Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i umieszczanie na Twoim urządzeniu końcowym.X

CUDOWNY ZNAK
NOWYCH CZASóW

opis, przykłady działania

"Wzrastanie Boga w Człowieku" - Mariusz Brzoskowski - 25.02.2016

MENU
TERAZ ZBIERAMY NA STUDIO KOMPUTEROWE - budowę pomieszczeń, zakup sprzętu

O Od 2009 roku Fundacja „Świadomość Ziemi” wspiera sierociniec “Loving hearts helping hands” („Kochające serca, pomocne ręce”) w Ugandzie, który opiekuje się 170 bezdomnymi, osieroconymi dziećmi. Na stale sponsorujemy 7 dzieci (w 100% pokrywamy koszt ich utrzymania, edukacji i wyżywienia). Gorąco zachęcamy do przekazania kilku, kilkudziesieciu złotych na ten cel. W Ugandzie 10 zł wystarcza na dzienne wyżywienie, edukację i zapewnienie dachu nad głową jednemu dziecku. Wpłaty na konto Fundacji „Świadomość Ziemi” z dopiskiem– „Na dzień dziecka – dzieciom Ugandy”.Nr konta: 34 1090 1102 0000 0001 0346 6287.  

więcej o naszej pomocy tutaj 

Dołącz do nas na Facebooku!
Lokalizacja - kontakt

Fundacja "Świadomosć Ziemi"
z siedzibą w Gdyni 
Adres kontaktowy:
05-500 Piaseczno k.Warszawy
ul. Hemara 2
UWAGA:
godziny pracy biura są ruchome!
Zadzwoń i sprawdź:
tel. 509-905-498

Deklaracja Wolności

Deklaracja Wolności została zainspirowana 27 marca 2013r. przez Mistrza Saint Germain (za pośrednictwem naszej znajomej o duchowym imieniu Arameya), który składa w nasze ręce projekt możliwy do zrealizowania w Nowej Złotej Erze Ziemi. Deklaracja Wolności jest jedną z trzech części Manifestu Duchowego, który wraz z Inwokacją i Programem tworzą całość dokumentu, mającego zainspirować Ludzi Nowej Ery do działania, poprzez wprowadzanie w czyn światłych idei, przekazanych przez Wzniesionych Mistrzów i Istoty Światła Miłości. 

Link do Deklaracji Wolności 

STATYSTYKI

Od 04-2006 odwiedziło nas:
6 426 305 gości.

 

Aktualnie na stronie przebywa
3 gość/-ci.

Żyć świadomie

Przekaz odebrał Stanisław G.

Słucham Was drodzy Nauczyciele Miłości. Czy mogę prosić o przekaz?

Zgłasza się Maryja

   Uświadamiaj sobie, że Bóg Jest Najwyższą Rzeczywistością, wszystkim co jest, bo wszystko z Niego wywodzi się, co jednakże nie oznacza, aby wszystko wyrażało Jego Najwyższą naturę, którą jest Miłość. 

  Jestem Miłością, wyrażającą wolę Boga, przejawiającą żeński aspekt Jego Boskiej natury. Jestem Bogiem/Boginią, gdyż z Boga zostałam stworzona, podobnie jak ty, i podobnie jak ty na Jego podobieństwo. Mamy więc wspólny rodowód, Boski rodowód, czego miej świadomość, o czym zawsze pamiętaj i co urzeczywistniaj w swoim życiu we wszystkich jego aspektach.

  Pomnażaj w sobie i w swoim życiu te Boskie przymioty. Czynisz to najlepiej, przejawiając Jego wolę w służbie Jemu i całemu Stworzeniu, które stanowi Jedność z Nim i w Nim. W ten sposób wzrastasz najpiękniej i najszybciej, bo nie ma lepszej i efektywniejszej drogi do Boskości. Jest to trudna droga z punktu widzenia czysto ludzkich kryteriów wartości, wyrażających, jakże często niestety, iluzję dualności i oddzielenia człowieka od Stwórcy. Ale ty tę iluzję rozpuszczaj światłem Miłości, mocą i mądrością, a więc tymi przymiotami, w które Bóg ciebie wyposażył. Czyń z nich użytek na wszystkich polach waszego wspólnego życia urzeczywistnianego w Jedności z Bogiem, w zgodności z Miłością i Uniwersalnymi Prawami Życia. A będzie ono wówczas piękne i doświadczane przez ciebie z uczuciem spełnienia twojej Boskiej natury. Tego wszystkiego zawsze tobie życzę i zawsze w tym będę ciebie wspierała. 

  Bóg pragnie przejawiania przez ciebie życia w świadomości bycia Jednią z Nim. Żyjąc z taką świadomością dajesz świadectwo twojej Boskości. Wówczas najpiękniej przejawiają się w tobie Boskie charyzmaty, o które słusznie zabiegasz, gdyż celem każdego dziecka Boga jest, i tak być powinno, najpiękniejsze wyrażanie Boga w życiu człowieka – Bogoczłowieka. Takie też są pragnienia Boga.

 Po to On bowiem m.in. wyodrębnił z Siebie, ze Swojej bezosobowej natury, cząstkę osobową, jaką jest Jego dziecko, z zamierzeniem wyrażania w nim Swojej Boskiej Natury, aby za pośrednictwem tej osobowej formy Jego przejawiania się lepiej poznać i doświadczyć Siebie. Dlatego prowadzenie przez Jego dziecko własnego życia, według kryteriów wartości wypracowywanych przez ludzki umysł, w iluzji oddzielenia od Boga, sprzeczne jest z celami i zamierzeniami Boga Obecnego w Jego dziecku. Uświadamiaj to sobie.

  Uświadamiaj i akceptuj punkt widzenia Stwórcy na Wasze wspólne życie, które tak naprawdę, na najwyższym poziomie rozumienia Jedności, Jest Jego życiem, gdyż ty jesteś osobową formą przejawiającego się w tobie Boga. Na tym poziomie rozumienia Jedności nie ma miejsca na jakikolwiek dualizm oddzielności od Boga. Pogłębiaj w sobie i w swoim życiu tę transcendentalną prawdę dotyczącą natury Bogoczłowieka. Ćwicz się nieustannie w takim rozumieniu Jedni z Bogiem i z całym Stworzeniem. Rozpuszczaj światłem Miłości, mocą Obecności JAM JEST, mocą fioletowego płomienia wszelkie ograniczenia i bariery, które tkwią jeszcze w tobie, które są przeszkodą dla pełnego wyrażania przez ciebie świadomości bycia Bogiem. 

  Ja mam taką świadomość. Zawsze Jestem w Jedności ze Źródłem, z Miłością, w której wszystko jest zawarte, która jest najwyższą i najdoskonalszą naturą wszelkiej rzeczywistości.

 Życie człowieka z taką świadomością wymaga determinacji, nieustannej pracy nad sobą, przełamywania dotychczasowych utartych schematów opartych na dualności. Kroczenie do Boskości taką drogą wymaga wsparcia ze strony Boga i Nas Nauczycieli, o co proś z całego serca, a pomoc taka będzie tobie udzielana.

 Z punktu widzenia celów duszy jest to wysoce opłacalne, gdyż znacznie przyspiesza wzrost duchowej świadomości człowieka. Owocuje to także na materialnych planach życia doświadczanych materialnymi zmysłami. 

 Jako człowiek zawierz się w pełni Bogu i ze stanowczością podążaj ku Niemu, Który Jest w tobie. Droga do Boskości to wewnętrzna droga. Boga nie znajdziesz w tym materialnym świecie. Nie znajdziesz Go także w kościele, czy w innym miejscu religijnego kultu, chociaż przebywanie w takich miejscach może być pomocne w odnalezieniu Boga w sobie. Bóg Jest bowiem w tobie, a w rzeczy samej ty Nim Jesteś. Tę wiedzę, tę swoją naturę, jako formę przejawiania się Boga, Którym Jesteś, powinieneś urzeczywistnić w sobie, w swoim życiu. To jest najwspanialszy cel jaki zakłada też sobie dusza, inkarnując się w ciało człowieka, chociaż przychodzi ona na ten świat dla wykonania także i innych zadań.

Z miłością

Maryja
 

Udostępnij

Komentarze

2012-12-12 20:13:54 adam
ten przekaz jest wspanialy wyzwala we mnie pozytywne wibracje i podnosi mnie na duchu

Dodaj komentarz

capcha