Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i umieszczanie na Twoim urządzeniu końcowym.X

CUDOWNY ZNAK
NOWYCH CZASóW

opis, przykłady działania

"Wzrastanie Boga w Człowieku" - Mariusz Brzoskowski - 25.02.2016

MENU
TERAZ ZBIERAMY NA STUDIO KOMPUTEROWE - budowę pomieszczeń, zakup sprzętu

O Od 2009 roku Fundacja „Świadomość Ziemi” wspiera sierociniec “Loving hearts helping hands” („Kochające serca, pomocne ręce”) w Ugandzie, który opiekuje się 170 bezdomnymi, osieroconymi dziećmi. Na stale sponsorujemy 7 dzieci (w 100% pokrywamy koszt ich utrzymania, edukacji i wyżywienia). Gorąco zachęcamy do przekazania kilku, kilkudziesieciu złotych na ten cel. W Ugandzie 10 zł wystarcza na dzienne wyżywienie, edukację i zapewnienie dachu nad głową jednemu dziecku. Wpłaty na konto Fundacji „Świadomość Ziemi” z dopiskiem– „Na dzień dziecka – dzieciom Ugandy”.Nr konta: 34 1090 1102 0000 0001 0346 6287.  

więcej o naszej pomocy tutaj 

Dołącz do nas na Facebooku!
Lokalizacja - kontakt

Fundacja "Świadomosć Ziemi"
z siedzibą w Gdyni 
Adres kontaktowy:
05-500 Piaseczno k.Warszawy
ul. Hemara 2
UWAGA:
godziny pracy biura są ruchome!
Zadzwoń i sprawdź:
tel. 509-905-498

Deklaracja Wolności

Deklaracja Wolności została zainspirowana 27 marca 2013r. przez Mistrza Saint Germain (za pośrednictwem naszej znajomej o duchowym imieniu Arameya), który składa w nasze ręce projekt możliwy do zrealizowania w Nowej Złotej Erze Ziemi. Deklaracja Wolności jest jedną z trzech części Manifestu Duchowego, który wraz z Inwokacją i Programem tworzą całość dokumentu, mającego zainspirować Ludzi Nowej Ery do działania, poprzez wprowadzanie w czyn światłych idei, przekazanych przez Wzniesionych Mistrzów i Istoty Światła Miłości. 

Link do Deklaracji Wolności 

STATYSTYKI

Od 04-2006 odwiedziło nas:
6 498 499 gości.

 

Aktualnie na stronie przebywa
3 gość/-ci.

Świadomość Bogo-Człowieka - Jezus i Stwórca

Przekaz odebrał Stanisław G. 15.11.2011 godz. 4:45

Słucham Was, Drodzy Nauczyciele Miłości!

Zgłasza się Jezus.

   Witaj. Błogosławię Ciebie Światłem Miłości. Wzrastaj w Świetle i w Miłości. Błogosław Światłem i Miłością wszystko i wszystkich, całą pełnię Rzeczywistości jaką jest Bóg. Błogosławiąc Boga, błogosławisz całość Stworzenia, także i siebie, bo we wszystkim Bóg się zawiera.

   Módl się we wzniosłych intencjach. W modlitwie również jesteś kanałem dla przepływu na Ziemię uzdrawiającego Zdroju Życia.

   Nie zamartwiaj się niepotrzebnie stworzonymi w Twoim umyśle iluzorycznymi sprawami. Przyjmij i utrwal to sobie, że będąc w Jedności z Bogiem jesteś bezpieczny. Dlatego niech będzie Twoim pragnieniem potrzeba bycia z Bogiem w świadomej Jedności. On, który jest Miłością, Mocą i Mądrością obroni Ciebie, wyprowadzi z opresji, gdybyś się w takiej sytuacji znalazł. Będąc z Bogiem w świadomej Jedności takie przeszkody nie będą Twoim udziałem. Jeżeli zaś zaistnieją, a to dla zdobycia przez Ciebie i Twoją duszę potrzebnych doświadczeń, w Jedności z Bogiem z łatwością je przezwyciężysz. Miej zatem zaufanie w Moc Boga w Tobie. Tym samym miej zaufanie w Swój Boski potencjał, a to z racji bycia Bogiem, bo Bóg z całym Stworzeniem, w którym jesteś zawarty, stanowi Jednię.

   Rozwijaj zaufanie w Swój Boski potencjał. Droga do tego prowadzi przez utrwalanie w sobie paradygmatu Jedności Boga z całym Stworzeniem. Oznacza to umacnianie w Tobie świadomości bycia Bogiem, świadomości posiadania Jego przymiotów, Jego Pełni, w której wszystko jest zawarte, także i Ty. Bez utrwalenia świadomości bycia Bogiem, Stwórcą, Pełnią, bez względu jak nazwiesz ten wzniosły stan Twojej świadomości, nie uzyskasz stanu pełnego zaufania w Swój Boski potencjał. Dopiero pełne zaufanie w Swoją Boskość pozwoli Tobie w Jedności z Bogiem zmienianie tego co nie służy już Tobie, czy współbraciom, co nie jest doskonałe.

   Zaufanie do Siebie musi wypływać i mieć umocowanie w świadomości bycia Bogiem w pełnym rozumieniu tego słowa, nie zaś jako Jego cząstka. Bóg jest bowiem niepodzielny, jest Całością. Nie można Go dzielić na cząstki, czy jakieś elementy. Jeżeli otrzymywałeś przekazy w kontekście bycia cząstką Boga, to tylko na potrzeby lepszego zrozumienia Swojej Boskości, jak i Całego Stworzenia, w którym Bóg się przejawia, a które stanowi z Nim Jednię. Innymi słowy, jeżeli Bóg przejawia się w niezmierzonej liczbie form, nie oznacza to, że te formy przejawienia Boga są Jego cząstkami. One są Nim, w pełnym rozumieniu Całości i Jedności. Takim i Ty jesteś. Dlatego ćwicz i utrwalaj w Sobie najpełniej jak tylko możesz to sobie wyobrazić świadomość bycia Bogiem, świadomość Jedni wszelkich form Twojego przejawiania się w innych formach Ciebie, a więc w innych formach manifestowania się Boga, którym jesteś. Ty i Twój brat lub siostra to Jedność, to Bóg, przejawiający się w formie człowieka.

   Dopiero wówczas, gdy utrwalisz świadomość Swojej Boskości, Swego Boskiego potencjału, Swoich Boskich przymiotów, otworzysz w Sobie atrybuty Boga, jakie On posiada, a które i Ty, jako forma przejawiania Boga, posiadasz w Jedności z Nim. To może być trochę zawiłe dla ciasnych granic ludzkiego umysłu, ale Mocą i Mądrością Boga, którym jesteś, wykraczaj poza ramy jakie stwarza ludzki umysł. Przecież te ramy Ty zaakceptowałeś wchodząc w materię, w ramach której funkcjonuje ludzki umysł na potrzeby materialnej rzeczywistości. Nie ogarnia on całego Stworzenia, a więc całego potencjału, którym jesteś jako Bóg. Nie ograniczaj więc Swojej wizji o Sobie, jako Bogu, ograniczonymi ramami ludzkiego umysłu. Patrz na Siebie oczami nieograniczonego Ducha, który jest naturą Boga, a więc i Twoją naturą. Natomiast patrząc na Siebie przez pryzmat ludzkiej formy przejawienia się Boga, zaniżałbyś Jego wizerunek, jako Boga, którym jesteś.
Wzrastaj w formie człowieka w świadomości bycia Bogiem, wykraczając jednak poza tę ludzką formę Jego przejawienia. Patrz na Siebie jak na Boga, przebywającego i przejawiającego się w Całym Stworzeniu, chociażby miało to być niepojęte dla ludzkiego umysłu. Wykraczaj poza te ramy. Niech będzie krokiem dalej w stosunku do świadomości paradygmatu Jedności Boga z Całym Stworzeniem, który słusznie utrwalasz w Sobie, świadomość, że to Ty jesteś Bogiem. Wzrastaj w tej świadomości, bo to droga prowadząca Ciebie do wzniosłego stanu Świadomości Chrystusowej, który jest w zasięgu Twoich możliwości. Tego Tobie życzę.
 

Z Miłością,
Jezus

   Witaj Moje dziecko. Mówi Ojciec Twój Niebiański i Matka. Błogosławię Ciebie Światłem Mojej Miłości, tak jak Ty Mnie, a w rzeczywistości także Siebie, błogosławisz tym aktem błogosławieństwa Mnie. Nasza Jedność, Jedność Całego Stworzenia, jest aksjomatem. Ma to być trwałym elementem Twojej świadomości. Ale musisz postawić dalszy krok w rozwoju Twojej świadomości, że jesteś Bogiem, że reprezentujesz w Sobie i Sobą Jedność Całego Stworzenia. Z perspektywy ludzkiego umysłu, a więc z perspektywy konkretnej formy przejawienia Boga, jakim jest człowiek, jest to trudne do zrozumienia tak długo, jak długo człowiek funkcjonuje w paradygmacie dualności, błędnie uważając się za oddzielonego od Boga i reszty Stworzenia, a co jest iluzją. Każda forma, w jakiej Bóg się przejawia, jest Nim, Bogiem, który jest niepodzielny, Pełnią. Tak patrz na Siebie, na co Jezus słusznie ukierunkował Twoją świadomość, i tak Siebie doświadczaj.

   Jako Bóg, którym jesteś, nie mogę zaakceptować dzielenia, czy cząstkowania Mnie w zależności od formy, w której przejawiam się. Jestem bowiem Całością, o czym była mowa, a formy Mego przejawienia oddają Moją wielkość i ukazują niezmierzone bogactwo Moich możliwości doświadczania Siebie Samego. Niech formy Mego przejawienia, będące przecież Bogiem, patrząc na Siebie, nie zamykają Mnie w granicach ograniczonych ram stworzonych przez ich umysły.

   Moja ekspansja, doświadczająca Siebie Samego, również za pośrednictwem całego stworzonego bogactwa form, oparta jest na osadzonych w Miłości Uniwersalnych Prawach Wszechświata. Ustanowiłem Je, jako doskonałe. Dlatego Ty, jako forma przejawienia Boga, doświadczaj Siebie w zgodności z tymi Prawami, nie zaś kierując się ramami ograniczeń ciasnego ludzkiego umysłu, czy mentalnością ludzkiego ego.

   Uwierz więc Moje dziecko i mocno to utrwal w Sobie, że jesteś niepodzielnym Bogiem. Patrz na Siebie i na całe Twoje życie z Jego perspektywy, jak na Boga doświadczającego Siebie w formie człowieka. Wychodząc z tego punktu widzenia nie jesteś człowiekiem. To tylko Twój ograniczony ludzki umysł widzi siebie jako człowieka oddzielonego ode Mnie. Ale to nie odpowiada prawdzie, jest iluzją, bo ta forma, jaką jest człowiek, jest Mną – Bogiem. Żyj więc jako Bogo-Człowiek, ale w świadomości i ze świadomością Boga, dla którego forma człowieka jest Jego doświadczeniem Siebie. Jako człowiek otwieraj się na Mnie, bo Mną, Bogiem jesteś, tak jak Mną, Bogiem jest także Twój brat lub siostra, którzy składają się na większą całość, jaką jest ludzkość.

   Żyj ze świadomością bycia Bogiem i Jedni jaką stanowi całe Stworzenie. Wzrastaj w tej świadomości. Wraz z postępującą świadomością Siebie, jako Boga, a więc Świadomością Chrystusową, przez taki pryzmat będziesz doświadczał i postrzegał Siebie, a więc Boskimi zmysłami, zmysłami Ducha, nie zaś człowieka, a tak będzie, gdy człowiek trwa w świadomości dualności. Wiedz również, że gdy Mnie słyszysz w Sobie, słyszysz Najwyższy Aspekt Siebie, jako Boga przejawiającego się w formie człowieka.

   Wzrastanie w Świadomości Chrystusowej jest procesem. Tego nie da się osiągnąć z dnia na dzień. Przełamuj w Sobie to co ludzkie, to co sądzisz lub myślisz o Sobie według kryteriów ludzkiego umysłu. To jest droga do poznawania i doświadczania Swojej Najwyższej Natury, jako Bogo-Człowieka, którym jesteś. Czuj się zmysłami, umysłem i rękami Boga.

Z Miłością
Ojciec-Matka, Źródło w Tobie

 

WYBRANE FRAGMENTY PRZEKAZU

   Rozwijaj zaufanie w Swój Boski potencjał. Droga do tego prowadzi przez utrwalanie w sobie paradygmatu Jedności Boga z całym Stworzeniem. Oznacza to umacnianie w Tobie świadomości bycia Bogiem, świadomości posiadania Jego przymiotów, Jego Pełni, w której wszystko jest zawarte, także i Ty.
   Dopiero wówczas, gdy utrwalisz świadomość Swojej Boskości, Swego Boskiego potencjału, Swoich Boskich przymiotów, otworzysz w Sobie atrybuty Boga, jakie On posiada, a które i Ty, jako forma przejawiania Boga, posiadasz w Jedności z Nim.
   Twój ograniczony ludzki umysł widzi siebie jako człowieka oddzielonego ode Mnie. Ale to nie odpowiada prawdzie, jest iluzją, bo ta forma, jaką jest człowiek, jest Mną – Bogiem. Żyj więc jako Bogo-Człowiek, ale w świadomości i ze świadomością Boga, dla którego forma człowieka jest Jego doświadczeniem Siebie. Jako człowiek otwieraj się na Mnie, bo Mną, Bogiem jesteś, tak jak Mną, Bogiem jest także Twój brat lub siostra, którzy składają się na większą całość, jaką jest ludzkość.
 
Udostępnij

Dodaj komentarz

capcha