Przekazy Duchowe

Akceptacja bliźniego – Melchizedek i Maryja

Akceptacja bliźniego – Melchizedek i Maryja

Akceptacja bliźniego – Melchizedek i Maryja

’Nigdy nie odwracaj się od bliźniego czy od jakiejkolwiek istoty, w której płynie Boskie życie. Jesteś bowiem cząstką Boga, całego Jego Stworzenia.”

Przekaz duchowy odebrał Stanisław G.

”Słucham Was, Drodzy Nauczyciele!

Zgłasza się Melchizedek,

Bądź pokornym i ufnym Bogu Jego dzieckiem. Wówczas dopiero będziesz przyjmował Jego Miłość, Jego Boskie Promieniowanie, uzdrawiające całe twoje jestestwo, które ma Boską naturę.

Nigdy nie odwracaj się od bliźniego czy od jakiejkolwiek istoty, w której płynie Boskie życie. Jesteś bowiem cząstką Boga, całego Jego Stworzenia. Dlatego ćwicz się w rozwijaniu jedności z całym Boskim stworzeniem. Pozwoli to tobie na pogłębienie więzi z Bogiem, Który jest obecny w każdej żywej istocie, we wszystkim co jest, w całym Wszechświecie.

Harmonijna jedność z całym Boskim stworzeniem pozwoli tobie w lepszym stopniu służyć Stwórcy i Wszechświatowi, a także bardziej harmonijnie funkcjonować w materialnej, dualnej, rzeczywistości planety Ziemi. Poczucie jedności jest także nieodzownym elementem dla twoich przyszłych kontaktów z istotami kosmicznymi funkcjonującymi w innych obszarach i wymiarach czasoprzestrzennych. Jedność z całym Boskim stworzeniem przyczyni się także do lepszego zharmonizowania twojego życia z prawami kosmosu, co spowoduje większą harmonię w twoim życiu. To jest ważne i istotne zadanie na najbliższym etapie twojego duchowego wzrastania.

Zgłasza się Maryja, Matka Matek

Dziecko Moje kochane przytulam ciebie do Mojego matczynego serca. Kocham ciebie. Przesyłam tobie Miłość. Przyjmij ten dar i wzrastaj w Miłości. Niech w twoim życiu będzie więcej Miłości, radości, uśmiechu. Bądź radosny, gdyż taki jest Bóg. On stworzył ciebie z Miłości, abyś był szczęśliwym dzieckiem, wychwalającym Jego Miłość. Bóg dał ci wszystko do dyspozycji, aby twoje życie było harmonijne i szczęśliwe. Otwieraj się na Niego. Otwieraj swoje serce także na Mnie, a otulę ciebie płaszczem Mojej Miłości i pomogę realizować te wszystkie zadania jakich podjąłeś się inkarnując na tej planecie.

Podjąłeś się realizować zadania doniosłe dla wzrastania planety, ukierunkowane na podnoszenie jej i ludzkości w wyższe pola wibracyjne. Nie ustawaj w tych pracach.

Czyń wszystko co w twojej mocy, aby rozbudzić jak najwięcej dzieci ludzkich i ukierunkować ich na Światło, Miłość, Stwórcę. Jesteś Wszechświatowi potrzebny w tej pracy, gdyż duchowa praca jaką wykonuje Wszechświat względem Ziemi realizowana jest w głównej mierze za pośrednictwem ofiarnych i pełnych Miłości ludzi zrodzonych na tej planecie, świadomych swojej misji podniesienia Jej w wyższe obszary Wszechświata.

Nie zaniedbuj niczego co mogłoby hamować twój rozwój. Najważniejsze w twoim życiu to służenie Stwórcy. Aby tę służbę jak najlepiej wykonywać konieczne jest uszlachetnienie wszystkich aspektów twojego życia, rozwijanie twoich subtelnych ciał duchowych, oczyszczanie ich, czystość i intencja służenia Stwórcy, pokora, eliminowanie wszelkich przejawów pychy, co łączy się z rozpuszczaniem twojego ludzkiego ego.

Zawsze wyrażaj wdzięczność Stwórcy za wszystko czego doświadczasz. Bądź bardziej uważny. Obserwuj wszystko co dzieje się w tobie i wokół ciebie. Nie daj się wciągać w wiry materialnego życia. Nie krytykuj i nie oceniaj innych. Bądź wyrozumiały na słabość natury ludzkiej przejawianej w innych ludziach. Każdy czyni to co uważa za słuszne na danym etapie jego rozwoju. W nich także obecny jest Bóg, Który działa we wszystkich obszarach Wszechświata.

Maryja”
Powrót do listy

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.