Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i umieszczanie na Twoim urządzeniu końcowym.X

CUDOWNY ZNAK
NOWYCH CZASóW

opis, przykłady działania

"Wzrastanie Boga w Człowieku" - Mariusz Brzoskowski - 25.02.2016

MENU
TERAZ ZBIERAMY NA STUDIO KOMPUTEROWE - budowę pomieszczeń, zakup sprzętu

O Od 2009 roku Fundacja „Świadomość Ziemi” wspiera sierociniec “Loving hearts helping hands” („Kochające serca, pomocne ręce”) w Ugandzie, który opiekuje się 170 bezdomnymi, osieroconymi dziećmi. Na stale sponsorujemy 7 dzieci (w 100% pokrywamy koszt ich utrzymania, edukacji i wyżywienia). Gorąco zachęcamy do przekazania kilku, kilkudziesieciu złotych na ten cel. W Ugandzie 10 zł wystarcza na dzienne wyżywienie, edukację i zapewnienie dachu nad głową jednemu dziecku. Wpłaty na konto Fundacji „Świadomość Ziemi” z dopiskiem– „Na dzień dziecka – dzieciom Ugandy”.Nr konta: 34 1090 1102 0000 0001 0346 6287.  

więcej o naszej pomocy tutaj 

Dołącz do nas na Facebooku!
Lokalizacja - kontakt

Fundacja "Świadomosć Ziemi"
z siedzibą w Gdyni 
Adres kontaktowy:
05-500 Piaseczno k.Warszawy
ul. Hemara 2
UWAGA:
godziny pracy biura są ruchome!
Zadzwoń i sprawdź:
tel. 509-905-498

Deklaracja Wolności

Deklaracja Wolności została zainspirowana 27 marca 2013r. przez Mistrza Saint Germain (za pośrednictwem naszej znajomej o duchowym imieniu Arameya), który składa w nasze ręce projekt możliwy do zrealizowania w Nowej Złotej Erze Ziemi. Deklaracja Wolności jest jedną z trzech części Manifestu Duchowego, który wraz z Inwokacją i Programem tworzą całość dokumentu, mającego zainspirować Ludzi Nowej Ery do działania, poprzez wprowadzanie w czyn światłych idei, przekazanych przez Wzniesionych Mistrzów i Istoty Światła Miłości. 

Link do Deklaracji Wolności 

STATYSTYKI

Od 04-2006 odwiedziło nas:
5 837 169 gości.

 

Aktualnie na stronie przebywa
1 gość/-ci.

Świadomość bezosobowa - Ekspander

Świadomość bezosobowa

Z przekazu z dnia 29 lutego 2016 r. godz. 20:05

Odebrał Ekspander

Jezus?

Tak mój bracie. Jesteś w kontakcie ze Mną. Błogosławię ciebie światłem mojej miłości. Prowadzę ciebie do boskiej doskonałości.

Abyś był doskonałym narzędziem Boga, wyrażaj jego wizję, jego punkt widzenia na życie, którym On/Ona jest, w ramach którego funkcjonuje twoja ludzka świadomość, będąca w swej istocie boską świadomością.

Jesteś Bogiem, jesteś jego/jej przejawieniem w całej rzeczywistości twojego życia. W rzeczy samej, a tak być powinno, wrażasz boski punkt widzenia na całe twoje życie, w którym Bóg przejawia się.

Wzrastaj w miłości, bo to jest najlepsza droga do zrozumienia natury Boga, a także twojej natury, jak również prowadząca do wzrastania ciebie w boskiej mądrości. Płyń z życiem, z Bogiem, bo On/Ona nim jest. Miej zaufanie w twoje możliwości najwspanialszego wyrażania Boga w tobie i przez ciebie. Nie ustawaj w całościowym powierzeniu i zawierzeniu się Bogu, jako jego instrument. Taka postawa wyraża punkt widzenia Boga na wasze wspólne życie. Bóg z siebie wyodrębnił swój aspekt, wyposażając go w świadomość, przejawiając się w tobie. Jako człowiek prezentujesz jeszcze ludzką świadomość, podnosząc ją, w miarę duchowego wzrastania, do poziomu najwyższej boskiej świadomości. W niej wszystko jest zawarte.

Zgłębiaj boskość w sobie. Nie ograniczaj jej czysto ludzkim spojrzeniem na to, kim i czym jesteś. W rzeczywistości jesteś większy od tego, co jako człowiek myślisz o sobie. Miej świadomość Boga, który reprezentuje całe stworzenie, przejawiając się w tobie, jak i we wszystkim co jest. Niechaj ten punkt widzenia na naturę przejawianego życia, także i twojego, będzie aksjomatem twojej świadomości. Wówczas w piękny sposób będziesz dla Stwórcy polem w jego urzeczywistnianiu się w materialnej rzeczywistości, w której obecnie żyjesz. W tym właśnie celu zostałeś stworzony, jako człowiek, chociaż w swej najgłębszej naturze, nie jesteś nim, lecz Duchem Boga, jednością z Nim i w Nim. Podnoś swoją ludzką świadomość do poziomu świadomości Boga, będącego jedyną rzeczywistością, przejawianą w całym wszechświecie za pośrednictwem stworzonych przez Niego form, jaką i ty jesteś.

Kochaj Boga. Kochaj też siebie, będąc jego przejawieniem. Tym sposobem  przyczyniasz się do podnoszenia twojej ludzkiej świadomości do poziomu boskiej świadomości, która jest bezosobową świadomością. Bóg, będąc obecny w każdej istocie, nie widzi Siebie ograniczonego ramami osobowej świadomości formy danej istoty. Bóg, świadomy swej jednoczesnej obecności we wszystkich stworzonych przez Niego formach życia, jest bezosobowy. Z uwagi na jedność Boga z całym stworzeniem, bezosobowa jest także natura każdej istoty, a więc i człowieka. Jego punkt widzenia, jako osoby odrębnej od każdej innej istoty, którą ogarnia swoimi zmysłami, nie jest i nie może być miarodajny. Taka percepcja jest iluzją, wynikiem dualnej świadomości człowieka. Źródłem tego stanu rzeczy nie jest obiektywne, lecz subiektywne postrzeganie i pojmowanie rzeczywistości przez człowieka, nie zaś punkt widzenia Boga – kreatora całego stworzenia.

Dopóki człowiek nie podniesie swej ludzkiej świadomości do poziomu boskiej, bezosobowej świadomości, Bóg doznaje w człowieku ograniczeń w przejawianiu się w nim w materialnej rzeczywistości, w jakiej żyje człowiek. Dążąc do boskości przyjmij jako kanon, jako aksjomat, punkt widzenia Stwórcy na naturę waszego wspólnego życia. Jesteś Nim, stworzonym przez Niego, dla Niego, dla urzeczywistniania przez Niego życia w materialnej rzeczywistości Ziemi w szacie ziemskiej człowieka. Na najgłębszym poziomie rozumienia swojej natury nigdy nie przestajesz być Bogiem. Jesteś Nim, jako jego aspekt. Pod tym kątem doskonal się dla potrzeb najwspanialszego przejawiania się Boga w tobie i przez ciebie. W miarę twego duchowego wzrastania, a więc wzrastania Boga w tobie, będzie następowało głębsze zrozumienie przez ciebie jedności życia Boga z całym stworzeniem.

Rozważ głębię duchowej treści płynącej z tego przesłania. Tym sposobem wzrasta w tobie zrozumienie natury Bogo-człowieka, a tym samym dojrzewanie Boga w tobie.

                                         Błogosławię ciebie i pozdrawiam.
                                                                               Jezus

*****************

Mój synu. Zgłębiaj swoją boską naturę. Tym sposobem dojrzewasz w Bogu, a On dojrzewa w tobie. Jednakże w rzeczywistości nie ma Nas Obu. Jestem tylko Ja, jednia ze wszelkimi formami życia, w których przejawiam się, który jest.

Dojrzewanie Boga w człowieku jest wyzbywaniem się przez niego przejawów ludzkiej odrębności, własnej osobowej świadomości. Z punktu widzenia Boga nie ma osoby, tak w odniesieniu do człowieka, jak i Boga. Bóg jest, nie mającym formy płynącym życiem w wielkim bezczasowym nurcie Wszechducha. Stanowiąc z Bogiem jednię, niechaj taka świadomość prowadzi ciebie do głębszego zrozumienia natury Boga. Natura Boga jest twoją naturą, aczkolwiek jeszcze nie uświadomioną, chociaż twoja jaźń, w głębszych jej warstwach, jest tego świadoma.

Błogosławię ciebie i dodaję tobie otuchy w transformowaniu twojej ludzkiej świadomości do poziomu boskiej świadomości, jaką prezentuje Źródło.

                                                             Stwórca

Wywiad Janusza Zagórskiego z NTV z Mariuszem Brzoskowski o książce Ekspandera - "Wzrastanie Boga w człowieku". Chcesz obejrzeć - (kliknij tutaj)

Więcej o książce "Wzrastanie Boga w człowieka" (kliknij tutaj

Udostępnij

Dodaj komentarz

capcha