Przekazy Duchowe

Całościowe uzdrowienie

Całościowe uzdrowienie

Całościowe uzdrowienie

”Korzystaj z łask i darów ofiarowującego się tobie Boga, zresztą ofiarowującego się wszystkim Jego dzieciom. Proś Boga o całościowe uzdrowienie twego życia, a więc duszy i ciała. Jeżeli dostrzeżesz, że twoje uzdrowienie wymaga także uzdrowienia relacji z twoim bliźnim, wówczas z całego serca proś Boga o całościowe uzdrowienie także twojego brata lub siostry.”

Przekaz duchowy odebrał Stanisław G.

”Czy mogę prosić o przekaz?

Zgłasza się Jezus Chrystus,

Prowadzę ciebie na twojej drodze życia ku Boskości, ku Miłości, Którą jesteś jako cząstka Boga. Otwieraj się na Jego Światło i Miłość, pozwalając aby On przejawiał się w tobie i przez ciebie, według Jego woli, dla twojego najwyższego dobra i Jego chwały. Miłość Boga i Jego opieka towarzyszy tobie nieustannie i jest twoim udziałem. Dziękuj Bogu za Jego prowadzenie, opiekę i ochronę. Czyń tak, gdyż tym sposobem otwierasz się na Jego aktywną obecność w twoim życiu. Będąc w świadomej jedności z Bogiem nigdy nie pobłądzisz, nie zrobisz błędu, nie obciążysz się, lecz wręcz przeciwnie będziesz zbierał piękne owoce Waszej wspólnej aktywności. Miej tego zawsze świadomość, a także świadomość Jego obecności w tobie, Jego prowadzenia i ochrony we wszystkich sprawach, gdy Go o to prosisz.

Bóg jest twoim najlepszym przyjacielem, o czym pamiętaj. Pragnij pogłębiać z Nim związki Miłości we wszystkich sprawach życia, czego i On pragnie. Powtarzam, nie ma takiej sfery w twoim życiu, do której nie mógłbyś zaprosić Boga. On uzdrowi nawet najbardziej bolesne, zadawnione i intymne sprawy twojego życia. Tylko zaufaj Bogu i zaproś Go do aktywności w dziedzinach lub sprawach budzących ból, dyskomfort, będących przyczyną braku w tobie harmonii. Bóg, Który jest Miłością i Najwyższą Inteligencją Kosmiczną, jest wszechobecny, zarówno w tobie jak i w twoim bliźnim, z którym masz nieczyszczone sprawy. Tym samym Bóg dysponuje mocą uzdrowienia każdej sytuacji wymagającej tego.

Jednakże Bóg nie uczyni nic wbrew twojej woli, gdyż zawsze szanuje wolę swego dziecka. Boleje wprawdzie nad tym, że dziecko ludzkie nie chce skorzystać z Jego zaproszenia do udzielenia pomocy w uzdrowieniu danej sprawy lub aspektu życia, gdy ono samo nie może sobie z tym poradzić. Bóg zawsze zaprasza ciebie, abyś otworzył przed Nim szeroko swoje serce i prosił o uzdrowienie wszystkiego co w tobie tego wymaga. On zawsze znajdzie sposób, aby wszystko co ciebie boli, co nie jest w tobie doskonałe, zostało uzdrowione, przetransmutowane na czysty przejaw Światła i Miłości. W twoim najlepiej rozumianym interesie, a także w interesie twoich bliźnich, z którymi nie masz jeszcze oczyszczonych wszystkich spraw, a które hamują twój rozwój, a być może także rozwój twoich bliźnich, leży poproszenie Boga, twego najlepszego Przyjaciela, aby mocą Miłości pomógł tobie uzdrowić to co wymaga uzdrowienia – w tobie lub w twoich relacjach ze współbraćmi. Niemniej, jednak to ty, jako świadomie kroczący na drodze duchowego rozwoju, i być może bardziej zaawansowany w tej mierze od twojego brata lub siostry, powinieneś pierwszy poprosić Boga o pomoc w uzdrowieniu ciebie i twoich nieczyszczonych jeszcze związków z bliźnimi. Taka prośba do Boga o uzdrowienie twoich relacji z bliźnim jest przejawem Miłości, nie tylko względem siebie samego, ale także twojego bliźniego. Dajesz wówczas świadectwo, że również bliźniemu, z którym masz nieczyszczone relacje, życzysz wszystkiego najlepszego i nie chcesz, aby i on cierpiał z powodu przyczyn, które ty spowodowałeś, chociażby w części.

Korzystaj z łask i darów ofiarowującego się tobie Boga, zresztą ofiarowującego się wszystkim Jego dzieciom. Proś Boga o całościowe, powtarzam całościowe, uzdrowienie twego życia, a więc duszy i ciała. Jeżeli dostrzeżesz, że twoje uzdrowienie wymaga także uzdrowienia relacji z twoim bliźnim, wówczas z całego serca proś Boga o całościowe uzdrowienie także twojego brata lub siostry.

Pamiętaj, że zawsze możesz ogólnie prosić Boga o łaski i dary dla twojego bliźniego, czy o pomyślność w jego życiu, i taka prośba, a najlepiej modlitwa w tych intencjach, nie będzie przejawem ingerencji z twojej strony w życie bliźniego. Jednakże unikaj w modlitwach w intencji bliźniego próśb w konkretnych intencjach, a zwłaszcza czysto materialnych. To nie powinno być przedmiotem modlitw. Nie czyń tego nawet wówczas, gdyby przypadkiem twój bliźni o to ciebie poprosił. Zarówno bowiem ty, jak twój brat czy siostra, nie wiecie o planach duszy. Być może, dla rozwoju twojego bliźniego konieczne jest przeżycie danego doświadczenia. Nie wiesz też, czy intencja modlitewna o konkretną rzecz, czy sposób załatwienia sprawy, nie spowoduje ujawnienia się w życiu bliźniego nowych problemów lub wręcz obciążeń. Natomiast zawsze możesz prosić Boga, i czyń to, o całościowe uzdrowienie bliźniego, o pomyślność w jego życiu, tym bardziej w sytuacji, gdy jesteś z nim związany nieczyszczonymi jeszcze sprawami.

Pamiętaj również, że samemu, bez pomocy Boga, niemożliwe może okazać się twoje całościowe uzdrowienie. Nie masz bowiem wglądu we wszystkie duchowe aspekty będące podłożem bolesnych problemów, które jako skutki ujawniają się w twoim życiu, których doświadczasz. Dlatego z wdzięcznością przyjmij zaproszenie Boga, Jego wyciągniętą ku tobie rękę, i proś Go z całego serca o całościowe uzdrowienie twojego życia. Módl się w tej intencji, i niech to będzie najlepiej modlitwa wdzięczności, za okazane tobie uzdrowienie. Modlitwa wdzięczności uzasadniona jest z tej racji, że w bezmiarze możliwości kierunków przebiegu twojego życia Bóg już przygotował i wybrał dla ciebie najlepsze rozwiązanie, właśnie na wypadek poproszenia Go o pomoc w pokierowaniu twoim życiem i jego uzdrowienie. Dlatego w twojej modlitwie wyrażaj wdzięczność za to co w ocenie Boga jest dla ciebie najlepsze, co już jest przez Niego przygotowane na planie duchowym, aby mocą Miłości Boga ujawniło się również na planie materialnym twojego życia. W rzeczy samej, o czym pamiętaj i miej świadomość, że to Bóg w procesie życia odradza się w tobie i przez ciebie. Dlatego, będąc w świadomej jedności z Bogiem, pozwól także Bogu na wybranie najlepszego wariantu w twoim życiu, które jest także i Jego życiem, doświadczanym w tobie i przez ciebie. Na tym między innymi polega świadoma jedność z Bogiem Jego dziecka, która obejmuje wszystkie bez wyjątku sprawy z obszaru ludzkiej egzystencji.

Z Miłością,

Jezus Chrystus”
Powrót do listy

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *