Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i umieszczanie na Twoim urządzeniu końcowym.X

CUDOWNY ZNAK
NOWYCH CZASóW

opis, przykłady działania

"Wzrastanie Boga w Człowieku" - Mariusz Brzoskowski - 25.02.2016

MENU
TERAZ ZBIERAMY NA STUDIO KOMPUTEROWE - budowę pomieszczeń, zakup sprzętu

O Od 2009 roku Fundacja „Świadomość Ziemi” wspiera sierociniec “Loving hearts helping hands” („Kochające serca, pomocne ręce”) w Ugandzie, który opiekuje się 170 bezdomnymi, osieroconymi dziećmi. Na stale sponsorujemy 7 dzieci (w 100% pokrywamy koszt ich utrzymania, edukacji i wyżywienia). Gorąco zachęcamy do przekazania kilku, kilkudziesieciu złotych na ten cel. W Ugandzie 10 zł wystarcza na dzienne wyżywienie, edukację i zapewnienie dachu nad głową jednemu dziecku. Wpłaty na konto Fundacji „Świadomość Ziemi” z dopiskiem– „Na dzień dziecka – dzieciom Ugandy”.Nr konta: 34 1090 1102 0000 0001 0346 6287.  

więcej o naszej pomocy tutaj 

Dołącz do nas na Facebooku!
Lokalizacja - kontakt

Fundacja "Świadomosć Ziemi"
z siedzibą w Gdyni 
Adres kontaktowy:
05-500 Piaseczno k.Warszawy
ul. Hemara 2
UWAGA:
godziny pracy biura są ruchome!
Zadzwoń i sprawdź:
tel. 509-905-498

Deklaracja Wolności

Deklaracja Wolności została zainspirowana 27 marca 2013r. przez Mistrza Saint Germain (za pośrednictwem naszej znajomej o duchowym imieniu Arameya), który składa w nasze ręce projekt możliwy do zrealizowania w Nowej Złotej Erze Ziemi. Deklaracja Wolności jest jedną z trzech części Manifestu Duchowego, który wraz z Inwokacją i Programem tworzą całość dokumentu, mającego zainspirować Ludzi Nowej Ery do działania, poprzez wprowadzanie w czyn światłych idei, przekazanych przez Wzniesionych Mistrzów i Istoty Światła Miłości. 

Link do Deklaracji Wolności 

STATYSTYKI

Od 04-2006 odwiedziło nas:
5 837 154 gości.

 

Aktualnie na stronie przebywa
2 gość/-ci.

Różne przekazy


Symbole, czakry, seks

Symbol może emanować energią, ale sam w sobie jest tylko przekazem graficznym, który nie niesie niczego specyficznego na poziomie ducha, świadomości i energii tworzenia. To Energia płynąca przez symbol jest najważniejsza, najistotniejsza, najbardziej potrzebna światu, a więc i ludziom.

Czytaj całość...


Inwokacja do Manifestu Duchowego

 Inwokacja jest pierwszą częścią Manifestu Duchowego zainspirowanego przez Mistrza Saint Germain (za pośrednictwem naszej znajomej o duchowym imieniu Arameya) w dniu 27 marca 2013r.
   Manifest Duchowy składa się z trzech części – Inwokacji, Deklaracji Wolności i Programu (jeszcze nie opublikowanym, bo jest w trakcie opracowywania). Razem tworzą całość dokumentu, mającego zainspirować Ludzi Nowej Ery do działania, poprzez wprowadzanie w czyn światłych idei, przekazanych przez Wzniesionych Mistrzów i Istoty Światła Miłości.

Czytaj całość...


Porozmawiajmy o miłości miedzy kobietą a mężczyzną

Porozmawiajmy o miłości. Takiej ludzkiej miłości między kobietą a mężczyzną. Czym ona jest, czemu ma służyć, dokąd prowadzić? To są podstawowe pytania, jakie ludzie powinni sobie zadać na początku każdego związku, a raczej przed jego nastaniem. Są to pytania ogólne. Dotyczy ono też młodych ludzi, szczególnie oni powinni sobie te pytania zadać, 

Czytaj całość...


Czystość wiedzie do mądrości

Czystość zawsze wiedzie do mądrości, do Boskości. Czystość zawsze przyniesie szczęście i da więcej życia, uczyni je wiecznym, bo czystość stapia się z obecnością Źródła Wszechrzeczy, z Pierwotnym Światłem, z Boską Emanacją i Transcendencją. Czystość jest sama w sobie Miłością, a Miłość jest Czysta i bezinteresowna. Kto jest Mądry ten staje się Czystą Bezinteresowną Miłością.

Czytaj całość...


Boskość

BOSKOŚĆ - Ona jest potrzebna wszystkiemu, co jest, co było i będzie. Temu, co żyje tak, jak to ludzie w większości pojmują, ale też temu, co według nich jest nieożywione, a jednak wibruje, ma swój potencjał energomagnetyczny, elektryczny, jest próżnią, pustką, istniejącym i nieistniejącym.

Czytaj całość...


Spoiwem Świata Jest Miłość

I tak powstał świat. Jego zaczynem i spoiwem jest Miłość. Z Energii Miłości powstały inne energie. Ze Światła Miłości powstały inne światła. Z Ducha Miłości powstały inne duchy. Została zasiana i wypromieniowana w cały Wszechświat, wszystkie Wszechświaty Miłość. Każda istota, każdy duch może świadomie wybrać sobie drogę rozwoju, ewolucji i doświadczania. W ten sposób wzbogaca wspólne Pole Miłości, jej Jedności i Twórczej Doskonałości.

Czytaj całość...


Boska Esencja

Nigdy nie wątp, że Moją esencją, istotą jest Miłość. Czysta Bezwarunkowa Miłość. To fundament, skała bez której będziesz grzązł, topił się, rzucał i wierzgał, klął i przeklinał, w efekcie tego zaś czynił rzeczy głupie, okrutne, czasami zaś tylko dobre, mądre i światłe. Szukaj właśnie tego – mądrości, dobra, pokoju, tego co nazywa się światłością, a wypływa z czystej, duchowej, źródlanej Miłości, którą Jestem. 

Czytaj całość...


Narzędzia Miłości

Nastały czasy Miłości. Wy w tym pomagacie, jesteście Jej przewodnikami, kanałami, siewcami, narzędziami. Tak! Narzędziami i nie należy bać się takiego porównania, Dlaczego nie kanał a narzędzie? Bo jest to kolejny etap, kolejny krok. Są momenty, że trzeba być kanałem, czystym, który swoim polem, odczuciami w jak najmniejszym stopniu zakłóca przekaz energii i słowa. Ale są momenty, kiedy trzeba wstać i zacząć działać. I ci, którzy otwierają się na aktywne uczestnictwo w procesie Boskiej Alchemii Tworzenia i Kreacji Miłości stają się Jej narzędziami.

Czytaj całość...


Poziomy rozwoju duchowego – Wniebowstąpieni w imieniu Źródła Miłość

Wniebowstąpieni o siedmiu poziomach rozwoju duchowego – od przebudzenia do bezwarunkowej Miłości.

Czytaj całość...


Transformacja Samoograniczających Myślokształtów i Przekonań - Tom Kenyon

   W związku z Galaktycznym Przesileniem jakie miało miejsce 21 grudnia 2012 roku, doświadczacie teraz zwiększonego napływu katalitycznych, ewolucyjnych energii. Ten stan rzeczy jest potencjalnie wznoszący ale również uciążliwy ze względu na wzrost polaryzacji ludzkości.

Czytaj całość...


Nigdy nie wątp w podpowiedzi serca płynące z rozumienia Miłości

Jesteście, przebywacie w procesie nauki. Ziemia to pole doświadczalne, uprawa eksperymentalna. Tutaj mają wyrosnąć najlepsze gatunki ziaren, które będą później rozsiewane po całym Wszechświecie. Może to trudno przyjąć i zaakceptować, że człowiek jest pewnym eksperymentem, doświadczeniem Istot Wyższych, samego Boga, ale ma on możliwość posiadania świadomości tego, dowiedzenia się o tym i aktywnego włączenia się w ten proces.

Czytaj całość...


O komunii ze Stwórcą

Komunia z Ojcem Źródłem dodaje sił, stwarza możliwości, których samemu nie wykreujesz, nie przewidzisz, nie zaaranżujesz. On stworzył cały świat (wszechświaty). Ty sam mogłeś już stworzyć dużo dobrego i pięknego, ale z Nim zaczniesz Nowe Tworzenie, Nowe Przejawienie.

Czytaj całość...


Kosmiczne Okno Planetarne

Przesłanie Hatorów przez Toma Kenyona - W przekazie kończącym ten rok chcielibyśmy wskazać na energetyczną sposobność wzniesienia świadomości i oświecenie umysłu, serca i ciała. Nazywamy to Kosmicznym Oknem ponieważ jest to przedział czasu, w którym łatwiej możecie dostrzec doświadczane ograniczenia czasu i przestrzeni.

Czytaj całość...


Kochasz życie?

Kochasz życie? [Ha, ha, ha]. Zaskoczony jak to często bywa z moimi pytaniami. Jeżeli kocha się życie, to kocha się je całe, bezwarunkowo, z całym pakietem na tak i na nie.

Czytaj całość...


Nie-Dualność i Matryca Tworzenia

Planetarne przesłanie Hatorów przez Toma Kenyona - w tym przesłaniu chcemy rozwiązać paradoks dotyczący sposobu tworzenia pozytywnych efektów, które z nie-dualnych stanów świadomości rozwijają się w czasie i przestrzeni, a stany nie-dualne są w swojej naturze poza czasem i przestrzenią jakimi my je postrzegamy.

Czytaj całość...


Aethos i Nie-Dualne Stany Świadomości

   W tym przesłaniu chcemy przedyskutować trochę znaczących związków pomiędzy manifestacją rzeczywistości a nie-dualnymi stanami świadomości - planetarne przesłanie Hatorów przez Toma Kenyona. 

Czytaj całość...


Transcendentalna prawda - Jezus i Stwórca

  Nie sposób przecenić w życiu człowieka znaczenia potrzeby uświadomienia na trwałe, na zawsze, tej fundamentalnej prawdy o związku człowieka z Bogiem, o Jedni jaką Oni stanowią, której nikt i nic nie może zmienić. Żyj taką świadomością. Ona jest bowiem źródłem siły w człowieku. Pozwala wzrastać człowiekowi w Jedności z Bogiem, a także Bogu pozwala coraz pełniej przejawiać się w człowieku. 

Czytaj całość...


Żyć świadomie

   Bóg pragnie przejawiania przez ciebie życia w świadomości bycia Jednią z Nim. Żyjąc z taką świadomością dajesz świadectwo twojej Boskości. Wówczas najpiękniej przejawiają się w tobie Boskie charyzmaty, o które słusznie zabiegasz, gdyż celem każdego dziecka Boga jest, i tak być powinno, najpiękniejsze wyrażanie Boga w życiu człowieka – Bogoczłowieka. Takie też są pragnienia Boga. 

Czytaj całość...


Wyodrębniony Bóg

  Droga do wzrastania w Miłości, w Bogu, Który jest Miłością, prowadzi przez bezinteresowną służbę Bogu, całemu stworzeniu, Które jest jednością. Nikt nie będzie postępował w rozwoju, jeżeli całą swoją aktywność skupi wyłącznie na sobie, na zaspokajaniu własnych potrzeb i ambicji. 

Czytaj całość...


Jednia z Bogiem - Jezus, Stworca

   Niechaj świadomość istnienia nierozerwalnego związku człowieka z Bogiem stanowi twój niezachwiany paradygmat. Uświadomienie przez człowieka tej zagubionej prawdy pozwoli mu na odzyskanie obecnych w nim, a uśpionych, Boskich przymiotów, a w szczególności Miłości, mądrości i mocy. Odzyskaj świadomość posiadania w tobie tego Boskiego źródła siły, dostępnego ci, gdy jesteś jednią z Bogiem. Pozwól sobie na świadomość bycia jednią z Bogiem i stań się Nim. Pozwól też Bogu stać się jednią z tobą, poprzez zaakceptowanie tego faktu na trwałe w całym twoim jestestwie, w twojej świadomości człowieka, jako Bogo-Człowieka. 

Czytaj całość...


« Poprzednia strona Strona 2 z 14 Następna strona »

Udostępnij
O TELEPATII - wywiad z nami w NTV
Na naszej stronie
O METODZIE SCIO na panelu NTV
Nasze wypowiedzi: od 1.50 do 8.20 i 24.30 do 30.37 (min). Jesteśmy dystrybutorem SCIO w Polsce. Jesteś zainteresowany zakupem - napisz, zadzwoń, wypełnij formularz (kliknij tutaj)
 
CZYTANIE DUSZY - SKANOWANIE CIAŁA - UZDRAWIANIE - PORADY ŻYCIOWE-BIOFEEDBACK I BIOREZONANS SCIO

 

HELENA NIECZYPORENKO
MARIUSZ BRZOSKOWSKI -
UZDROWICIELE DUCHOWI
THETA HEALING
DOŚWIADCZENI TERAPEUCI

WARSZAWA -  WROCŁAW
Także na odległość:
telefon, skype, SCIO

Informacje  i zapisy telefoniczne

Przemiany Duchowe na Ziemi - Wywiad

Ostatnie komentarze
Bardzo proszę o modlitwę i uzdrowiającą energię dla mojej kochanej maltanki Smiley....
Fundacja Świadomość Ziemi w KURS NAUKI TELEPATII DUCHOWEJ
W przyszłym roku planujemy kurs we Wrocławiu. Pomyślimy i o Łodzi. Będziemy dawać znać na...
Kiedy można spodziewać się takiego kursu w Łodzi
Czy jest możliwa organizacja kursu we Wrocławiu ???
Obserwuje smugi rozpylane juz od wielu lat - zadziwiajace jest jak mało ludzi zwraca na to uwagę...
Na razie nie. W chwili obecnej oleje AXXA można zamówić u nas telefonicznie. Wkrótce produkty...
Czy dostępny w naszych aptekach
moja córka została obdarowana przez kryształ górski umiejętnością czytania poprzednich...
Tak chcę.Jestem wolnym człowiekiem, istotą suwerenną. Podpisuję deklarację wolności.
Dziękuję
Indie - Nepal - maj 2015

Mieliśmy być także w Tybecie, ale trzęsienie ziemi nie pozwoliło nam przejechać przez Nepal. Bylismy 22 dni w Indiach i jeden dzień w Katmandu.

Przejdź do galerii

Archiwum
 

     Nie znamy przyszłości, ale wiemy, że poprzez bycie kanałem Światła współtworzymy nową rzeczywistość z Wyższym Kosmicznym Rozumem, z Niebiańskimi Przewodnikami, w harmonii z wewnętrzną boskością i Źródłem Wszechistnienia – Czystą Świadomością, Najwyższą Energią, Pierwotnym Światłem, Miłością Wszechświata. 
Fundacja "Świadomość Ziemi"

Google Translate