Przekazy Duchowe

Iluzja zawsze jest iluzją – Jezus Chrystus

Iluzja zawsze jest iluzją – Jezus Chrystus

Iluzja zawsze jest iluzją - Jezus Chrystus

”Iluzja zawsze jest iluzją. Nie jest więc odwieczną prawdą, która jest w tobie i którą jesteś. Pogłębiaj wyższe zrozumienie prawdy o Bogu, Który Jest wszystkim co jest, gdyż jest to także prawda o tobie, jako jedni z Nim.”

Przekaz odebrał Stanisław G. 18.05.2010 r. godz. 9.24

”Z Kim rozmawiam?

Zgłasza się Jezus Chrystus,

Błogosławię ciebie Światłem Mojej Miłości. Otulam polem z Mojego pola, abyś wzrastał w Miłości, tak jak i Ja wzrastam, także dzięki tobie. Wszystko jest jednością. Jeżeli ty wzrastasz w Miłości, stając się piękniejszym i doskonalszym w oczach Boga, od tego czym i kim byłeś poprzednio, wzrastam i Ja, a także i Bóg, w Którym wszyscy jesteśmy zawarci, a Którego obecność jest w każdym z Nas. Zawsze bądź świadomy istnienia jedności z Bogiem, z Miłością, ze wszystkim co jest, a co wyłoniło się z Miłości i z Boga, Który Jest Miłością. Te odwieczne prawdy pogłębiaj i utrwalaj na każdym kroku i w każdej chwili twojego życia.

Świadomość jedni człowieka z Miłością, z Bogiem Który Jest Miłością, ze wszelkim życiem, a więc także i ze sobą samym, jako cząstki wielkiej całości, jest bezcennym skarbem człowieka. Taki stan czyni go otwartym na przyjmowanie łask i darów Stwórcy. Bez stanu świadomości jedni człowieka z Bogiem niemożliwy jest wzrost Boskości w człowieku. Módl się w intencji pogłębiania świadomości jedni człowieka z Bogiem, z wszelkim życiem, w którym zawarta jest Miłość i Bóg, Który Nią Jest.

Świadomość jedni z Bogiem jest także niezbędnym warunkiem dla osiągnięcia przez człowieka stanu świadomości Chrystusowej. Świadomość Chrystusowa jest właśnie przejawem zrozumienia i doświadczenia przez człowieka, że jest Bogiem, że jest Miłością, w Której wszystko jest zawarte i Która jest jedyną trwałą rzeczywistością. Dlatego nieustannie rozwijaj i utrwalaj w sobie stan świadomej jedni z Miłością i z Bogiem, Który Jest Miłością, a także ze wszelkim życiem.

Odrzuć od siebie, uczyń to stanowczo, wszelkie przejawy dualności w twoim życiu. Niech one nie przejawiają się w tobie. Nie bądź glebą, na której przejawy świadomości dualności mogłyby ujawniać się i wzrastać w tobie. Definitywnie skończ z myśleniem, że obok ciebie jest Bóg lub ktokolwiek inny. Ty jesteś Bogiem, a On jest tobą. Również twój bliźni jest tobą, a ty nim. Ty tylko dostrzegasz iluzyjność odrębności od ciebie wszystkiego co postrzegasz swymi ziemskimi zmysłami. Ale iluzyjność postrzegania nie jest prawdziwym duchowym postrzeganiem z pozycji Miłości i Boga. Iluzja zawsze jest iluzją. Nie jest więc odwieczną prawdą, która jest w tobie i którą jesteś. Pogłębiaj wyższe zrozumienie prawdy o Bogu, Który Jest wszystkim co jest, gdyż jest to także prawda o tobie, jako jedni z Nim.

Jeśli w pełni zrozumiesz i doświadczysz stanu jedni z Bogiem, z wszelkim życiem, odpadnie od ciebie wszystko co jest przejawem dualnego myślenia, odczuwania, postępowania. Znikną wówczas wszelkie przejawy egotyzmu i związanych z tym negatywizmów, jak chciwość, pożądanie, nieumiarkowanie, samowola, prostactwo, krzywdzenie innych, a w rzeczywistości siebie przez siebie samego. W to miejsce otworzysz się na przejawianie w tobie przymiotów Boga, a w szczególności Miłości, mocy i mądrości. Z całym zaangażowaniem, na jakie ciebie stać, a stać ciebie na wiele, dąż do urzeczywistnienia wspaniałych przymiotów Boga, wiedząc że droga do tego prowadzi przez pełne urzeczywistnienie przez ciebie stanu jedni z Bogiem i z całym Jego stworzeniem.

Z Miłością,

Jezus Chrystus”

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *