez reszty, urzeczywistnić, wtapiając się w bezosobową świadomość jaką prezentuje Bóg. Dopóki to nie nastąpi człowiek nie będzie doskonałym narzędziem dla przejawiania się w nim Boga w urzeczywistnianiu boskiej idei życia.

W oczach Boga człowiek stanowi ważne ogniwo w planie podniesienia z upadku do boskości tego materialnego świata. Spośród całego stworzenia jedynie w człowieku, jako posiadającym Duszę stworzoną na podobieństwo Boga, może On przejawiać pełnię swej doskonałości. Natomiast nie jest to możliwe w niższych formach życia, chociaż w nich także Bóg przebywa. Dojrzały w swej boskości  człowiek posiada wszelkie przymioty dla prawidłowego pełnienia służebnej roli wobec Ziemi i niższych form życia, a nie zaś ich grabienia, zawłaszczania i degradowania, jak to obecnie ma miejsce. Nie na tym bowiem polega realizacja przez człowieka przykazania uczynienia sobie poddanej ziemi wraz z wszelkim na niej życiem.

Bóg szanuje wolność Ducha w zakresie samorealizowania się w człowieku, gdyż w ostatecznym rachunku są to doświadczenia Boga. Ostatecznym celem tego procesu winno być urzeczywistnienie przez człowieka świadomości jedności z Bogiem i z całym stworzeniem, aby stać się doskonałym narzędziem dla przejawiania się w nim Boga dla realizacji jego idei życia, która legła u podstaw stworzenia. Proces ten ma postępować w zgodności z ustanowionymi przez Boga uniwersalnymi prawami życia, którym podlegają wszystkie istoty, również Bóg. Toteż człowiek, a tym bardziej świadomie dążący do boskości, musi zrozumieć swoją służebną rolę w planach Boga. Jeżeli człowiek uchyla się od swych powinności, a zwłaszcza narusza uniwersalne prawa, wówczas na określonym etapie jego życia Bóg pozwoli na uruchomienie instrumentów absolutnego prawa, egzekwujących duchowe powinności człowieka. Takim instrumentem może być  prawo karmy.

Życie nie znosi próżni. Jeżeli człowiek nie oddaje się w służbie Bogu, wówczas łatwo może stać się narzędziem istot ciemności. One nie zrezygnowały ze swych planów bojkotowania zamierzeń Boga. Nadal chcą kroczyć iluzyjną drogą oddzielności od Boga. Wobec odcięcia się przez nie same od wysokowibracyjnych źródeł boskich energii, swoje potrzeby energetyczne zmuszone są czerpać od człowieka, który emanuje niskimi energiami. Aby nie stać się żywicielem ciemności, bo stanowi to obciążenie Duszy, w dobrze rozumianym interesie człowieka jest zachowywanie czystości myśli, intencji i działań. Wymagana jest także od niego świadomość bycia istotą boską, urzeczywistniającą uniwersalne prawa życia osadzone w bezwarunkowej miłości. Człowiek w swoim życiu powinien zrozumieć i urzeczywistniać aksjomat pierwszeństwa Boga, a tym samym dawać priorytet boskiej służbie. Również powinna mu towarzyszyć świadomość niezastąpialności człowieka w planach Boga, a te w realiach ziemi są ukierunkowane na podniesienie z upadku tego materialnego świata. Te wzniosłe wartości człowiek powinien kultywować i urzeczywistniać w swoim życiu. Moje ziemskie życie, jako Jezusa z Nazaretu, było przykładem takiej ofiarnej służby Bogu.

Zintensyfikuj twą duchową aktywność w służbie Bogu. Nie patrz na to, czy i jak twoje otoczenie akceptuje tę powinność. Każdy za siebie odpowiada. Każdy też we właściwym dla niego czasie zda Bogu relację z wywiązania się ze swych duchowych obowiązków. Wystawiony przez Boga rachunek za naruszanie boskich praw, a także za uchylanie się od służby Bogu, może być bolesny, a po odłożeniu ludzkiego ciała, bardziej bolesny.

W służbie Bogu wykorzystaj każdą chwilę ziemskiego życia. Ono jest bezcenne. Niestety człowiek nie zawsze skłonny jest to zrozumieć. Utyskuje na swój los, a niekiedy Boga oskarża za choroby i ciosy losu, gdy te spowodowane zostały nieprzestrzeganiem przez człowieka uniwersalnych praw życia.

Wzmóż uważność na jakość przejawianego życia, czy w każdej jego chwili jest zgodne z prawami życia,  czy nakierowane jest na służbę Bogu? To jest ważny element duchowej pracy. Wszystko co odnajdujesz w sobie jako niskie oddaj Bogu (Chrystusowi) do oczyszczenia. Byłoby dobrze w ramach pokuty odmówić intencyjną modlitwę, zważając aby podobne sytuacje nie miały już miejsca. Tym sposobem szybko następuje oczyszczanie Duszy z zalegających w niej złogów. Rozświetlająca się Dusza stwarza lepsze możliwości dla bycia narzędziem w służbie Bogu.
Dla zintensyfikowania procesu oczyszczania Duszy korzystne byłoby włączenie do codziennej modlitwy również modlitwy w intencji wyostrzania uważności i percepcji na wszelkie przejawy aktywności w życiu, które nie pozostają w zgodności z uniwersalnymi prawami życia. Taka modlitwa będzie stanowiła istotną pomoc w monitorowaniu życia, aby było boskie i ukierunkowane na służbę Bogu, o co należy dbać.

 

Synu Mój. Mówi Ojciec. Słowa Jezusa są ważne. Zastosuj się do tych zaleceń. Chyba nie muszę uświadamiać o pilnej konieczności oczyszczania Duszy ze wszelkich zalegających w niej obciążeń. Dzięki temu, o czym mówił Jezus, Dusza rozświetla się. Wówczas w służbie Bogu człowiek staje się coraz doskonalszym narzędziem. Leży to także w czysto ludzkim interesie. Oczyszczanie Duszy z obciążeń, co może być następstwem ofiarnej służby Bogu, ogranicza zakres działania prawa karmy. Również, dzięki oczyszczeniu Duszy, wydatnie podnosi się ludzka świadomość. Pozwala to człowiekowi w lepszym stopniu dostrzegać i wykorzystywać możliwości jakie stwarza życie. Ale podkreślam, wszystkie możliwości jakie daje wzrastająca Dusza, a w szczególności charyzmaty, o które człowiek zabiega, mogą być wykorzystywane jedynie w służbie Bogu, nie zaś dla realizacji  osobistych celów, bo wówczas człowiek upada. Zresztą,  mój synu, nie musisz tego czynić. Ja zawsze dbam o wszystkie moje sługi, nawet z nadmiarem zaspakajając ich uzasadnione potrzeby. W efekcie ofiarnej służby człowiek daje Mi radość obdarowywania go moimi rozległymi łaskami, które nie zawsze są dostrzegane, bo kierowane są również na duchowe przestrzenie życia.

Moja miłość zawsze będzie tobie towarzyszyła. Wyrażaj Mi za to podziękowanie i wdzięczność. W tej intencji można, co byłoby wskazane, codziennie odmówić stosowną modlitwę. Podziękowanie i wdzięczność, kierowane do Mnie, ma moc przyciągania kolejnych łask i darów.

      Ojciec.

Od Fundacji "Świadomość Ziem"

Ekspander to duchowe imię autora książki "Wzrastanie Boga w człowieku" i wielu przekazów duchowych. Z fragmentami książki, wywiadem oraz możliwość zakupu znajduje się tym linku - kliknij TUTAJ.  

 

Udostępnij

Dodaj komentarz

capcha